Analys
31 May, 2020

Veckobrev v23-20

Förra veckan med nyheter som att Autolivs försäljning i Europa och Amerika i april föll med 89 respektive 96%, SAS meddelade att det andra kvartalet slutade med en förlust på 3,7 MdSEK och EU-registreringar av kommersiella fordon i månaden föll med 67% slutade OMX-index upp nästan 5%%. Visst dessa signaler kommer kanske från några av de värst drabbade områdena från pandemin men det visar ändå på det totalstopp som har rått och endast delvis har börjat lätta inom viktiga delar av ekonomin. Att börsen tar detta med sådan ro måste bygga på att pandemin och dess effekter ur börsens synvinkel bara är något för de historieintresserade. Nu är det 2021 som gäller och världens ekonomier kommer få massor med hjälp med statliga stimulanser och det finns ännu mindre än tidigare något alternativ till aktier. Jag är nog inte ensam om att känna mig frånåkt i detta rally.
 
Att bevaka genombrottsorder. Att närmare följa bolag som får genombrottsorder har alltid varit intressant enligt min mening. I spåren av pandemin är det troligen enligt min mening än mer intressant. I många fall är kundernas ekonomi körd i botten och investeringsviljan inte speciellt stor. Företagsledningarna har också ofta rätt akuta problem att ta tag i vilket gör att de mer långsiktiga utvecklingsplanerna får stå åt sidan. Att då få en order inom ett nytt område eller ny kund tyder på att kunden fäster stor vikt vid just denna produkt eller teknik som de beställer. Men detta är troligen också ett tillfälle som många företag kommer att ta för att förändra sitt sätt att arbeta – att till exempel helt och fullt genomföra en digitalisering av organisationen som tidigare fått vänta eller hitta andra sätt att möta sina kunder. Förändringsviljan i styrelserummen kommer troligen att vara betydligt större än tidigare - ställd inför nya utmaningar. Då behövs nya produkter och verktyg för att genomföra det och de leverantörer som tillför sådana är naturliga vinnarna. Ett exempel på det kan vara Pricer som i veckan fick en genombrottsorder från den holländska dagligvarukedjan Plus Retails, där deras 265 butiker ska utrustas med digitala prisetikeketter. Pricer har fått många betydande genombrottsorder under senare år men kommer pandemin leda till att ingen kedja har råd att inte digitalisera sin prismärkning? Det är kanske långsökt att koppla NFO Drives (bevakat av TradeVenue) genombrottsorder i veckan från Wennstroms - som gör att de kommer in på området bränslehantering med sin frekvensomformare - med någon trend men att få denna typ av order i dagens klimat tyder utan tvivel på en intressant produkt.    
 
Ett nytt Consilium växer fram. I veckan kom Consilium (bevakat av TradeVenue) med sin Q1-rapport och som befarat visade den kvarvarande verksamheten inom Safety Engineering (produkter för brandbekämpning i extrema miljöer) en vikande omsättning och stora förluster. Omsättningen sjönk till 63 MSEK (81) och ett rörelseresultat på -17 MSEK (-12). Efter den nu avslutade försäljningen av huvuddelen av verksamheten (ca 90% av omsättningen) till Nordic Capital är Consilium (som för övrigt kommer att byta namn) ett finansiellt mycket starkt bolag med en kassa – efter genomförd extrautdelning och återbetalning av all räntebärande skuld – uppgående till drygt 1,4 MdSEK. Med ett börsvärde på enbart 1,05 MdSEK åsätter marknaden uppenbarligen ett stort negativt värde på den nuvarande verksamheten och befarar att företagsledningen ska slänga in pengar i ett svart hål när ambitionen nu är att expandera denna verksamhet. I och med att Consiliums produkter i stor utsträckning säljs till olje-, gas- och offshoreindustrin är marknaden naturligtvis oerhört tuff för närvarande och det är kanske svårt att se någon snar förbättring. Men för den som kan höja blicken och har den minsta tilltro till styrelsens och företagsledningens förmåga att bygga upp en internationell företagsgrupp, på samma sätt som Marine & Safety byggdes upp under en 10-årsperiod och nu såldes för 3 MdSEK, borde det vara ett gyllene tillfälle.
 
Att strukturera om ett bolag. I veckan meddelades det att butiksinredningsföretaget Itab tar in en oberoende finansiell rådgivare för ”översyn av bolagets möjligheter att transformera verksamheten och förtydliga sin marknadsposition som den ledande lösningen för retail”. Det är sällsynt att ett bolag så öppet medger att de står inför en kris och behöver hjälp utifrån med sin struktur inklusive den finansiella. Itabs utveckling under de senaste tre åren borde vara ett varnande skolboksexempel på hur det går när marknaden för ett bolags produkter kraftigt minskar – i det här fallet mot bakgrund av butiksdöd och när internationella kedjors butiksexpansion typ H&M minskar kraftigt - samtidigt som bolaget själva varit inne i en förvärvsledd tillväxt för att bredda marknaden både geografiskt och produktmässigt. Med en kursnedgång på 85% de senaste tre åren (!!!) är börsvärdet nere i 1,2 MdSEK. Nuvarande börsvärde kan jämföras med en omsättning på 6,4 MdSEK och ett rörelseresultat (EBIT) på 500 MSEK så sent som 2017 och visar på marknadens bristande tro på bolagets möjligheter att komma tillbaka. Med 50% av försäljningen till den stabila dagligvaruhandeln, konkurrens som minskar när mängder med mindre aktörer försvinner och kanske ett ännu större behov hos överlevande butikskedjor att omprofilera, bygga om och ändra butiksnätet för att klara sig i konkurrensen borde förutsättningarna för ITAB att tjäna pengar även i framtiden finnas kvar. Det som oroar mig är snarare balansräkningens utseende. Bolaget har visserligen ca 1 MdSEK i likvida medel och outnyttjade kreditlinor, vilket borde göra det möjligt att klara förväntade förluster under året. Däremot gör nettoskulden på 2,5 MdSEK (visserligen inklusive leasingåtaganden), ett eget kapital om endast ca 1,8 MdSEK och en goodwillpost på tillgångssidan om lika mycket (vars värde kan ifrågasättas i dagsläget) att en nyemission i någon form på sikt förefaller oundviklig. Att delta i en sådan eventuell emission borde dock enligt min mening inte vara fel. 
 
Första veckan i juni och tre veckor kvar till midsommar!!! Två aktier som har vind i seglen – Clas Ohlson och Sectra – rapporterar och mängder med nyemissioner inleds (inklusive Scandic Hotel) och för den delen avslutas i veckan. Kritiserade Nanoform har också sin första handelsdag i veckan. Av utvecklingen i New York att döma inklusive fredagskvällens sena uppgång är investerarnas aptit på aktier intakt trots en veckas oavbruten uppgång och den allt mer infekterade striden mellan USA och Kina. Är det president Trump personligen som står på köpknappen för att säkra återvalet? Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.