Nyhet
5 Jul, 2024

TRIBORON: GÖR RIKTAD NYEMISSION VÄRD 13 MLN KR FÖR FÖRVÄRV

Uppdaterad:
5 Jul, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Miljöteknikbolaget Triboron har beslutat genomföra en riktad nyemission om drygt 13 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Samtidigt emitteras teckningsoptioner som kan tillföra ytterliga 8,3 miljoner kronor under hösten om dessa utnyttjas fullt ut, framgår vidare.

Bolaget har erhållit bindande teckningsanmälningar avseende hela emissionen. Likviddag för emissionen är omgående efter den extra bolagsstämman den 24 juli.

"Triboron har det senaste året vuxit starkt, såväl organiskt som genom förvärv, och är nu en koncern med mer än 100 miljoner kronor i intäkter och goda förutsättningar att leverera ett positivt rörelseresultat före avskrivningar för helåret 2024", står det att läsa i pressmeddelandet.

Bolaget vill säkerställa att utvecklingen fortsätter och emissionen genomförs för att fortsätta "omvandlingen av Triboron till en lönsam och växande koncern inom clean tech-området".

Triboron är fokuserat på att utveckla och marknadsföra specialkemikalier som minskar friktion och förbättrar prestanda i olika mekaniska system som -motorer och turbiner, samt minskar dess negativa miljöpåverkan. Denna marknad, för gröna smörjmedel och bränsleadditiv, beskrivs som "extremt stor och växande".

"Emissionen genomförs i första hand för att finansiera förvärv. Inledningsvis skall mindre åter-stående kontanta tilläggsköpeskillingar för de redan genomförda förvärven av Elite Oil och Tekat Limited erläggas. Därtill avses del av emissionslikviden användas för att förvärva resterande 90 procent av aktierna i Incendio. I tillägg till detta befinner sig Triboron i förhandlingar om ytterligare tre intressanta förvärv, varav åtminstone ett planeras att genomföras under innevarande år", skriver bolaget.

Samtliga dessa förvärv avser växande och lönsamma bolag som mycket väl kompletterar nuvarande verksamhet och varandra. Bolagen bedöms kunna förvärvas på attraktiva värderings-nivåer och det finns dessutom betydande synergier. Förvärven avses finansieras genom en kombination av aktier, kontanter och lån. Ledningen bedömer att samtliga förvärv kommer att bidra positivt till koncernens sammanlagda vinst redan under första året efter förvärv.

Varje unit i emissionen tecknas för 0:56 kr och består av två B-aktier och en teckningsoption. Emissionskursen har fastställts med ledning av B-aktiens genom-snittliga volymviktade betalkurs för 20 föregående handelsdagar och som uppgår till 0:28 kr per B-aktie.

Emissionen är säkerställd genom att en grupp av investerare genom bindande tecknings-anmälningar förbundit sig att teckna den i sin helhet.

Orsaken till att emissionen riktas till en grupp av investerare uppges vara att Triboron under en längre tid har undersökt förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission där alla aktieägarna medverkar "utan att ha hittat en acceptabel sådan lösning".

"Bolaget har anlitat en väletablerad investmentbank men de förslag till företrädesemission som framkommit har inneburit mycket stor utspädning och mycket höga emissionskostnader. Bolagets styrelse har därför konstaterat att det är bättre för aktieägarna att genomföra en riktad emission på eller nära börskurs", skriver Triboron.

Styrelsen konstaterar vidare att en sådan emission endast kan riktas till en mindre grupp investerare eftersom det annars finns risk för insiderproblematik.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.