Analys
21 Mar, 2021

Veckobrev v12

En relativt volatil vecka är avslutad med bägge OMX-indexen på plus minus noll. Därmed åter en vecka där den svenska börsen klarat sig bättre än den amerikanska, vilken visade på en nedgång med 0,8% för både S&P 500 och Nasdaq Composite. Räntespöket fortsätter att hämma kursutvecklingen i USA och överskuggar att landet verkar hamna betydligt före de flesta länder i Europa i den förväntade ekonomiska uppgången. Av veckans mer uppmärksammade nyemissioner ingår First North-noterade Embracer, som utan svårighet tog in 7,6 MdSEK för fortsatta förvärv. Tanken leder mig osökt att jämföra med räddningsemissionen av SEB 1993 då familjen Wallenberg tvangs använda all sina ”connections” för att få in på den tiden jättebeloppet 5,3 MdSEK. Det var då årets händelse och ”emission” men det har hänt en del sedan dess…. Annars fortsatte i veckan antalet erbjudanden från nya – mer eller mindre seriösa – noteringssugna företag att konkurrera med regeringens och myndigheternas innehållslösa presskonferenser om pandemin.
 
Heliospectra och foodtech. Marijuanaaktier har i år gått bra i USA i takt med att allt fler stater väljer att legalisera drogen samtidigt som en federal lag med samma inriktning och med stöd av demokraterna förbereds. För First North noterade Heliospectra, med börsvärde på drygt 300 MSEK som tillverkar belysningssystem för växthusmarknaden och som kanske för en bredare allmänhet gjort sig känd som leverantör till denna typ av odlingar, är det naturligtvis goda nyheter. Ännu mer intressant är kanske den framväxande vågen tekniker för vertikala inomhusodlingar, där grönsaker kan odlas fram betydligt snabbare och på en betydligt mindre yta samt med en 90% lägre förbrukning av vatten. Här öppnar sig naturligtvis en stor marknad för Heliospectra med sina system. I veckan skrev Dagens Industri om Ljusgårda, en av Heliospectras kunder i branschen. Bolaget avser att 20-faldiga produktionen av sallad och producera 60 ton i månaden. Med namnkunniga ägare som bland annat Karl Johan Persson lär vi säkert höra mer om det bolaget. Hur som helst Heliospectra har under sin börshistoria haft en ganska turbulent utveckling med stora årliga förluster och ett kraftigt tapp i omsättningen under 2019. Som i och för sig delvis reverserades under 2020 men som till följd av pandemin fortfarande ligger under nivån för två år sedan. Den finansiella ställningen är emellertid god efter en nyemission i slutet av förra året på 50 MSEK, teckningsoptioner som förfaller i sommar med ett värde på 30 MSEK och en mycket stark delägare i form av familjen Weland. Det finns således förutsättningar att klara bolaget fram till ett positivt kassaflöde med ovanstående utveckling. Men med en omsättning på bara 40 MSEK och en rörelseförlust på ungefär lika mycket förra året är förväntningarna om en kraftig omsättningstillväxt och minskade förluster enligt min mening delvis redan inprisade. Men om man börjar betrakta Heliospectra som ett snabbt växande foodtechbolag snarare än en leverantör till den i mångas ögon fortfarande halvsuspekta marijuanamarknaden väntar nog en annan börsvärdering 
 
Massapriser på ny toppnivå. Jag skrev i februari om att massapriserna var på väg upp till följd av bland annat en mycket stor kinesisk efterfrågan och begränsade kapacitetstillskott. I vår då nyutkomna analys för Rottneros räknade vi med att priset för NBSK (den prisledande massakvaliteten) under 2021 vid årets slut skulle stiga till 1050 USD/ton för att sedan under 2022 notera ett genomsnittspris på 1100 USD/ton. Det kan jämföras med ett massapris som under hösten bottnade på 840 USD/ton. I veckan annonserade marknadsledande Södra Cell att de höjer priserna från 1 april till 1170 USD/ton från tidigare 960 USD, dvs en höjning på nästan 20% och innebär en höjning av priset med 40% sedan i höstas om de nya priserna nu accepteras av köparna!!! Massamarknaden brukar vara volatil men detta torde tillhöra ett svårslaget rekord. Risken för att en prisuppgång av denna storleksordning bryter nacken av sig ska inte underskattas men accepteras priserna verkar vår februariprognos för 2022 om ett rörelseresultat kring 340 MSEK redan kunna bli aktuell i år, förutsatt att dagens dollarkurs inte förändras. Även om aktien stigit med ca 25% från bottennivåerna vid årsskiftet uppgår börsvärdet till bara 1,6 MdSEK och med en obetydlig nettoskuld och ringa investeringsbehov lär det kunna bli höga utdelningar att få ut för bolagets aktieägare. 
 
