Press
26 Jan, 2023

Utdelning av aktier i Zoomability

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.

UTDELNING AV AKTIER I ZOOMABILITY

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.

Den 15 december beslutade årsstämman om vinstutdelning av högst 850 000 aktier i Zoomability Int AB i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Zoomability Int för varje 71 aktier i Dividend Sweden (avser aktieslag A och B) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen.

I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Zoomability Int skall vara den 10 februari 2023. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Zoomability Int är den 8 februari 2023. Den 9 februari 2023 handlas Dividend Swedens aktie utan rätt till utdelning av aktier i Zoomability Int.

Mer information om Zoomability finns på: www.zoomability.com

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
230126-Utdelning-av-aktier-i-Zoomability.pdf

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.