Analys
14 Mar, 2021

Veckobrev v11

För två veckor sedan började ”baissarna” för första gången på länge vädra morgonluft och framförallt techaktierna fick en rejäl nedkylning. Men detta historiska rally är uppenbarligen inte slut och nya rekord slogs  i veckan på flera börser. Efter fyra uppgångsdagar och lite vinsthemtagningar på fredagen slutade OMXS30 upp nästan 6% (!!!) medan det bredare OMXSSPI ”bara” klarade av drygt 5%. OMXS30 har därmed stigit nästan 16% i år och utklassar därmed både Dow Jones med + 7% och Nasdaq Composite med +3%.  Att den svenska marknaden dessutom klarade av att svälja 5 MdSEK i riktade nyemissioner under veckan (om jag räknar rätt) visar att det inte är något fel på riskaptiten i Sverige. Att tecknen blir allt fler på att Sverige halkar efter flera länder såsom USA i vaccinationsracet verkar inte påverka. Bland emissionerna fäster jag mig speciellt vid Storytel som lyckades få in nästan 1,2 MdSEK med en marginell rabatt efter att så sent som för ett år sedan tagit in strax under 1 MdSEK. Den kraftiga ränteuppgången må ha avstannat men det snabba skiftet i sentiment för två veckor sedan visar att det inte behövs mycket för att rubba marknaden. 

Små fastighetsbolag lever farligt. Jag skrev förra veckan om hur ägarstrukturen i många svenska fastighetsbolag håller på att bli allt mer komplicerade med mängder av intressekonflikter som följd. Men också om att fastighetsbolagen under 2021 resultatmässigt troligen får en ökad motvind i form av stigande räntor och ökade vakanser, vilket skulle göra att budaktiviteten mellan ett (alltför?) stort antal noterade fastighetsbolag ökar för att skapa synergivinster i form av minskade förvaltningskostnader. SBBs (bevakat av TradeVenue) köp i veckan av 20% i Heba beskrivs av köparen som en finansiell placering men med tanke på likviditeten i aktien måste man nog ha en ganska lång tidshorisont enligt min mening för att tro på den förklaringen. Snarare riskerar det bli ännu en av de många köpen med inneboende intressekonflikter. Såvida inte SBB agerar snabbt och tar in resten av aktierna. Små fastighetsbolag verkar leva farligt för närvarande och nu gäller kanske inte längre att hitta det bästa fastighetsbolaget utan snarare det som kan bli uppköpt.    

Sista kapitlet på gång i RNB. I veckan annonserades att RNB lyckades sälja Polarn & Pyret för 330 MSEK på skuldfri basis i preliminär köpeskilling. För en verksamhet som kanske genererar 30 MSEK i rörelseresultat är det troligen ett hyfsat pris - med all den osäkerhet som finns vad gäller detaljhandeln - utan att veta alla detaljer. Men det är långtifrån de ”sum of the parts” värderingar som jag och många andra ägnade oss åt för några år sedan och kom fram till betydligt högre värde på gruppen än dåvarande marknadsvärde. Betydligt värre blev facit när den tidigare så stabila kassageneratorn i RNB – Department & Stores (verksamheten på NK)  - i början på januari såldes för enbart 60 MSEK. Verksamhetsmässigt finns nu bara sorgebarnet Brothers kvar. En verksamhet med drygt 300 MSEK i omsättning och som under årens lopp haft betydande lönsamhetsproblem. Likviden från Polarn & Pyret och Department & Stores verkar i stort sett täcka utestående finansiella skulder om 420 MSEK, så kreditgivarna borde efter vinterns rekonstruktion kunna sova relativt gott. Men om kvarvarande Brothers och eventuell extra köpeskilling från Polarn & Pyret räcker för att försvara nuvarande börsvärde om 60 MSEK är väl osäkert om nu ingen är intresserad av förlustavdrag och en trogen aktieägarskara. Hur som helst kan jag och en del andra konstatera att ”sum of the parts” värdering är farligt speciellt som när det i RNB fanns några riktigt ruttna äpplen som det är lätt att glömma bort när man summerar värdet på de olika verksamheterna. Att sedan förutsättningarna för detaljhandeln förändrats avsevärt under de senaste åren och att det kommit en pandemi i mellan är kanske ett litet försvar men en kursnedgång på fem år på 95% talar ändå sitt tydliga språk.

