Analys
25 Apr, 2021

Veckobrev v17

Efter en period, då i alla fall jag börjat tvivla om tyngdlagen slutat fungera på den svenska aktiemarknaden, började verkligheten komma i kapp i början av veckan med relativt kraftiga nedgångar. Men en återhämtning skedde under slutet av veckan och OMXSSPI var totalt sett ”endast” ner 1,7% och OMXS30 med 1,3%. Trots modesta intäktsökningar kunde de flesta rapporterande bolag i veckan rapportera klart imponerande resultatökningar, främst till följd av kostnadsbesparingar. Men att det gäller att redovisa betydligt över förväntan för att få en positiv kursreaktion fick många bolagsledningar erfara. I USA verkar oro för ökade företags- och realisationsvinstskatter tillfälligt (?) ha ersatt stigande obligationsräntor som den största orosfaktorn. 
 
På tal om kostnadsbesparingar. Bland veckans rapporter tycker jag att Haldex ska få en speciell stjärna. På en omsättning som organiskt enbart ökade med 1% till 1080 MSEK (1180) lyckades koncernen öka det justerade rörelseresultatet till 115 (43) och nå en rörelsemarginal om 10,6% (3,6) (då hade ändå förändrade valutakurser en negativ påverkan på rörelseresultatet med 17 MSEK). Det är den högsta marginalen sedan 2011 och i nivå med bolagets mål om 10%. Rörelsekostnaderna minskade med hela 88 MSEK, varav det strukturella programmet bidrog med huvuddelen. Skulle den positiva efterfrågeutveckling Haldex upplevde under slutet av första kvartalet och man samtidigt lyckas hålla i kostnaderna, kan 2021 bli den sedan länge förväntade vändpunkten. Med ett börsvärde på strax under 3 MdSEK, en omsättning förra året på 4 MdSEK plus en nettoskuld om ca 1 MdSEK känns det knappast som diskonterat i kursen. Detta trots en kursuppgång om 25% i år.  
 
”Kontorsdöden ett modeord”. Sex fastighetsbolag (Castellum, Diös, FastPartner, Kungsleden, Nyfosa och Platzer) rapporterade i veckan. Trots att det gått mer än ett år sedan pandemin bredde ut sig, syns inte så mycket av de dystra framtidsprognoser som många ville göra framför allt vad gäller kontorets framtid. Fyra av de sex bolagen, som i varierande grad är beroende av kontorsuthyrning, kan i sina rapporter visa på en ökad nettouthyrning i sitt fastighetsbestånd och samma antal kan också redovisa ökade hyresintäkter i jämförbara fastigheter. Effekterna av krisen är långt ifrån över och det är i alla bolagen små tal enligt ovan. Men jag tycker att VD i Platzer skriver ganska bra i rapporten: ”Det finns ibland en lite snedvriden debatt om kontorets död med anledning av pandemin. Min uppfattning är att vi visserligen går mot mer flexibla arbetssätt och arbetsplatser, men att kontorets funktion som kulturbärare, mötesplats och sammanhållande länk blir allt viktigare, särskilt i mer agilt organiserade verksamheter. Därför känns ”kontorsdöden” mer som ett modeord än en framtida realitet.” Att det sedan enligt min mening kommer att krävas mer av fastighetsbolagen i form av kontorsanpassningar och krav på moderna lokaler med negativ effekt på förvaltningsresultatet ska man kanske dock inte glömma bort.
 
Sedelärande utveckling. Jag har de senaste veckorna uppmärksammat ett antal nyligen noterade bolag där förvärv står högst på agendan och där man som investerare betalar för ledningens förmåga att hitta lönsamma och expansiva bolag i diverse olika branscher. Och där förvärvsarbitraget är en viktig ingrediens (ibland tycks det som den viktigaste) för att driva vinsttillväxten. Att det i förvärvshungern kan gå fel - hur duktiga än personerna i företagsledningen är eller tror sig vara – glöms ofta bort. Gamla aktieägare i Midway Holding kan nog vittna om det. Trots ett uppvaknande från det döda med en kursuppgång på 70% de senaste 12 månaderna står aktien fortfarande mer än 30% under aktiekursen för 10 år sedan. En tid då koncernen omsatte över 2 MdSEK per år att jämföra med ca 600 MSEK det senaste räkenskapsåret. Midway startades 1989 av den nu bortgångne Sten K Johnson – en person som hade gjort sig ett namn på aktiemarknaden för sin goda affärsnäsa – och bolaget hade till att börja med en mycket bra utveckling efter köp av ett antal bolag i olika branscher. Men efter ett antal felaktiga förvärv och för hög skuldsättning blev inte 2010-talet Midways med ständiga omstruktureringar och därefter mer eller mindre tvingande försäljningar av verksamheter till dåliga priser. Kvar i Midway finns nu framför allt Haki – ett bolag med avancerade ställningssystem till bland annat byggindustrin. Kring detta bolag håller nu på att förvärvas bolag som ska komplettera och underlätta den internationella expansionen. Senast har nu ett brittiskt bolag köpts, vilket bidrar till en avsevärd förbättring av resultatet i bolagets delårsrapport i veckan. Om detta försvarar kursuppgången som idag ger ett börsvärde på 620 MSEK (nettoskuld 170 MSEK) kan jag inte bedöma men Midways förvärvsresa känns mycket tryggare än många andras med ovanstående erfarenheter i ryggen.   
 
Att klara av att förnya sig. StoraEnso meddelade i veckan att de stänger två tryckpappersbruk i Sverige och Finland. Efterfrågan på tidningspapper har som bekant minskat konstant under det senaste årtiondet i takt med att allt fler konsumerar sina nyheter digitalt samtidigt som dagstidningarnas ekonomi successivt försämrats genom lägre annons- och prenumerationsintäkter. I ljuset av detta är det ett logiskt beslut och med största sannolikhet inte det sista nedläggningsbeslutet i branschen. Samma vecka som detta meddelades gick marknadsföringen av bostadsplattformen Hemnet inför noteringen in på sitt slutvarv. Detta är enligt min mening ett intressant sammanträffande. Framväxten av Hemnet och andra framgångsrika plattformar på nätet är det som håller på att bli dödsstöten för det tryckta mediet. Men med den värdering som Hemnet kommer ut på - ca 40x rörelseresultatet (om man är snäll och inte beaktar avskrivningarna på den stora goodwillposten) - bygger på att verksamheten ska fortsätta växa med 20% per år, marginaler på över 40% ska nås och den monopolliknande situationen inte hotas.  Frågan är dock kommer annonsering av villor och lägenheter via nätet alltid att vara det vinnande konceptet? Kommer inte detta koncept precis som tidningspappersmaskinerna någon gång konkurreras ut av något eller någon annan? Och slutligen kommer Hemnet klara av att på samma sätt som till exempel StoraEnso - visat under sin långa existens - ständigt förnya sig och ersätta döende segment med dess motsats (vilket för övrigt veckans delårsrapport från bolaget var ett exempel på)?  
  
Förkortad vecka (halvdag på fredag) men också månadsavslut för april. Det är också en vecka fylld med rapporter med kanske Atlas Copco som höjdpunkten på tisdag, vilket också är dagen för Hemnets börspremiär. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.