Analys
2 May, 2021

Veckobrev v18

Överlag fantastiska rapporter strömmade i veckan in men aktiemarknaden verkade i allmänhet kräva ännu lite mer. Ett bolag som uppfyllde höga förväntningar var dock Evolution Gaming som i veckan passerade H&M och Nordea i börsvärde. Veckans nedgång med drygt 1% i denna vinsteufori måste naturligtvis ses i relation till årets stora kursuppgång men kanske också som ett tecken på en spirande osäkerhet om denna vinstutveckling är uthållig. Frågan om företagens möjlighet att absorbera ökade kostnader i form av galopperande råvarupriser (kopparn över 10 000 USD i veckan) men även andra kostnader såsom för kvalificerad arbetskraft kommer nog att bli alltmer aktuell. Speciellt efter ett kvartal där just företagens förmåga att hålla i kostnaderna varit ett utropstecken. Men börspremiären för Hemnet med en uppgång på 40%, trots att aktien kom in i topp av kursintervallet visar knappast på någon brist på risktagande.
 
Värderingarna kräver mycket… Kursraketen Sinch är ett bra exempel på vilka krav marknaden ställer i form av tillväxt. Bolaget redovisade en organisk tillväxt om nästan 40% och en vinstökningstakt på 50% (om man nu är snäll och exkluderar valutaeffekter, kostnader för incitatamentsprogram och avskrivningar på förvärv). Trots det var bolaget ett av veckans sänken och backade med 17%. Det är också en påminnelse om att svårigheten att växa ökar med storleken. Men med en värdering på 85 MdSEK (efter en uppgång med 160% under de senaste tolv månaderna efter veckans ras) och ett P/E-tal kring 100x krävs det ju en del fortfarande att bevisa… Även andra aktier såsom Kambi och Kindred kom i mina ögon med mycket positiva rapporter i veckan men fick ändå se sina kurser vända nedåt, trots att deras värderingar är mer jordnära än många andra.
 
Creades gör nyemission. Att ett investmentbolag inte kunde göra en nyemission var fram till för några år sedan ett axiom, i och med den förhatliga investmentbolagsrabatten som alla bolag i sektorn hade. Rabatter på uppemot 30%, även på välskötta investmentbolag som Investor var inte ovanligt. Men nu är det andra tider!! Latour var kanske först med att noteras med en premie i förhållande till substansvärdet. Även om premiens storlek i Latour kan ifrågasättas eftersom bolaget har en stor andel icke noterade innehav vars värde inte är helt lätt att fastställa. Sedan dess har flera investmentbolag fått sina omvärderingar, inklusive Creades och handlas med stora premier. Med tanke på den avsevärda skillnaden hur investmentbolag lyckas förränta pengarna långsiktigt tycker jag att det är klart positivt att man kommit bort från det snäva substansvärdetänkandet. En utveckling man sedan länge sett på fastighetssidan där till exempel Sagax handlas långt över sin substans. Hur som helst hade Creades inga problem att få in 1 MdSEK i en riktad nyemission, med en rabatt om ca 12%  sett till de senaste 10 dagarnas handel. Till skillnad från många andra riktade nyemissioner med utspädning som följd bidrog detta till en kursuppgång på över 20% i veckan!!! Förhoppningarna är minst sagt höga på Creades möjligheter att förränta det nya kapitalet. 
 
