Analys
18 Dec, 2022
Veckans spaning | Revansch för tråkig aktie

Veckans spaning | Revansch för tråkig aktie

Uppdaterad:
22 Jan, 2023

Om jag vid årets början hade vetat om den kraftiga ränteuppgång som väntade hade jag av naturliga skäl positionerat mig i så defensiva aktier som möjligt. Att räntekänsliga aktier som fastighetsbolag skulle få ordentligt med stryk skulle man nog kunnat räkna ut. Likaså att konjunkturkänsliga bolag, tillika bolag med förhoppning eller eventuella vinster långt in i framtiden, skulle utvecklas dåligt tror jag att de flesta inklusive undertecknad skulle kunna förstått.

Att en aktie som Telia under de gångna ”gyllene åren” med låga eller obefintliga räntor och ljusa konjunkturutsikter inte var en aktie att vara överviktig i framgår klart med facit i hand av den dåliga kursutvecklingen både absolut och relativt. Men i år borde det väl vara dags för en revansch för ett av börsens mest stabila men också tråkiga aktier?

Tyvärr har Telia-aktien hittills i år sjunkit med ca 25%, ganska exakt i linje med OMXSPI (-25%) och sämre än OMX30 (-14%). Även i veckans turbulens har aktien lyckats med konststycket att underprestera (-5,7% mot OMXSPI -2,7%). Visserligen tvangs bolaget i samband med Q3-rapporten att dra tillbaka sin prognos från årets början om en resultatförbättring för 2022 till följd av de kraftigt stigande elpriserna. Nuvarande prognos är sålunda ”enbart” ett resultat i nivå med förra året. 

Men hur många bolag är det inte som i år tvingats dra ned förväntningarna betydligt mer än så och klarat sig kursmässigt mycket bättre? Det kan ju också hävdas att årets elprisuppgång är extraordinär och i en så oligopolartad marknad som Telias, lär det inte vara några problem att längre fram övervältra ökningen på kunderna. Det verkar också vara så som företagsledning och styrelse resonerar när man signalerar en fortsatt progressiv aktieutdelning för året. Detta även om inte årets kassaflöde skulle täcka hela utdelningsbeloppet. ”Vad som är viktigt är att tillväxtbanan följer plan.. och att inte ha flera år med kassaflöden som inte täcker utdelningen” sade VD Allison Kirkby nyligen.  

För innevarande år ”kostade” utdelningen Telia ca 7,9 MDSEK eller 2,05 SEK per aktie och skulle styrelsen gå för en oförändrad utdelning innebär det en direktavkastning på över 7,5%. För ett nästintill konjunkturoberoende bolag med stark finansiell bas är en så hög direktavkastning mycket ovanlig och signalerar att marknaden känner en  betydande osäkerhet om den framtida resultatutvecklingen. Men för den som likt undertecknad tror att Allison Kirkby ska vara den som äntligen klarar av att transformera Telia till ett bolag med tillväxt och högre lönsamhet borde det vara ett bra läge för aktieköp. Minsta positiva nyhet borde med nuvarande kurs kunna ge en betydande kursuppgång.

aktieanalys telia company 2022

/ Adam J:son Lindh, aktieanalytiker
Undertecknad äger inga aktier i Telia

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.