Heminredning till börsen.  Med Embellence Group (noteras 24/3) begåvas First North med ett bolag inom segmentet heminredning med fokus på tapeter, textilier, mattor mm. Utifrån det fasta priset på 42 SEK i erbjudandet blir det ett marknadsvärde på bolaget om ca 900 MSEK. Nuvarande ägare (bland annat riskkapitalbolaget Litorina) kommer efter noteringen vid fullt utnyttjande av erbjudandet att kvarstå med ca 50% av aktierna.  Hushållens intresse för heminredning (bland annat i spåren av hus- och lägenhetsprisernas utveckling) har som bekant stigit avsevärt under senare år. Speciellt gäller det uppenbarligen för premiumsegmentet av tapeter med mera – ett område inom vilket Embellence Groups varumärken till stor del är positionerade. Prislappen på EV/EBITA om ca 12x på historiska siffror, där det ska anmärkas att framför allt den viktiga italienska marknaden haft problem till följd av pandemin vilket drar ned resultatet känns enligt min mening som relativt lockande. Även om man inte ska glömma bort att heminredning är ett relativt konjunkturkänsligt område. Med tanke på bolagets uttalade förvärvsambitioner och en balansräkning som efter årets förvärv av mattföretaget Pappelina inte medger så mycket köpt tillväxt är det enligt min mening märkligt att man inte utnyttjar tillfället att i samband med noteringen ta in nya pengar.
 
Imponerande orderstock i Nimbus. Båttillverkaren Nimbus som noterades på First North för knappt två månader sedan har haft en bra start på börsen med en kursuppgång på 23%. Rapporten för Q4 som kom i veckan imponerar. En organisk tillväxt i det traditionellt svaga sista kvartalet på 12% och ett klart förbättrat resultat om man är snäll och rensar för diverse engångskostnader. Det som dock imponerar mest i rapporten är orderboken som vid årsskiftet uppgick till ca 700 MSEK, vilket innebär en tillväxt på över 80% sedan samma tidpunkt förra året men även en tillväxt från utgången av Q3 med 40%. Intressant att notera är att orderingången från Nordamerika har fortsatt utvecklas positivt och nu är den enskilt största marknaden utanför Norden. För ett företag som förra året hade en omsättning strax över 1 MdSEK innebär det en avundsvärd grad av förutsägbarhet men också stora krav på att skala upp kapaciteten. Av VD-ordet framgår också att den nuvarande EBITA-marginalen om 5,7% har förbättringspotential inte bara till följd av den förväntade omsättningsökningen men också av satsningen på eftermarknadsaffären. Ett börsvärde på 1,2 MdSEK och ett rörelseresultat (EBITA) som lär kunna hamna över 100 MSEK (förra året ca 70 MSEK justerat) är värderingen i förhållande till mycket annat inte hög. Men om massatillverkning och heminredning (jämför ovan) är konjunkturkänsliga verksamheter visar historien att fritidsbåtar är än mer så ….. 
 
Mängder med bolagsstämmor med vidhängande utdelningsbeslut väntas i veckan och kanske några indikationer i VD-tal på dessa tillställningar om utvecklingen i kvartalet också. Kapitalmarknadsdagar i Hexpol, Byggmax, Dist IT och Nobia är andra begivenheter. Premiär blir det också för ovan nämnda Embellance Group, Idun Industrier och AQC Bure (det omdiskuterade första svenska SPAC-bolaget). Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.