Analys
24 Mar, 2019

Veckobrev v13

Stockholmsbörsen rekylerade förra veckan med drygt 1% efter att veckan dessförinnan som bekant haft en mycket stark utveckling. Svaga konjunktursignaler från både Tyskland och USA satte en negativ prägel på de flesta aktiemarknader. För första gången sedan 2007 noterades i fredags den amerikanska 10-åriga obligationen lägre än tremånadersväxeln, vilket brukar vara en klar indikation om inbromsning.

 

Perfekt mix i dagens klimat. Ett nytt bolag i den till synes aldrig sinande noteringskön på de mindre listorna utgörs av Triboron, som har en teknik för att minska energiåtgången i förbränningsmotorer. Genom att mixa tillsatsmedlet från Triboron påstås bränsleförbrukningen minska med 3-5% (ännu mer i äldre bilar). Med dagens miljöfokus och placerares brist på seriösa alternativ inom området verkar noteringen ligga precis rätt i tiden. Om man till det lägger att ett antal kända investerare återfinns bland nuvarande aktieägare såsom Leif GW Persson, Carl-Henrik Svanberg och Hans Stråberg får man en mix som borde passa dagens aktieklimat. Bolaget värderas före emissionen till 190 MSEK och ska ta in drygt 30 MSEK. Bolaget har höga målsättningar och tror sig inom fem år kunna nå en omsättning på 400 MSEK med en rörelsemarginal på över 50%, vilket kan jämföras med dagens i stort sett obefintliga omsättning och stora förluster. För att Triboron ska vara i närheten av att nå målet måste bolaget lyckas få ett antal bränsleproducenter och distributörer att tillsätta additivet mot licensintäkter. Här har ett avtal slutits med Future Fuels, som under en 10-årsperiod enligt bolaget ska ge 40-50 MSEK i intäkter per år vid full utrullning. Det är som vanligt tråkigt i denna typ av bolag när behovet av kapital för kommersialisering just gör att det inte finns mycket att gå på vad gäller försäljning och intjäningsförmåga. Utan miljöfokuset och de kända investerarna hade nog därför denna emission varit körd men nu förefaller det att kunna lyckas.

 

Prominenta investerare. En av First Norths lysande stjärnor utgörs för närvarande av just ett miljöteknikbolag - Climeon - med ett börsvärde på 4 mdr SEK och som mångdubblats sedan introduktionen för knappt två år sedan. När bolaget noterades gjorde undertecknad och troligen många andra misstaget att rata aktien efter att ha följt det till synes snarlika bolaget Opcons katastrofala utveckling för några år sedan. I likhet med vad Opcon gjorde är Climeon verksamt med att omvandla spillvärme till elektricitet men där slutar likheterna. Climeon har en verkningsgrad som är dubbelt så hög som konkurrenterna och själva modulen kan tillverkas till en betydligt lägre kostnad och bolaget har under 2018 byggt upp en imponerande orderstock som vid årsskiftet uppgick till 800 MSEK. Det som fått aktiekursen att explodera på senare tid är att Climeons intressebolag Baseload Capital (ägs till 16%)  – som ska fungera som finansieringsmaskinen för tekniken – fick minst sagt nya prominenta investerare. Leif GW Persson med flera framstår inte som speciellt tunga om man jämför med Breakthrough Energy Ventures (BEV). Bakom detta bolag står nämligen ett antal av de rikaste techmiljardärerna i världen som Bill Gates, Jeff Bezos samt Mark Zuckenberg och när de nu väljer att som första investering utanför USA göra det i denna teknik är det naturligtvis tungt. Även om investeringen bara är på 100 MSEK och den alltså sker i själva finansbolaget som ska se till att utrullningen går snabbt har det ett betydande signalvärde. Enligt BEV tror man att den geotermiska värmekraften som Climeon använder sig av kan få större genomslag än kraftkällor som sol och vind. Skulle de bara få delvis rätt i denna utsago har naturligtvis kursuppgången i Climeon bara börjat. En mer anonym investerare i Baseload Capital och som lockar till köp utgörs sedan tidigare av Gullspång Invest, som är familjen Brandbergs investeringsbolag. Christer Brandberg var en nära medarbetare till Jan Stenbeck och kan bland sina succé investeringar räkna in Axis, där familjen fick ut 3,4 mdr SEK. Att ”följa John” och förlita sig på att andra gjort själva ”due diligencen” är ett farligt sätt att investera och kan få katastrofala konsekvenser men blir tyvärr i teknologibolag av denna typ ett av de få sätten att hitta vinnare.

 

Hög direktavkastning. Trots fastighetsbolagens kraftiga uppgångar fortsätter det att finnas bolag i sektorn med hyfsade direktavkastningar som NP3 och Diös, som både ger en utdelning motsvarande över 4%. Botaniserar vi bland de mindre noterade fastighetsbolagen hittar vi Cibus Nordic (noterat på First North sedan ett år tillbaka med ett marknadsvärde på 3,7 mdr SEK), som har en föreslagen utdelning på 0,84 euro, vilket motsvarar en direktavkastning på ca 7,5% (delas ut kvartalsvis). Det finns i och för sig ett antal andra högavkastande fastighetsbolag på de mindre listorna men genom att de oftast bara äger en fastighet med en hyresgäst är risken i denna typ av bolag betydande. Cibus äger till skillnad från dessa drygt 130 fastigheter företrädesvis i de stora städerna i Finland inriktade på livsmedelsbutiker med Kesko (Finlands motsvarighet till ICA) som största hyresgäst (ca 60%). Cibus har långa avtal med sina hyresgäster (snitt 5 år) med KPI-uppräkning. Visst livsmedelshandeln både i Sverige och Finland håller på att förändras med ett större inslag av direktleveranser till hemmet men det är ändå svårt att se att det under överskådlig framtid utgör något större latent hot. Tvärtom finns en stor konjunkturstabilitet till skillnad från andra segment i fastighetssektorn. Med en belåningsgrad kring 55% finns också möjligheter att öka beståndet – vilket också skedde under 2018. Cibus har en nytillträdd svensk VD i form av Sverker Källgården (tidigare VD ByggPartner), som förhoppningsvis kommer att medverka till att göra företaget mer känt i Sverige. Förutom den höga direktavkastningen är Cibus lockande för svenska  investerare, som därigenom kan skydda sig mot fortsatt kronkollaps, både vad gäller tillgångar och avkastning.

 

Det här med bioteknik är svårt. En ny påminnelse om hur svårt bioteknik är kom i veckan då Biogen och Eisai beslöt att avbryta de globala fas 3-studierna med aducanumab mot alzheimer. Detta var den läkemedelskandidat som kommit längst i försöken att nå ett läkemedel mot den fruktade sjukdomen. En stor internationell analytikerkår och uppenbarligen bolagen själva har knutit mycket stora förhoppningar på aducanumab. Beslutet ledde till att ca 30% av Biogens börsvärde försvann på två dagar motsvarande ca 15 miljarder USD i börsvärde. Detta är återigen en påminnelse om hur svårt bioteknik är när en läkemedelskandidat så nära framgång och som följts av de bästa läkemedelsanalytikerna i världen från en dag till en annan förvandlas till noll och inget värde. Såvida man inte tillmäter det ett värde att ha kommit fram till att det var fel spår.

 

Torsdagens stämma i Swedbank, fredagens rapport från H&M och fortsatt Brexitcirkus utgör veckans höjdpunkter.  Det saknas alltså inte saker att följa. Välkommen till en ny och spännande vecka!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.