12 Dec, 2023

SensoDetect

Uppdaterad:
25 Jan, 2024

Återkommande läsare av såväl denna blogg som mina böcker vet att hjärnan är ett organ jag är lika fascinerad av som rädd för. Trots all utveckling som skett sedan hjulet uppfanns och utomjordingarna byggde pyramiderna är hjärnan idag ännu inte fullt ut analyserad. Det finns fortfarande mycket vi inte vet. Ömsom är det skrämmande, ömsom fascinerande och något kittlande. Jag vill varmt rekommendera denna sida och ljudinspelningen som syns om du scrollar ned lite.

Nära organet hjärnan kommer vetenskapen ”psykologi” och det finns många som idag lider av någon sorts psykisk åkomma, såsom depression, utbrändhet, eller några andra mycket mer… (förstå mig rätt) allvarliga psykiska sjukdomar och åkommor. För att kunna erbjuda och ge rätt behandling måste rätt diagnos ställas, för annars är risken tämligen stor att insatserna inte är produktiva; högst sannolikt kommer det vara raka motsatsen, det vill säga destruktiva. Såga träd med hammare et cetera.

Ett bolag som arbetar inom ovan angivna område är SensoDetect, som är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar, där produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud. Dessa analyseras för att se patientens hjärnaktivitet för att slutligen jämföras mot en databas för vidare analys.

sensodetect emission

Bolaget i dess nuvarande form grundades 2005, men resan började långt tidigare. Redan 1982 startade en av SensoDetects grundare, överläkaren i psykiatri och tidigare studiedirektören i psykiatri vid Lunds universitet, Sören Nilzén, en forskningslinje för psykoakustik vid Lunds universitet. Upptäckten om att hjärnstammens reaktion på̊ ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa, blev startskottet för SensoDetect och utvecklandet av produkten Bera (Brainstem Evoked Response Audiometry). Det skulle dock dröja, som ovan skildrats, till 2005 innan bolaget SensoDetects grundade, vilket följdes av en börsnotering fyra år senare.

Med en vision om att fortsätta skapa produkter och tjänster, det vill säga att stärka organisationen för att stödja större produktionsvolymer, rekrytering och nyanställningar, investeringar inom produktutveckling, implementering av en ny försäljnings- och marknadsföringsstrategi, samt möjliggöra för etablering av befintligt produkterbjudande i USA (vilket innefattar bland annat förberedande av FDA ansökan), ämnar bolaget nu genomföra en företrädesemission. Vidare är syftet med nämnda att säkerställa återbetalning av det vid tidpunkten för företrädesemissionen utestående konvertibellån samt upplupen ränta. För vidare läsning hänvisas till bolaget dokument. 

Teckningstiden i företrädesemissionen löper under perioden från och med den 6 december 2023 till och med den 20 december 2023. En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att under perioden från och med den 7 januari 2025 till och med den 21 januari 2025 teckna en (1) ny aktie i bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 16 december 2024 till och med den 3 januari 2025, dock lägst 0,05 kronor (aktiens kvotvärde) och högst 0,15 kronor per aktie.

sensodetect emission

Som alltid vid event likt dessa finner jag det inte bara passande, utan också essentiellt att få till en relativt kort, likväl adekvat, intervju med bolagets vd. SensoDirects vd, Per Anders Hedin, var inte avig eller sen att ställa upp på en intervju – tvärtom.

 1. Vad ska emissionen gå till och varför ej banklån/obligationer?
  SensoDetect har de senaste 4–5 åren arbetat hårt för att bli det marknadsdrivna företag vi är idag. Vi kan nu erbjuda en förbättrad, digitaliserad tjänst redo för nästa fas: expansion. För att fortsätta vår resa och realisera vår stora potential behöver vi primärt stärka upp organisationen, men även effektivisera produktion samt marknadsföra och vidareutveckla vår metod. Vi har valt en företrädesemission primärt för att våra nuvarande aktieägare skall få möjlighet att ta del av den fantastiska resa som vi kommer införliva 2024–2025.
   
