Analys
23 Jun, 2019

Veckobrev v26

Ännu en stark vecka med en uppgång på 2,4% i OMX-index och juni kan därmed visa sig bli en av de bästa månaderna under året. Signaler från Fed att man kanske sänker räntan redan nästa vecka och mjuka tongångar från ECB sägs ligga bakom uppgången. Guldet noterade samtidigt i veckan en sexårstopp. Hur detta nu ska förklaras – oro för att centralbankerna är för släpphänta, konflikten Iran-USA eller är det bara det att det finns för mycket pengar därute?   

Rejlers på offensiven igen. Samma vecka som den finska it-konsulten Tieto går ihop med norska Evry och bildar en koncern med en årlig omsättning på cirka 3mdr Euro meddelade teknikkonsulten Rejlers att man köper verksamheter från Neste Engineering Solutions med en omsättning på 35 MEUR samtidigt som ett femårigt strategiskt partnerskap med säljaren skapas. Även om Rejlers storleksmässigt är i en annan division än Tieto är det ändå märkligt att dess förvärv inte skapat större rubriker. Förvärvet gör energi till Rejlers överlägset viktigaste område (mer än 40% av den sammanlagda omsättningen på ca 1,2 mdr SEK) och koncernen får därigenom en hög kompetens inom expansiva områden såsom bioenergi, som kommer att bli viktiga vid övergången till politikernas vision om ett fossilfritt samhälle. Med en EBITA-marginal om 10% i den finska verksamheten kommer också Rejlers ett steg närmare med att nå sitt långsiktiga mål om just en marginal om 10%. Det är glädjande att Rejlers efter ett antal år med lönsamhetsproblem i bland annat Norge, där inriktningen snarare har varit att skala bort delar som inte mött lönsamhetskriterierna än att växa, återigen vågar gå på offensiven. Q1-rapporten visade på att omställningsarbetet har givit effekt med en stabiliserad omsättning och en EBITA-marginal som steg till 6,3% (1,3). Trots kursuppgången sedan bottennivån hösten 2017 återstår det ett bra stycke till toppnivåerna från 2015 och börsvärdet uppgår bara till 1,4 mdr SEK (plus en nettoskuld ca 300 MSEK före finansiering av ovanstående köp) att jämföra med en omsättning i år på kanske 2,8 mdr SEK och en klart förbättrad marginaltrend. Affären kan komma att finansieras via en nyemission, vilket skulle kunna vara ett bra tillfälle att komma in i den stundtals svårhandlade aktien.

SDS på offensiven igen. Namnet Seamless förknippas för de flesta med Peter Fredells storvulna planer på att förändra betalningssystemet inte bara för svenska konsumenter utan även på ett mer globalt plan genom SEQR. I och med det tråkiga slutet på denna saga (konkurs) väcker namnet Seamless hos många investerare inte de bästa minnen. I ett av bolagets försök att synliggöra värden delades ”gamla” Seamless i två delar där delar av den gamla ursprungliga delen fick namnet Seamless Distribution Systems (SDS) medan den nya oerhört kapitalslukande delen fick namnet Invuo Technologies. Det var också den delen som sedermera gick i konkurs (efter att enligt uppgift ha plöjt ned 600 MSEK i SEQR). SDS som säljer och utvecklar mjukvarulösningar för digital distribution av samtalstid och mobildata med mera till operatörer i tillväxtländer i områden som Afrika och Mellanöstern var när det var en del av ”gamla” Seamless, en stabil vinstgenererare men kom att hamna i skuggan i utvecklingen av SEQR. Tyvärr sammanföll SDS avknoppning och börsnotering i början av 2017 med ett ordentligt vinsttapp. Nu verkar problemen vara övervunna och resultatet har under de senaste två kvartalen visat på en klart positiv utveckling. Detta sammanfaller också med att SDS gjort två stora förvärv. Dels förvärvade man under hösten delar av Seamless gamla verksamhet inom digital distribution som mobila kontantkortsladdningar (namnändrat till SDD) på den nordiska marknaden och dels nu i juni av ungefär jämnstora eServGlobal Holding med ungefär samma produktutbud som SDS. I och med att de bägge företagen arbetar på olika marknader finns det få överlappningar och därigenom stora synergier. Erbjudandet inom mobila finansiella tjänster förstärks också. Den nya koncernen blir en av de större aktörerna på området med en omsättning på 250 MSEK och målsättningen är att återkommande intäkter från operatörer ska täcka de fasta kostnaderna. I och med att köpeskillingen på drygt 20 MSEK delvis finansieras via ett brygglån (15% ränta) förefaller en nyemission under hösten som en naturlig åtgärd. Förhoppningsvis sammanfaller det med mer finansiella detaljer för att bedöma den nya koncernens möjligheter.

Nytt bolag på TradeVenue. Clean Tech bolaget Arc Aroma Pure med sin patenterade CEPT-teknologi är det senaste tillskottet på TradeVenues växande lista av bolag som vill exponera sig bättre mot aktiemarknadens aktörer. Med ett börsvärde på 250 MSEK går bolaget in i en spännande fas när bolaget i sommar har stora möjligheter att gå från att få pilotorders till att få riktiga kommersiella dylika inom processer för att effektivisera tillverkningen av olivolja och juicer. Positiva testresultat i bland annat Italien gör att företagsledningen är mycket optimistisk om möjligheterna att under den närmaste månaden få in order som möjliggör för kund att installera före olivskörden i höst. Efter en nyemission under våren – som drog in drygt 40 MSEK – är bolaget finansiellt väl rustat för att klara av det förväntade behovet av ökat rörelsekapital. Eftersom steget från utvecklingsbolag till ett kommersiellt sådant (i vanlig ordning) dröjt betydligt längre än förväntat har aktiemarknadens förväntningar successivt skruvats ned. En lite större kommersiell order i dagsläget skulle därför enligt min mening kunna få en mycket positiv kurseffekt Även om effektivitetsvinsterna inte är så stora i bolagets teknologi processas det som bekant en hel del oliver och apelsiner i världen.  

Sista veckan på första halvåret 2019 och kanske dags för lite ”windowdressing”. Om H&Ms någorlunda hyfsade försäljningssiffror i förra veckan har tillkommit till priset av lägre marginaler eller den högre försäljningen tvärtom lett till högre marginaler får vi reda på i veckan. Välkommen till en ny och spännande vecka.

”Veckobrevet” kommer från och med nu och under resten av sommaren få en mer sporadisk utgivning. Trevlig sommar!!!

 

Claes Vikbladh

claes@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.