Analys
8 Mar, 2020

Veckobrev v11-20

Rekylen i början på veckan räckte två dagar sedan tog robotarna och oroliga investerare över och sänkte marknaden. Den svenska marknaden gick i förra veckan ned ca 2,5% och det innebär nu att den sjunkit 8% i år. Egentligen ingen speciellt stor nedgång om man inte tänker på att den för drygt två veckor sedan var upp nästan 8%!!! I stället för att ge kraft åt ekonomin verkar de räntesänkningar som skett i veckan och då framförallt från den amerikanska centralbanken ha skrämt aktiemarknaden på temat ”vad vet dom som vi inte vet? Den amerikanska obligationsmarknadens utveckling med fortsatt fallande räntor med en 10-åring som tangerar nya bottennivåer visar den oro som finns. Att den svenska kronan i denna turbulens visat klara styrketecken tycker jag -  men kanske inte alla företag- är bra. 

Varför inga bud i baisseperioder?  Efter en katastrofal kursutveckling alltsedan budstriden för tre år sedan har Haldex aktiekurs fått sig en ny körare nedåt i spåren av Coronaviruset. Aktien har bara i år gått ned drygt 20% och har nu ett värde som enbart är en tredjedel av noteringen på våren 2017 - då alla ville äga bolaget. Visst vinstutvecklingen har inte varit skojig de senaste åren och berättigade frågetecken finns om bolaget hunnit med i teknikutvecklingen eller tappat marknadsandelar under dessa turbulenta år. Bolagets fortsatt oklara ägarsituation sänder inte heller några bra signaler. Till det kommer så de nu uppkomna riskerna för en recession och dess påverkan på bolaget. Detta i ett läge där den amerikanska lastvagns- och trailermarknad redan innan de senaste veckornas turbulens uppvisat klara svaghetstecken. Som ytterligare ett orosmoln kom förra veckans nyhet att bolagets finanschef väljer att lämna bolaget efter en kort period (tillträdde 2019) samtidigt som bolaget är i förhandlingar om en långsiktig finansieringslösning. Den relativt oprövade VDn Helene Svahn, som började förra sommaren ställs således inför betydande svårigheter. Men har allt värde försvunnit i denna svenska verkstadsklenod? Varför kommer inte aktiebuden i denna typ av situationer utan när allting går som bäst? 

Cibus växer. Jag skrev i förra veckan om fastighetsbolaget Cibus, som är inriktat på ägande av fastigheter för dagligvarubutiker och trodde då att ett större förvärv var på gång med tanke på skrivningen angående utdelningsförslaget. Hur som helst i veckan kom nyheten att de förvärvar ca 110 fastigheter från Coop i södra Sverige till ett värde av 1,9 MdSEK. Med 10-åriga hyresavtal och så kallade triple net avtal (som innebär att hyresgästen tar de flesta kostnader) och en implicit direktavkastning om 5,9% förefaller det vara en mycket bra affär (vilket aktiemarknaden också verkar tycka). Transaktionen innebär Cibus första förvärv utanför Finland och att fastighetsbeståndet växer med ca 20% till motsvarande över 10 MdSEK. Ca hälften av transaktionen finansieras via en riktad nyemission – till en marginell rabatt – vilket också gör att bolaget får in en rad nya institutionella ägare med lock-up avtal. I och med detta borde en flytt från First North vara högt upp på dagordningen.

En olycka kommer sällan ensam. Nilörngruppens kursutveckling under det senaste året tillhör inte de skojigare. Aktien har på 12 månader fallit med ca 45% och är nu betydligt under noteringskursen år 2015. Efter en i förhållande till prognoserna relativt svag utveckling under de tre första kvartalen kom så Q4-rapporten med en riktig kalldusch. Intäkterna minskade med 8% och rörelsemarginalen sjönk till 6,7% (13,6). Företaget som framförallt levererar etiketter till klädindustrin (1,5 miljarder om året !!) drabbades speciellt av minskad efterfrågan från kunder i England och från ”kedjekunder” som utgör ca 15% av omsättningen. Försäljningen till den största kundgruppen ”varumärkesägare” (ca 70% av omsättningen) verkade dock ha klarat sig OK. Det sämre resultatet för helåret fick styrelsen att föreslå att utdelningen ska sänkas från 4 SEK till 2,5 SEK: Det senare motsvarar ca 60% av resultat per aktie och utgör inga problem för detta kassagenererande företag med låg belåning (innebär en direktavkastning på nuvarande kurs om 6,5%). Dessutom varnade ledningen i rapporten för att den negativa utvecklingen skulle fortgå under Q1 och var också en av de första att varna för Coronavirusets effekter j bokslutskommunikén. I veckan kom så nästa smäll i form av att bolagets VD sedan 2009, och som kan ta åt sig äran för företagets snabba expansion, var tvungen att avgå med omedelbar verkan efter att ha blivit anklagad för ofullständiga deklarationsuppgifter. Q1-rapporten lär inte bli någon trevlig läsning med tanke på skrivningen i rapporten och med ett coronavirus vars effekter på leverantörskedjor och annat borde kunna bli rätt betydande för ett bolag av denna typ. Men det finns ju förhoppningsvis ett liv efter det första kvartalet och där coronaviruset är historia. Skulle kursfallet därför fortgå borde intresset för ett bud på ett bolag av denna typ snart väckas. Traction med närmare 25% av kapitalet (mer än dubbelt av rösterna), som känner bolaget väl och med stor kassa borde ligga nära till hands.

Efter Coronaviruset. På temat vad som händer när dimmorna skingras efter Coronaviruset – om det nu tar två veckor eller sex månader. Det kan ju vara ganska intressant att spekulera i vilken omgivning vi då kommer att se ut över. Om räntorna är låga nu kommer det kanske vara en värld med ännu lägre räntor och ännu sämre tillväxt än som var fallet 2019. Det är kanske då helt fel som jag (vilket tillhör mänsklig natur) att leta bland kursförlorare (som till exempel Haldex och Nilörngruppen) och aktier som redan innan coronaviruset och hotet om en lågkonjunktur hade visat klara svaghetstecken. Utan att i stället inte göra det så komplicerat för sig och bara rikta in sig på de aktier som gick bra under 2019 och som kommer att gå ännu bättre i denna nya miljö. Om ett fantastiskt tillväxtföretag som Sectra nu kanske värderas i ett P/E-tal på 70x kanske det ska vara 100x, i en omvärld där ordet stabil tillväxt blir ett ännu ovanligare begrepp? Kan förvärvsmaskiner som Indutrade fortsätta sitt multipelarbitrage och köpa företag för 5-6x vinsten ska de själva kanske värderas ännu högre än idag. Eller vilken premie i förhållande till substansvärdet ska fastighetsbolag ha, som kan köpa fastigheter med någorlunda säker direktavkastning på 5% och låna på kanske under 1% i framtiden?  

Frågorna är som vanligt många och osäkerheten större än på länge men finns det något positivt inför de kommande veckornas kursutveckling är det att de flesta aktiestrateger verkar vara eniga om att det ska fortsätta ned. Då brukar vi vara nära en vändning – det är i alla fall min erfarenhet. I veckan får vi rapport från Clas Ohlson och därmed också kanske besked om hur pass drabbade leveranskedjor blivit av stängda fabriker i Kina. Välkommen till en ny spännande aktievecka!!  

Claes Vikbladh 
claes@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.