Redaktionen
2 Nov, 2022

Spännande tillväxtresa när Eevia Health skalar upp

nyemission eevia health

Marknaden för hälsofrämjande produkter växer kraftigt och en aktör som vill ta tillvara på detta är life science-bolaget Eevia Health. Bolaget som utvinner extrakt från bär, svamp och bark är efter fjolårets stora produktionssatsningar redo att skala upp verksamheten ordentligt. Bolaget står bättre rustat än någonsin för att kunna ta emot stororder från befintliga och nya kunder och för att säkerställa tillräckligt rörelsekapital stärker bolaget nu kassan. Med vind i seglen från rådande megatrender inom hållbarhet och demografiska utmaningar är Eevia Health ett spännande ESG-case när efterfrågan på hälsosamma ingredienser skjuter i taket!

Teckna här

Ta del av emissionsprospektet

Eevia Healths hemsida 

företrädesemission eevia health oy

Om Eevia Health

Eevia Health Oy är ett finländskt life science-bolag som utvecklar produktionsprotokoll och procedurer för att identifiera och leverera bioaktiva extrakt med hälsofrämjande effekter. Extrakten säljs till företagskunder världen över och används bland annat som ingredienser i kosttillskott, livsmedel och kosmetika. Produkterna kommer huvudsakligen från den nordiska skogen och är i många fall baserade på underutnyttjande och förbisedda råvaror som chaga-svamp (sprängticka) och tallbark. Eevia Health vill med sitt värdeerbjudande bidra till en mer välmående befolkning och vara ett tydligt ESG-case med minimal negativ klimatpåverkan. 

Kort om Eevia Healths teckningserbjudande

Erbjudandet: Företrädesemission av aktier om ca 21,6 MSEK.

Villkor: För varje befintlig aktie erhålls (1) teckningsrätt. För varje tiotal (10) teckningsrätter ges rätten att teckna (9) nya aktier.

Teckningsperiod: 1 - 15 november 2022 i Sverige och 1-17 november i Finland.

Teckningskurs: 1,5 SEK per aktie.

Antal aktier före emissionen: 15 973 265

Utspädningseffekt: 47 procent

Pre-money värdering: ca 30,7 MSEK

 

Garanti- och teckningsåtaganden:

Företrädesemissionen är säkerställd till 82 procent från garanti- och teckningsåtaganden.

 

Eevia Health | Motiv och bakgrund till föreslagen nyemission

I juli 2021 noterades Eevia Health på Spotlight Stock Market vilket genererade ett stort intresse. Emissionen övertecknades kraftigt till 416 procent och innebar att bolaget tillfördes ett kapitalinflöde om 2,5 MEUR (brutto) tillsammans med ca 700 nya aktieägare. En stor drivkraft bakom noteringen var att få in kapital till utbyggnationen av bolagets fabrik för att kunna tillgodose efterfrågade ordervärden.

eevia health emission

Eevia Health har haft en tuff inledande tid på börsen och tappat en stor andel av sitt börsvärde. Pessimismen mot utvecklingsbolag är inte alltför ovanlig sett till osäkerheten vid prognosticeringsarbetet och addera därtill ett högränteklimat där lönsamhet och stabila kassaflöden premieras. Vi tror dock att bolagets kan ha straffats lite väl hårt sett till att bolaget har kunnat bevisa ett stor värde för sina kunder där en laggande produktionslinje endast förskjutit tillväxten något framåt i tiden. Eevia Healths nuvarande värdering (pre-money) uppgår till 30,7 MSEK vilket bygger på en aktiekurs om 1,92 SEK och utestående aktier om ca 16,0 miljoner. 

eevia health aktie avanza

Idag står bolaget bättre rustat än någonsin men för att säkerställa finansiering kortsiktigt behöver bolaget inleda en ny finansieringsrunda. Teckningskursen är satt till 1,50 SEK per aktie där ett tiotal (10) teckningsrätter kan omvandlas till nio (9) nyemitterade aktier. Vid ett fulltecknat teckningserbjudande tillförs bolaget en nettolikvid på ca 18,6 MSEK. Detta medför även att antalet aktier ökar med ca 14,4 miljoner till ca 30,3 miljoner vilket motsvarar en utspädningseffekt på 47 procent. Emissionen är säkerställd till 82 procent och bedöms tillräcklig för att kunna säkerställa kapitalbehovet fram till att verksamheten är lönsam vilket uppskattas ske mot slutet av år 2023.

