Analys
21 Oct, 2019

TradeVenues prognos inför Rottneros Q3

Inför Rottneros Q3-rapport imorgon (22/10) räknar vi till följd av starka jämförelsetal med att nettoomsättningen minskar till 553 MSEK (601) samtidigt som EBIT minskar 15 % till 95 MSEK mot samma period föregående år om 111 MSEK. 

Den huvudsakliga anledningen till det förväntade omsättnings- och resultattappet är massapriset (mätt som Pix NBSK Europa). Vi bedömer att periodens genomsnittliga massapris uppgick till 925 USD/t (minskade till 850 USD/t i september) mot 1 227 USD/t motsvarande period föregående år - en nedgång på 25 %. Nedgången i massapriset lindras något av den svagare kronan (Rottneros har kostnader i SEK och intäkter i främst USD) som bedöms ha försvagats 7 % mot snittkursen under Q3-18.

Produktionen väntas öka ca 7 % sammanlagt i förhållande till motsvarande period förra året till följd av betydande investeringar till drygt 107 000 ton. Tillväxten är framför allt hänförlig till produktionen av den mekaniska massan CTMP som väntas öka uppemot 14 %. Rottneros viktigaste produkt - sulfatmassa - stod för 56 % av produktionen 2018 och väntas öka ca 4 % mot Q3 föregående år. 

Vår bedömning är att nettoomsättningen kommer att uppgå till 2 287 MSEK (2 260) och rörelseresultatet 318 MSEK (295) för helåret 2019 givet att massa- och valutanivåerna blir bestående resten av året. 

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.