NFO Drives

NFO Drives

Översikt

NFO Drives utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilation- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.
Lista
-
Sektor
Hårdvaruutrustning
VD
Johan Braun
Ordförande
Göran Hedbys

Om NFO Droves

År 1996 startades bolaget för att med nya tekniska framsteg, under namnet NFO Sinus, utveckla och producera frekvensomriktare. Företaget startades av uppfinnaren Ragnar Jönssons vars forskning och patent möjliggör att man kan: styra motorn med fullt moment redan från start och vid låga varvtal och med en utspänning i form av ren sinus vilket resulterar i en störningsfri styrning.

NFO Drives aktie

Det unika med NFOs produkt är först och främst att frekvensomriktaren ger en sinusformad utspänning. Hos konkurrenterna är PWM-teknik (pulse-width modulation) mer förekommande. Annorlunda uttryckt bidrar Sinus till en mjukare vågrörelse till skillnad från PWM mer hackiga och ryckiga. Som en följd av detta blir motorn, om man använder NFOs frekvensomriktare, tyst och störningsfri.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Frekvensomriktare

Det är en elektronisk komponent som kan styra motorers varvtal. Det fungerar enligt följande: omriktaren omvandlar en växelspänning av en frekvens till en växelspänning av en annan frekvens. Till skillnad från de elmotorer som är direktkopplade till elnät gör omriktaren att varvtalet kan anpassas istället för att gå på fullt varv. Som en följd av detta effektiviseras processen vilket möjliggör lägre driftkostnader som energibesparingar. Omriktaren kan användas till exempelvis fläktar och pumpar.

Fördelar med en störningsfri frekvensomriktare jämfört med PWM-omriktare:

  • Inga behov av skärmade kablar eller avståndsbegränsningar (dvs, NFO-sinus kan ha ett längre avstånd till motorn)
  • Motorljudet är tystare
  • Installationsmomentet är enklare
  • Motorn får en längre livslängd då inga lagerströmmar genereras
  • Det uppstår inga jordströmmar (vilket möjliggör användandet av jordfelsbrytare för personskydd och brandskydd)

NFO Drives kunder

NFOs kunder går att finna i flera olika branscher där De Laval räknas som en av de större och mer nämnvärda. De Laval utvecklar, tillverkar och distribuerar utrustning och kompletta system för mjölkproduktion och djurhållning. Företagets strategi är att kunna erbjuda sina kunder moderna och energieffektiva produkter. Ett långsiktigt samarbetsavtal finns gällande årliga leveranser av den störningsfria frekvensomriktaren NFO Sinus, som ska användas för att varvtalsreglera elektriska motorer i De Lavals egna produkter, t ex mjölkpumpar och vakuumpumpar.

Andra kunder till NFO är; Saab Kockums, Landstinget Östergötland, ICA fastigheter, Oslo Universitets sjukhus m.fl.

NFO Drives på TradeVenue

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.