En smakstart för Cervantes. Cervantes Capital (med Spotifygrundaren Martin Lorentzon som huvudintressent) har gjort några initialt framgångsrika investeringar i småbolagssfären och kunde i veckan addera en till. Så sent som i februari klev Cervantes in i Microsystemation (MSAB) som stor ägare och aktien har inklusive veckans kraftiga uppgång stigit med 70% under de senaste tre månaderna. MSAB som utvecklar och säljer system som säkrar innehållet i beslagtagna mobiltelefoner med mera åt brottsbekämpande myndigheter och är ett av två världsledande företag har efter initialt stora framgångar inom detta expansiva och minst sagt spännande område under de senaste åren av olika skäl haft en ganska ojämn utveckling. Q4-rapporten var ingen höjdare och med tanke på pandemin misstänkte i alla fall jag att första kvartalet skulle vara fortsatt svagt. Med det bästa första kvartalet någonsin, en vändning på USA-marknaden och ett positivt resultat i det traditionellt svaga kvartalet tyder på att 2021 kan bli ett spännande år trots svårigheterna att komma ut till myndigheterna. Att bolagets styrelseordförande och grundare i veckan valde att kliva av och sälja sina röststarka aktier till en grupp av investerare inklusive Cervantes men även Grenspecialisten (med bakgrund från framgångssagan Axis) och Alcur Fonder, lär om något öka bolagets förutsättningar att mer aggressivt marknadsföra sin teknik.
 
Att vakna upp med fastigheter. Modeföretaget Odd Mollys tidigare hårt prövade aktieägare har som bekant fått uppleva en fantastisk kursresa efter det att ett antal namnkunniga investerare satt in pengar i bolaget och köpt logistikfastigheter. I veckan fick vi två exempel till på bolag som utvecklats svagt – i alla fall på aktiemarknaden – som över en natt ”blev med fastigheter”. Tandvårdsbolaget Doxa meddelade att man ska ”komplettera” den nuvarande verksamheten med en investeringsverksamhet med fokus på fastighetsbranschen. Via en riktad emission med bland annat Erik Selin som investerare och en företrädesemission om sammanlagt 200 MSEK ska Doxa förses med medel för att finansiera investeringarna. Med tanke på att Doxa under förra året hade enbart en omsättning på ca 10 MSEK med en starkt förlustbringande verksamhet (visserligen påverkat av pandemin men ändå) och ett börsvärde före ovanstående nyhet om drygt 200 MSEK framgår var tyngdpunkten i bolagets verksamhet kommer att vara.  Men efter Doxas kursutveckling i veckan om 200% har aktieägarna inte så mycket att klaga på men det var kanske inte riktigt det som gamla aktieägare investerat i. Ett annat exempel på förändring av verksamhetsområde är fredagens nyhet om att utvecklaren av trådlösa system inom fastighetsautomation Raybased (med börsvärde på 60 MSEK efter fredagens uppgång) köper fastigheter för 2,8 MdSEK från fastighetsbolag som SBB och Fastpartner. Genom kvittningsemission blir dessa också stora ägare i bolaget och tidigare aktieägare kunde på valborgsmässoafton glädja sig åt en kursuppgång på 150%. Bolagets styrelseordförande anger affären som ”industriellt riktig” eftersom det långsiktigt garanterar bolagets kapitalförsörjning och ger möjlighet att montera och testa produkterna i egna fastigheter. Med den motiveringen är det dock märkligt att många andra företag som levererar sina produkter till fastighetssektorn såsom till exempel Assa Abloy inte känt sig manade att köpa på sig en ”binge fastigheter”. Hur som helst är det kanske dags att börja laborera bland exempelvis det stora antalet ”insomnade” biotechaktier med marginella börsvärden men med en stor aktieägarskara och förlustavdrag som kan fyllas med fastigheter. Eller varför inte RNB (som för övrigt gjorde en konstig kursrörelse i fredags) vilket snart är ett tomt bolag…Att fastigheter i alla dess former är en salig medicin borde kanske lite mer långsiktigt vara ett varningstecken.
  
Första veckan i maj inleds med mängder av rapporter, även om de flesta storbolagen nu har rapporterat. Men det finns undantag som Securitas och SBB, vars rapporter kommer på onsdag. Även om veckan är relativt tom på annonserade emissioner och noteringar lär aktiviteten på alla corpavdelningar gå på högvarv för att få ut alla erbjudanden före midsommar, vilken ju bara är mindre än åtta veckor bort. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.