Nyhet
18 Dec, 2023

SIBEK: RESULTATET SJÖNK 2 KV, NOTERINGSKOSTNADER TYNGDE (R)

Uppdaterad:
18 Dec, 2023

(Rättelse: kvartalsnummer i rubrik)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sibek, som är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg och som nyligen noterades på Nasdaq First North, redovisar ett rörelseresultat för det andra kvartalet (augusti-oktober) i det brutna räkenskapsåret 2023/2024 på 8,7 miljoner kronor (9,3).

Resultatet påverkades negativt med 1,9 miljoner kronor relaterat till noteringen på Nasdaq First North.

Nettoomsättningen steg till 42,7 miljoner kronor (37,4).

Resultatet före skatt minskade till 8,8 miljoner kronor (9,7). Efter skatt blev vinsten 7,0 miljoner kronor (7,7).

"Räkenskapsårets andra kvartal präglades till stor del av förberedelser inför Sibeks notering på Nasdaq First North Growth Market. Under de rådande allmänna ekonomiska förutsättningarna har väldigt få bolag valt att noteras det senaste året", framhåller teknikkonsultbolagets vd David Berg.

Verksamheten har under andra kvartalet utvecklats något över Sibeks egna förväntningar, enligt David Berg.

"Omsättningstillväxten har varit god och priserna i flera av våra kontrakt har justerats upp genom nyttjande av indexklausuler. Som jag nämnt tidigare justeras priserna i regel en gång om året, vilket leder till att Sibek kompenseras för ökade kostnader med viss eftersläpning", skriver han.

Sysselsättningen för bolagets konsulter inom driftsättning och projekt- och byggledning har varit mycket hög.

Inom tjänsten projektering har framförhållningen varit kortare och det har förekommit perioder med något lägre beläggning än vanligt.

"I slutet av andra kvartalet och i början av det tredje, har vi noterat att utvecklingen vänts till det positiva i och med att vi har tecknat ett antal avtal avseende just projektering. Dessa uppdrag förväntas påbörjas kring kommande årsskifte. Beläggningen ser därmed mycket god ut för hela första kalenderhalvåret 2024 även för tjänsten projektering", uppger David Berg.

Räkenskapsårets andra kvartal brukar vara årets starkaste eller näst starkaste efter fjärde kvartalet.

"Vi går nu in i tredje kvartalet som brukar präglas av något lägre aktivitet. Det beror förstås delvis på julledighet, men också på att intensiteten i de arbeten som utförs längs järnvägen minskar som en följd av kyla och snö", konstaterar Sibek-chefen.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.