SPAC-bolag eller Idun Industrier. En av veckans större nyheter var att Bure som första bolag i Sverige går i bräschen för att etablera ett s k SPAC bolag i Sverige dvs ett förvärvsbolag som ska investera i onoterade bolag. Det av Bure sponsrade bolaget ska ta in 3,5 MdSEK, varav Bure själva ska stå för 20% och andra större svenska institutioner stå som ankarinvesterare.  Till en början blir det således enbart ett noterat bolag med en stor kassa och ingen verksamhet men som inom maximalt tre år ska fyllas med någon idag onoterad verksamhet. Med Bures historik att hitta och utveckla bolag (med enbart ett par plumpar i protokollet), de ansedda institutioner som finns med och den i mina ögon märkliga haussen vad gäller SPAC-bolag kommer säkert noteringen i slutet av mars bli en stor succé. Personligen tycker jag dock att det är lite andefattigt att lämna över pengar och inte veta vad dessa kommer att gå in i samt dessutom riskera att dessa inte kommer att förräntas under en treårsperiod. Att sedan Bure såsom sponsor kan få en större andel av eventuellt överskott i Spac bolaget via optioner kanske det inte är så mycket att säga om. Då tycker jag att noteringsaktuella Idun Industrier (anmälningsperiod fram till 23/3) i en mindre division framstår som ett mer spännande alternativ om man vill ha en aktie som bygger på förvärv. Hittills har Idun fått ihop 11 bolag med en sammanlagd omsättning på 800 MSEK och en EBITA- marginal på 12%. En ytlig granskning av ingående bolag i diverse branscher ger enligt min mening ett klart godkänt intryck. Med en värdering på 700 MSEK (plus skulder om ca 400 MSEK) hoppas Idun få in 200 MSEK för att noteras på First North. Sedan får man hoppas att värderingsarbitraget fortsätter att fungera ett tag till, dvs att noterade bolag kan köpa onoterade dylika med betydligt lägre multiplar än de själva har och att pengar är i stort sett gratis. Det gäller inte bara för Idun Industriers och Bures SPAC-bolags skull utan för mängder av andra bolag…

Lean and mean. Det lilla First North listade Diadrom är ett mjukvaru- och specialistkonsultbolag inom diagnostik av Autotech och är enligt min mening med sina uppdrag inom bl a elektrifiering och digitalisering, trots sin storlek ett mycket intressant bolag att följa. Pandemin satte i våras effektivt stopp för utvecklingen men tvärniten har som för det mesta fordonsrelaterat under hösten förbytts till sin motsats. Bolaget har inte bara fått tillbaka volym från gamla kunder utan också kunnat pressreleasa ett par nya i form av Scania och Husqvarna. Aktien fick ordentligt med stryk under våren och sommaren men har, till skillnad från övriga börsen, inte studsat tillbaka till historiska kursnivåer. Nu befinner sig Diadrom (precis som många andra bolag i jämförbar situation) i ett intressant läge, där efterfrågan har kommit tillbaka och bolaget är mer trimmat än någonsin efter de besparingspaket som genomfördes när det såg som mörkast ut. Detta framgår av veckans Q4-rapport då marginalen nådde hela 15% (10,5) trots att volymerna inte är helt tillbaka. Vad händer då om de får tillbaka gamla eller till och med högre volymer i år och samtidigt kan bibehålla en betydligt lägre kostnadsnivå? Även utan så positiva antaganden ser aktien billig ut med ett ensiffrigt P/E-tal på min enkla kalkyl för årets vinst och en nettokassa som motsvarar 20% av börsvärdet. Utdelningsbeskedet är uppskjutet men med stor sannolikhet kommer utdelningsjägarna efter den inställda utdelningen förra året, att få sitt i detta traditionellt högavkastande bolag.

Det stora problemet för många företag verkar för närvarande inte vara efterfrågan utan en tilltagande brist på allt från halvledare till transportkapacitet (tänk vad snabbt allting kan förändras!!!). Det är i allmänhet ett mycket mer angenämt problem och i många fall ett övergående sådant men det kan ändå leda till vinstvarningar. Det kanske blir temat för veckan om nu inte intresset för Fed-mötet den 16-17/3 tar överhanden. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  

 

Claes Vikbladh

Claes.vikbladh@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.