Nyhet
15 Mar, 2024

USWE SPORTS: FÖRETRÄDESEMISSION 28,5 MLN KR, SÄTTER NYA MÅL (OMS)

Uppdaterad:
15 Mar, 2024

(Omsändning: sändes första gången på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Uswe, som tillverkar ryggsäckar och vätskesystem, har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 28,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden från ett antal av bolagets befintliga ägare.

Den som på avstämningsdagen den 5 april 2024 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier där varje befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Sju teckningsrätter ger rätt att teckna fyra nyemitterade aktier i bolaget.

Teckningskursen är 11:00 kronor per aktie och löper från och med den 9 april till och med den 23 april 2024.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 3 april 2024.

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till det att företrädesemissionen har genomförts har bolaget ingått avtal om brygglån om 4 miljoner kronor från Fosielund.

Vidare har styrelsen i Uswe beslutat om nya finansiella mål för den kommande treårsperioden.

Målsättningarna är att uppnå en omsättning om 200 miljoner kronor samt uppnå en ebitda-marginal överstigande 10 procent under räkenskapsåret 2026 till 2027.

Bolaget skriver att emissionslikviden ska användas För att ge förutsättningar att nå de nya finansiella målsättningarna samt för att stärka rörelsekapitalet.

Aktiekursen var vid stängning den 14 mars 15:00 kronor.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.