Analys
20 Jun, 2021

Veckobrev v25

Det behövdes inte mer än att Fed lyfte fram en förväntad räntehöjning ett halvår och meddelade att man  ”talked about talking” om att minska på tillgångsköpen för att aktiemarknaderna skulle reagera negativt. I USA föll Dow Jones med hela 3,5% medan Nasdaq Composite (konstigt nog enligt min mening) bara var ned 0,3%. I Sverige var nedgången för OMXS30 1,3% medan OMXSSPI sjönk 1,7%. Facit för veckans alla nykomlingar var minst sagt blandad med Revolution Race på ett mindre plus men där den haussade poddcastplattformen Acast slutade veckan drygt 5% under introduktionskursen. För att inte tala om bolag längre ned på aktielistorna som till exempel Movebybike som slutade 50% under vad tecknarna betalat. Antalet riktade nyemissioner fortsatte att vara rekordhögt där bland annat fastighetsbolaget Amasten tog in kapital. Dollarns förstärkning i veckan mot de flesta valutor (+3,5% mot kronan) var också en intressant utveckling. Är detta inledningen av en period med starkare USD?
 
Ett tecken i tiden? Kontraktstillverkaren HANZA Holding var ett av företagen som i veckan kom med en positiv vinstvarning. Med en 7-8% ökning av omsättningen fördubblades rörelseresultatet. Bolaget uppnådde under kvartalet en marginal på 5,8%, vilket för ett företag i denna typ av bransch är en mycket bra marginal. De flesta verksamma i branschen vill också komma bort från begreppet kontraktstillverkning och mer betrakta sig som industriella tillverkningspartner till beställaren men har i alla fall historiskt haft svårt att få betalt och utsatts för kundens varierande efterfrågan. Även om en större del av Hanzas vinstförbättring verkar bero på ökad intern effektivitet och mindre av ökad efterfrågan är det ändå lätt enligt min mening att se detta som ett tecken i tiden. Med huvuddelen av sina fabriker belägna i Sverige, Baltikum och Centraleuropa och nära sina kunder har man korta ledtider och kan ha ett nära samarbete med kundens utvecklingsavdelningar. Håller den negativa kostnadsaspekten av att ha tillverkning i Europa kontra Asien allt mer på att uppvägas av andra faktorer?  Pandemin har troligen fått många företag att fundera över sina tillverkningskedjor. Och genom vårens stigande fraktpriser samt kanske framför allt stora förseningar och störningar i containertrafiken från Asien (vilket accentuerades i veckan med stora störningar i en rad jättehamnar i Kina) har ytterligare ett argument tillkommit för att ha tillverkningen nära ”hemma”.  
 
Att föra vidare kostnader. Det var ingen bra vecka för de flesta råvarubolag när metallpriser såsom koppar (-8%) retirerade efter att Kina meddelade att de börjat sälja från sina strategiska lager för att öka utbudet och minska den så kallade prisspekulationen. Om detta är ett uthålligt sätt att minska en prisuppgång är en annan sak men visar på vilket allvar de kinesiska myndigheterna tar utvecklingen. Och i USA fortsatte nedgångarna på virkespriserna och har sedan toppen i maj rasat med över 40% men har fortfarande mer än fördubblats. Om detta är de första tecknen på att vi börjar nå en ”peak” i de flesta råvarupriser efter vårens kraftiga uppgångar eller om detta mer är en tillfällig paus inför nästa uppgångsfas är naturligtvis meningarna delade om (jag skulle dock sätta en krona på det senare, men min åsikt i så stora frågor är kanske inte så intressant !!!). Hur som helst tror jag att den stundande rapportsäsongen delvis kommer att kretsa kring företagens förmåga att föra vidare vårens stora materialkostnadsökningar till slutkund. För många placerare blir detta kanske också ett första möte med hur olika denna typ av ”råvaruinflation” kan slå på vinsterna i företag. För att nu inte tala om alla lagervinster många företag kommer att ha gjort under första halvåret, som man nu talar ganska tyst om men som sedan kanske framkommer i framtida sämre kvartal….
 
Inwido backar. Ett företag som i en i övrigt fantastisk Q1-rapport just varnade för framtida ökade insatspriser och eventuella problem att kortsiktigt föra vidare dessa kostnader till kunderna var fönster- och dörrtillverkaren Inwido.  Om det är oro för detta, att trenden med privatpersoners villarenoveringar under pandemin nu ska reverseras eller bara vanliga vinsthemtagningar (efter en fantastisk kursutveckling under de senaste 12 månaderna) som har fått aktien att backa de senaste veckorna är naturligtvis omöjligt att säga. Med en marknadsledande ställning i Europa på en i och för sig fragmenterad marknad och en efterfrågan som inom vissa områden påverkats negativt av pandemin borde dock förutsättningarna att på sikt höja priserna vara goda. Och när det gäller renoveringstrenden ska man nog tro att husmarknaden ska börja falla för att efterfrågan ska minska. Med ett P/E-tal på 13x baserat på de senaste 12-månaderna, en rekordstark orderbok och möjligheter att åter börja förvärva efter neddragning av skulderna är aktien enligt min mening en av de få aktier som fortfarande går att räkna hem.  Även om det cykliska inslaget inte ska underskattas. Att ordföranden i Inwido köpte aktier i början på juni till högre kurser är väl kanske inte heller något negativt. 
 
Var kommer alla pengar ifrån? För kanske 20 år sedan var det populärt att inför ett nytt börsår försöka förutse detta utifrån prognostiserade likviditetsströmmar till börsen i form av till exempel hur mycket fonder och försäkringsbolag väntades sätta in på aktiemarknaden, storleken på utländskt kapital som skulle tillföras marknaden, uppköp av bolag osv och sedan göra avdrag för förväntade nyemissioner och nyintroduktioner. Blev det ett överskott (som det ofta blev!!) i denna statiska skrivbordskalkyl kunde man därmed förutse att marknaden skulle gå upp. Något som man i en sådan analys missar är att om marknaden är på väg upp finns det mycket gott om likviditet i marknaden och tvärtom … Jag kommer att tänka på det efter en vecka när 12 stycken bolag tagit in sammanlagt ca 8 MdSEK (min uppskattning) vid nyintroduktioner och riktade nyemissioner. Själva beloppet i sig är kanske inte så uppseendeväckande men det är snarare att de flesta av dessa bolag är okända även för den som är normalt aktiemarknadsintresserad eller i några fall t o m helt nystartade. Att få fram riskvilligt kapital till den här typen av bolag var bara för något år sedan en extremt svår uppgift oavsett likviditetsströmmarna. Men det verkar inte vara något problem för närvarande!!! Visst det finns mängder med privatpersoner såsom våra nyblivna fastighetsmiljardärer som till exempel Ilija Batljan vilka fungerar som affärsänglar. Men jag kan ändå inte sluta fundera över var allt riskvilligt kapital kommer från?
 
I denna vecka begåvas vi med 11 nya bolag på de olika listorna och om jag fått med alla skulle det vara samma antal som förra veckan. Bland annat två nya SPAC-bolag i form av Creaspac och TBD30 finns bland nykomlingarna. Med en avkortad midsommarvecka och ett fantastiskt väder i större delen av landet kommer sannolikt emissionsaktiviteten att sjunka något. Inför förra omgången med kvartalsrapporter kunde marknaden glädja sig åt mängder med positiva vinstvarningar. Har marknadens förväntningar skruvats upp på det sätt att det blir mer tunnsått detta kvartal? Trevlig midsommar. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!
 
Claes Vikbladh
 
 
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.