Eevia Health marknad

Världsmarknaden för hälsofrämjande tillskott växer kraftig. Enligt PMMI Business Intelligence uppskattades marknaden för nutraceuticals vara värd 241,0 MdUSD år 2019 med en CAGR på 7,5 procent över perioden 2019-2025. Inom detta tillhör Eevia Health ett av de snabbast växande segmenten där motsvarande siffror för plantextrakt över jämförbar period är en CAGR på hela 16,5 procent samt en marknadsstorlek på 23,7 MdUSD. 

 

analys eevia health marknad

Marknadsexpansionen leds av rådande megatrender från såväl grön omställning som demografins utmaningar med ökad livslängdsförväntan och åldersrelaterade nedsättningar. Pandemin har dessutom kastat nytt ljus på vikten av en god hälsa och dagens konsumenter efterfrågar allt fler produkter med tydliga hälsofördelar fria från syntetiska ämnen. Samtidigt har ny forskning öppnat upp för nya möjligheter att extrahera hållbara näringsämnen vilket gjort segmentet för plantextrakt betydligt mer effektivt och lönsamt.

Produktportfölj som möter globala hälsoutmaningar

Nuvarande produktportfölj består av extrakt från vilda blåbär, lingon, fläder, chaga-svamp (sprängtickor) och tallbark. Utvinningsprocessen sker i bolagets fabrik i Finland där dels närheten till råvarorna, dels råvarornas relativa överskott i naturen, bidrar till en kort logistikkedja och minimalt klimatavtryck. Produkterna säljs sedan till hälsokostsbolag via distributörer i dryckes- eller pulverförpackning.

eevia health plantextrakt och bär

Vägen framåt för Eevia Health 

Eevia Health har en två-sidig strategi framöver. Första delen av strategin går ut på att öka differentieringen och positionera Eevias produkter som ekologisk ledande. Detta genom att fokusera på värdeord som “naturlig”, organisk, “vildplockat” och “hållbart”. Andra delen av strategin går ut på att prioritera vilka hälsoområden som Eevia Health vill fokusera på.

 

På lite längre sikt vill Eevia addera extrakt för produkter som motverkar åldersrelaterade åkommor som autofagi och annan biologisk nedbrytning av kroppens funktioner. I detta befinner sig Eevia i ett tidigt forskningsskeede för produkter mot åldersförändringar i gula fläcken (AMD). 

 

I siffror är Eevias målsättning att nå en nettoomsättning om åtminstone 25 MEUR år 2024 med en brutto- och EBITDA-marginal på 40 respektive 15 procent. Baserat på bolagets omsättning för de senaste tolv månaderna på ca 5 MEUR motsvara detta en CAGR på ca 225 procent. Jämfört med den historiska tillväxttakten på årsbasis innebär målsättningen närmast en fördubbling men då har inte heller produktionsförutsättningarna funnits på plats. Att marginalerna följer med känns inte heller otroligt då de fasta kostnader snabbt kan bantas när större affärer kommer i hamn.

 

eevia health nyemission

Kort om Eevia Health

---------------------------------------

Ordförande: Martin Bjørklund

VD: Stein Ulve

Ticker: $EEVIA

Lista: Spotlight Stock Market

----------------------------------------

FAQ:

Vad är nutraceuticals?

Nutraceuticals är kosttillskott som utvecklats för att stärka hälsan. Nutraceuticals säljs oftast som kapslar, pulver, droppar eller tabletter. Innehållet i nutraceuticals kommer från mat och naturen och är inte syntetiskt behandlade. 

Vad är några exempel på nutraceuticals?

Exempel på nutraceuticals är E-vitamin, grönt tee, soya eller extract från lingon.  

Varför använder man Nutraceuticals?

Många väljer att använda nutraceuticals på grund av att dess näringsinnehåll kan användas för att stärka hälsan och förebygga kroniska sjukdomar. Ett exempel på detta är Eevia Healths extrakt från tallbark, fenoprolic, som bland annat bidrar med antiinflammatoriska effekter.

Vad är bioaktiva föreningar?

Bioaktiva föreningar är biologiskt aktiva ämnen i mat som utöver att innehålla näringsämnen, har specifika effekter som kan påverka vår hälsa genom gener, celler eller ämnesomsättningen. 


TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.