Analys
17 Jan, 2021

Veckobrev v3

OMX 30-indexet lyckades precis behålla en mindre uppgång för veckan efter fredagens stora nedgång och innebar den tredje raka plusveckan för året. Inga vinstvarningar utan tvärtom mängder med omvända dylika i veckan muntrade upp humöret samtidigt som nya nedstängningar i framförallt Europa hade motsatt effekt. Att inflationen inte är död i USA visade sig i veckan med stigande långräntor som följd. Det av aktiemarknaden förhållandevis försiktiga mottagandet av Bidens förslag till nytt megastimulanspaket för att hålla det amerikanska samhället igång tyder kanske på att fler börjar fråga sig om det finns gränser för hur mycket ett land kan låna…. 
 
Det går bra nu. Aktiemarknaden tillförs nu i en strid ström nya förhoppningsbolag och ändras inte marknadsförutsättningarna lär det fortsätta under våren. I vissa fall är det verkligen bubbelvarning à la tidigt år 2000. Visst kan säkert en del av nytillkomna lyckas, men för många väntar en utveckling som inte alls liknar de storvulna planerna där x andel av världsmarknaden ska erövras, som prospekten ibland lovar. Vägen är påfallande ofta krokig och ibland blir det rena dikeskörningar. Man brukade förr säga att en nyintroduktion bör ske med viss rabatt till redan noterade aktier, helt enkelt av den anledning att de flesta nyintroducerade bolag har kortare historik och en allmänt mindre genomlysning. I nuvarande nynoteringshausse tycks dock säljarna i många fall inte bara ha förhandlat bort denna rabatt, utan också fått en premie jämfört med redan noterade bolag. Kan man sedan få in lite hållbarhet och gröna förtecken i bolagets verksamhet stiger priset än mer. Ännu mer anmärkningsvärt blir det om man jämför med redan noterade bolag som kanske börsnoterades lite för tidigt och också behövt lite extra tid på sig att lyckas. Tålamodet med dessa är kort, medan de nya bolagen oftast okritiskt tas emot med öppna armar. Man kan därför fråga sig hur en del bolag som lite för långsamt vuxit i sin kostym och därför nu ratas av marknaden skulle värderas om de hade börsnoterats idag?  
 
Hur hade ProstaLund värderats idag om det kom till börsen? Till följd av ovanstående rader kom jag i veckan att titta på ett gammalt förhoppningsbolag – ProstaLund. Bolaget tillhör veteranerna bland de mindre bolagen inom medicinteknologi.  Bolaget grundades redan 1991 och noterades efter en bolagsrekonstruktion under 2013 på Spotlight (sedan år 2019 på First North). Bolaget har tillförts ansenliga belopp under åren och också förbrukat ett par olika huvudägare (bland annat Latour). De senaste åren har man också i stort sett årligen tvingats till nyemissioner. ProstaLund är inriktat mot behandling av prostataförstoring. Via bolagets patenterade behandlingskatetrar CoreTherm ges värmebehandling av godartad prostataförstoring (BPH) utan behov av kostnadskrävande kirurgiska ingrepp. Trots att ingen ifrågasätter behovet av att komma tillrätta med problemet (de flesta äldre gentlemän lär tyvärr få problemet) och bolagets metod för en amatör framstår som klart överlägset alternativen har det stora genombrottet tyvärr låtit vänta på sig. Från sjukvårdens sida är det på kort sikt billigare att ge medicin, som bara är symtomlindrande och behandlande läkares sida har generellt haft en njugg inställning till Prostalunds metod, trots den betydligt bättre hälsoekonomin (inget dyrt kirurgiskt ingrepp) och den bevisade effekten. Prostalunds nuvarande marknadsandel i uppgår därför i Sverige till enbart ca 10% och motsvarar i stort sett bara de patienter som är för sköra för ett kirurgiskt ingrepp. Visserligen ökade antalet CoreTherm-behandlingar med 55% under 2019 och flera viktiga avtal har slutits med kliniker om användning av tekniken under året trots de begränsningar som pandemin inneburit för nyförsäljning. Men omsättningen under de första nio månader förra året begränsar sig till under 9 MSEK med en nästan lika stor förlust. I veckan presenterades dock en svensk jämförande studie som utvärderar risken för att drabbas av prostatacancer efter behandling av BPH via antingen värmebehandling enligt ovan eller operation. Uppföljningstiden för studien är nästan 25 år och omfattar samtliga (!!!) svenska män som behandlats för BPH, över 100.000 stycken. Den visar på en uppseendeväckande 60%-ig minskad risk att få en prostatacancerdiagnos för patienter som behandlats med ProstaLunds metod jämfört med konventionell kirurgi. Dessutom visade sig dödligheten i sjukdomen vara avsevärt lägre efter en sådan behandling. De redan uppseendeväckande studiesiffrorna är dessutom troligtvis i underkant eftersom Prostalund förfinat sin behandlingsmetod under resan gång. Skulle vi lyfta blicken, som bolag som går till börsen ofta gör (enligt ovan), är det 20 miljoner män som söker vård för BHP globalt och en ansenlig andel av dessa skulle passa för behandling med CoreTherm.
 