 2. Vilka är de närmsta och största triggers för bolaget/aktien?
  Närmast ligger signering av en Autismstudie tillsammans med ett betydelsefullt sjukhus i Saudiarabien. Studien kommer att ledas av Dr Saleh, ordförande i Saudi Health Council (SHC), en framstående läkare med expertis inom ASD (Autism Spectrum Disorder). I Saudiarabien är hörseltest på nyfödda obligatoriskt och får vi de resultat vi förväntar oss är vi de enda i världen som kan erbjuda hörseltest i kombination med screening av autism. Till att börja med för alla nyfödda i Saudiarabien, men även för hela GCC. I Kina är vi även nära ett joint venture med investeringar på upp mot 100 MSEK i samarbete med en grupp nya investerare och lokala myndigheter i sydöstra Kina.
   
 3. Vilka är de främsta och största utmaningarna/hindren för att ovan ej uppnås?
  Som med alla affärer med andra länder och kulturer kan saker förändras. Vi har dock ett starkt samarbete med vår distributör, Arabian Trade House, i Saudiarabien och kommer via joint venture i Kina stärka vår närvaro i Kina. Detta gör att vi i våra primära marknader 2024 kommer kunna leverera en tjänst skräddarsydd för de olika regionerna/marknaderna.
   
 4. Vad gör SensoDetect som er konkurrenter ej gör? Vad är er edge?
  Vi är de enda i världen som kan leverera hörseltest i kombination med screening och diagnosticering av funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom. Vårt 15-minuters test kan även hjälpa till att sätta rätt medicin i korrekt dos, vilken inte bara hjälper patienten utan även kan agera som ett viktigt verktyg vid utveckling av nya läkemedel. Med vår objektiva metod blir screening, diagnosticering och medicinering snabbare och effektivare vilket minskar lidande och sparar pengar i sjukvården
   

Bland största ägare finns högst upp och således först och främst banker. Största ägare om Nordnet, som äger 8,9 % av såväl röster som kapital. Därefter kommer Swedbank (7,3 %) och Avanza Pension (6,6 %). Först på fjärde plats kommer ”kött & blod” i form av Thomas Erik Frithiof Holmgren, som äger 6,5 % av röster samt kapital. 

Bolaget är ännu ej lönsamt, vilket är viktigt att betona. Detta är inget ovanligt i relativt unga bolag verksamma inom denna sektor. Dock ska riskerna med ett ägande i bolaget inte negligeras och som alltid är det viktigt att intresserade investerare utgår från den egna investeringsstrategin, placeringshorisonten samt ekonomin. 

Under årets tredje kvartal minskade förlusten. Vidare skriver Hedin att ”… tack vare många års hårt arbete och de senaste kvartalens marknadsföring av Sensodetects världsunika 15 minuters [sic!] test ”Health - Diagnostics - Medication” börjar vi nu se resultat. Vi ser ett kraftigt ökat intresse från såväl större globala sjukhus som mindre kliniker och avslut ligger runt hörnet”. Fortsättningsvis kommunicerar Hedin med kollegor att bolaget nu ”…rustar upp för att leverera på denna stora potential genom en företrädesemission där villkoren är satta primärt för att belöna de som trott på oss genom alla år men även för att möjliggöra investeringar från personer utanför Sverige.”

 Q3 2023 (mkr)Q2 2022 (mkr)
Nettoomsättning00
Rörelseresultat-0,5-1,8
Nettoresultat-0,5-1,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten0,1-1
Likvida medel0,21,2

Undertecknad äger ej aktier i bolaget, om än att jag finner det och dess produkter synnerligen intressanta. Detta är ett betalt samarbete och skall inte ses som rådgivning. Viktigt är att du själv läser på och fattar ett beslut utifrån dina egna slutsatser, men såklart även utifrån din ekonomi och övergripande strategi. 

Vid fler frågor har vd kommunicerat att han/IR-ansvarig finns tillgängliga och att söka svar på frågor via en direkt kontakt, istället för att gå omvägar via mellanhänder, är något jag uppmuntrar till oavsett bolag/case.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.