Press
13 Dec, 2022

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Green Apps Technologies International

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

SKATTEVERKETS BESLUT OM UTDELNINGSVÄRDE I GREEN APPS TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.

DS Plattformen har till Skatteverket ställt frågan om det skattepliktiga värdet avseende utdelningen av aktier i Green Apps som beslutades på en extra bolagsstämma den 24 oktober 2022.

Skatteverket har fastställt och meddelat det skattepliktiga värdet av utdelningen av Green Apps ska vara 0,39 kr per utdelad aktie. Varje aktie i Green Apps ska anses anskaffad för 0,39 kronor.

Dessa värden gäller som skattepliktiga värden per erhållen aktie, både för en begränsat skattskyldig person enligt kupongskattelagen (1970:624) och för en obegränsat skattskyldig person enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
221213-Skatteverkets-beslut-om-utdelningsvarde-i-Green-Apps-.pdf

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.