Analys
29 Aug, 2018

Textintervju med Bo Söderqvist (VD CBTT) i samband med delårsrapporten

Berätta om det lyckade förvärvet av Zander & Ingeström?

Vi har följt Zander & Ingeström under en längre tid och visste att det är ett bra företag, som med ett starkt varumärke och lång tradition har stor potential. Hittills, under fyra månader, har Zander & Ingeström levererat bra omsättning och resultat på både pumpar och på värmepannor. Tillsammans har det gett ett starkt resultat så här långt.  Pumpaffären är relativt stabil över tid medan värmepanneaffären är mer volatil.

 

Ovanstående stora förvärv och övriga förbättringar i koncernen har lett till att EBITA-marginalen i Q2 nådde koncernmålet om 9%. Finns det skäl att nu höja målet?

Vi ser kontinuerligt över målsättningar, men håller fast vid 9% i nuläget.

 

Er norska verksamhet verkar vara på rätt väg efter ett tungt 2017. Finns det förutsättningar att under 2019 nå koncernmålet vad avser marginaler?

Den norska verksamheten har arbetat, och arbetar, hårt med att vända resultatet till att vara vinstgenererande över tid. Vi har som målsättning att vara positiva under 2018. Flera av de aktiviteterna som nu pågår i norska organisationen kommer stötta en positiv utveckling på längre sikt, men det är ännu för tidigt att utfästa några löften för lönsamhetsnivåer för perioden efter 2018.  

 

Skuldsättningen har höjts genom förvärvet av Zander & Ingeström. Hur länge bedömer ni det kommer att ta till den kommer ner på en mer normal nivå?

Nivån på skuldsättningen är enligt plan och minskar, allt annat lika, i takt med positiva resultat och amorteringar till lägre nivåer. Vi är dock tydliga med att vi fortsatt ser över möjligheten till ytterligare förvärv, som kan tänkas påverka också.   

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.