Aktien har under veckan som effekt av studien stigit med knappt 100% men bolagets börsvärde begränsar sig fortfarande till drygt 200 MSEK. Luttrade investerare inom medicinteknologi har fått erfara att studier som presenteras inte håller hela vägen och ProstaLunds långa historia kanske inte inspirerar men skulle bolaget vara på väg att hitta ett sätt att allvarligt minska riskerna för en av folksjukdomarna inte bara i Sverige känns veckans uppgång bara som en krusning på ytan. Sedan kan man ju som sagt spekulera i vad värdet skulle ha varit i en börsintroduktion idag utan närmare vetskap om historien….
 
Det brukar behövas åtminstone en konkurs för att bli lönsam. Förr i världen sas det att en restaurang behövde åtminstone en konkurs för att bli lönsam innebärande att de nya ägarna inte skulle behöva bära kostnaderna för de initiala investeringarna i form av räntor och avskrivningar. Om det gäller fortfarande vet jag inte med tanke på att restauranger – före pandemin vill säga – verkar byta inredning och koncept väldigt ofta. Hur som helst kom jag att tänka på det när jag läser om Grängesbergs Explorations i veckan avslutade nyemission. Bolaget som är noterat på NGM har övertagit Dannemora Minerals järnmalmsrättigheter (som i sin tur övertogs från SSAB) – ett företag som så sent som 2015 sattes i konkurs efter att inte bara järnmalmspriset kollapsat uran också de projekterade kostnaderna visade sig vara för optimistiska. Följden blev att inte bara banker utan även många mindre investerare att förlora sina pengar.  Ett järnmalmspris som är det högsta sedan 2011 (järnmalmsproduktionen startade sedan i Dannemora 2012) gör att det nu är dags igen med inriktning mot ökad förädlingsgrad och med tillägget att det nu även omfattar utvinning av apatit ur SSABs gamla sandmagasin i Grängesberg. De ca 40 MSEK som Grängesberg Explorations nu tar in räcker enbart till en genomförbarhetsstudie och söka miljötillstånd och för att få igång gruvan igen bedöms kostnaderna till nästan 1 MdSEK och produktionen väntas först komma igång 2024. Det är tråkigt att det ska dröja drygt tre år innan det visar sig om projektet kostnadsmässigt håller och/eller järnmalmspriserna inte åter viker ned innan gruvan går igång. Men med tanke på den lönsamhet som nystartade Kaunis Irons i Pajala lyckats uppnå – även där efter en stor konkurs (Northland Resources) – förefaller försök till en återstart som klart intressant. Under 2019 omsatte Kaunis Irons 1,6 MdSEK och hade ett resultat efter finansnetto på nästan 400 MSEK!!!  
 
Omvända vinstvarningar. I denna för vinstvarningar så kritiska vecka har de omvända vinstvarningarna - dvs när de preliminära resultaten överstiger marknadens eller egna prognoser – glädjande nog klart överstigit den tråkigare varianten. Ett av de bolag som rapporterar klart bättre resultat än marknadens prognoser och som jag speciellt fäster mig vid är fiberkommunikationsbolaget Hexatronic. De preliminära siffrorna för Q4 visar på en försäljningsökning på 30% i förhållande till motsvarande kvartal föregående år och är i huvudsak organisk. EBITA-resultatet om 62-67 MSEK innebär mer än en fördubbling och en rörelsemarginal överstigande 10%. Vid årsskiftet var orderstocken nästan 100% högre än året innan!!! Till det ska läggas att bolaget i veckan fick ytterligare en order avseende sjökabel motsvarande 60 MSEK. Samtidigt säger företagsledningen att deras bedömning är att erfarenheterna av pandemin kommer att leda till ökade investeringar i kommunikationsnäten, både vad avser fast och mobil kommunikation. Även efter denna omvända vinstvarning och med tro på ledningens ovanstående bedömning framstår väl inte värderingen på fundamental basis enligt min mening som speciellt låg inför 2021 men är det något som marknaden lärt mig under 2020 är att bolag som visar denna typ av lönsam tillväxt kan bli ännu högre värderade. 
 
Så börjar då rapporterna i veckan komma in för Q4. Avanza, Sandvik och Investor startar på torsdag för att sedan under veckan därpå följas av ett pärlband. Det ska bli spännande att se hur Sandvik klarat perioden med nya nedstängningar och var utdelningsförslagen hamnar. Bidens tillträde som president på onsdag lär kanske också skapa ökad vetskap om vilken ekonomisk politik han kommer att föra. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.