Analys
30 Sep, 2018

TradeVenue veckobrev v40

Trots en negativ avslutning på veckan slutade Stockholmsbörsen på ett svagt plus. Den starka utvecklingen för H&M, som bara senaste veckan stigit 13% (och med 30% sedan försäljningssiffrorna kom i veckan innan) var dock klart bidragande till att indexen lyckades hamna över nollstrecket. Men under veckan noterades mer än 30 nya toppkurser – det är alltså inget fel på optimismen!!!

Att H&M som torde vara ett av de mest välanalyserade och största företagen i norra Europa - med åtminstone drygt 20 analytiker som regelbundet följer dem - kan stiga med 30% på ganska mediokra siffror - i alla fall enligt min mening - visar naturligtvis på hur lågt ställda förväntningarna varit men också att det här med aktievärdering inte precis är någon exakt vetenskap och kanske lika mycket psykologi. Om det sedan är kursbotten vi har sett i H&M är det naturligtvis ingen som vet men de som ägnar sig åt blankning borde naturligtvis ha fått sig en tankeställare.

Handelns och framförallt klädhandelns problem har kursmässigt inte bara drabbat dessa företag utan även deras leverantörer. En aktie som i spåren av detta i år halverats och sedan toppen 2015 gått ner med över 70% är butiksinredningsföretaget ITAB. Visserligen svarade mode bara för 17% av ITABs intäkter förra året och den långt stabilare dagligvaruhandeln är den viktigaste kundgruppen men det är uppenbarligen inte bara klädhandlare som har problem. Hela handeln avvaktar med investeringar för att se vilka effekter näthandeln kommer att få. Av ITABs nyligen publicerade vinstvarning kan man utläsa att försäljningen i år under de tre första kvartalen väntas ha gått ned med 6-7% och kostnadsbesparingsprogrammet därför utökas. Koncernens resultat påverkas inte bara negativt av vikande försäljning utan även av stigande priser på insatsmaterial som stål och plast. Dessutom skulle nog företagsledningen vilja ha ogjort de senaste förvärven som har tagit upp nettoskulden till över 2 miljarder SEK och som hittills kanske inte riktigt svarat upp mot förväntningarna. Några större intäkter från det upphaussade självutcheckningssystemet Easyflow låter också vänta på sig. Även om butikernas investeringsnivå slutar falla nästa år och kostnadsbesparingsprogrammet börjar bita framstår inte ITAB kursmässigt enligt min mening som ett ”jättekap”. En EV/EBIT 2019 runt 12x (på min prognos) med alla de osäkerhetsfaktorer som finns känns som en ganska rimlig värdering speciellt som risken för en nyemission inte ska underskattas.

Den svenska arbetsmarknaden har sällan varit hetare än den är för närvarande. Inom i stort sett alla områden är trycket hårt på att få tag i utbildad personal. Att det är akut brist på sjuksköterskor och ingenjörer är ett välkänt faktum men att bussförare är ett bristyrke eller att förskolepersonal kan begära stora lönelyft när de byter arbetsplats är kanske ett mindre känt faktum. Hur som helst tycker man att börsens bemannings- och rekryteringsföretag i denna miljö borde utvecklas bättre än någonsin. Den heta arbetsmarknaden har dock gjort att denna typ av företag har ett allt större problem att anvisa arbetsgivare kvalificerade medarbetare. Mot den bakgrunden tycker vi att den av First North- noterade MoxieTech (bevakat av Trade Venue) lanserade tjänsten wappare.se är mycket intressant. För att få passiva arbetssökande att lägga ut sina CV på deras digitala mötesplats erbjuds de en ersättning om något av de potentiella arbetsgivarna visar ett intresse för kandidaten. Leder det sedan vidare till intervju och i sista hand till anställning ökar ersättningen. För att få bort de som lägger ut sina CV och enbart är intresserad av ersättningen stängs de ute efter ett par gånger då de blivit utvalda men sedan backar. Redan har MoxieTech lyckats få över 4000 personer att registrera sina CV och trycket är uppenbarligen fortsatt hårt. Det ska bli intressant att följa denna innovativa satsning på den svenska arbetsmarknaden.   

Flera bolag med säte, ledning och verksamhet utomlands har under senare år sökt sig för notering på de svenska aktiehandelsplatserna. Om detta är ett gott betyg till den svenska marknaden eller ett uttryck för att ryktet börjar gå om att vad som helst går att sätta i Sverige får väl framtiden utvisa.  Hur som helst ska nu danska Stenocare noteras på Spotlight. Bolaget har enbart ett börsvärde på drygt 100 MSEK (efter IPO) men med tanke att bolaget är verksamt inom området cannabis, som i alla fall i USA har fantasivärderingar, kommer emissionen med stor sannolikhet att röna ett jättestort intresse och en kursuppgång vara säkrad. Även om det bör beaktas att bolaget i alla fall än så länge är verksamt inom den ”seriösa” delen av sektorn och säljer cannabisprodukter för smärtlindring till danska sjukhus. Hur som helst är undertecknad inte så säker på att en liten dansk tillverkare av mer traditionella smärtlindrande produkter skulle väcka samma intresse.

 

Spänningen denna vecka lär Italien stå för sedan landets regering i slutet av förra veckan trotsat EU:s budgetmål. Men världens börser har under året varit märkligt immun mot denna typ av händelser.  Inte heller verkar den svenska parlamentariska situationen bekymra. Att Belgien hade en interimsregering i ett år, fem månader och 22 dagar och verkade klara sig ganska bra är ju ett uppmuntrande tecken. Trevlig vecka !!!

 

Claes Vikbladh

claes.vikbladh@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.