Analys
23 Aug, 2020

Veckobrev v35-20

En extremt volatil vecka på Stockholmsbörsen, som slutade plusminus noll kan läggas till handlingarna. Nibe tillhörde vinnarna bland de större aktierna med en uppgång på 5% efter en mycket bra rapport och innebär att aktien nu handlas i nära 60x årets vinst. Men kursnedgångar för börsraketer som EQT och Swedish Match visar att inga aktier växer till himlen. I USA fortsatte dock uppgången framförallt på Nasdaq som steg 2,6% och som nu står 40% högre än för ett år sedan!! Vad är det som händer?
 
Borde passa för en rentier. Fastighetsbolaget Cibus med livsmedelsfastigheter för ca 13 MdSEK i Sverige och Finland föreslår nu bolagsstämman att utdelningen ska utbetalas en gång i månaden. Ett antal noterade bolag har som bekant infört att utdelningen betalas ut två gånger om året (på våren och hösten) och de flesta bolag med preferensaktier brukar dela ut utdelningen fyra gånger om året. Men mig bekant har inget svenskt bolag infört denna täta periodicitet för utdelningsutbetalningar hittills. Det förekommer dock i USA, där kanske det mest kända exemplet är fastighetsbolaget Realty Income. Att inget annat svenskt bolag har infört månadsutbetalningar torde bero på de administrativa kostnaderna och krånglet förenade med utbetalningen. Däremot borde det för ett fastighetsbolag av denna typ med mycket säkra intäkter vara en fördel eftersom man slipper att låna upp pengar inför utdelningen utan kan utbetala den i takt med att hyrorna flyter in. Bolagsstämman i april beslutade om en höjning av utdelningen till 0,89 Euro (0,84) per aktie motsvarande 9,1 SEK, vilket innebär en direktavkastning på ca 6% och den högsta i sektorn. Cibus målsättning är att höja utdelningen med 5% per år. Med tanke på veckans starka rapport är det inget som motsäger att en höjning kommer att ske även nästa vår.  Cibus har alla förutsättningar att bli en favorit för de som vill ha en månatlig relativ säker inkomst för att täcka livets nödtorft.
 
Avdelning imponerande rapporter. Bland de många imponerande rapporter som kom i veckan fastnade jag för Kopparbergs Bryggeri (men det fanns många andra som till exempel Boozt). Redan under Q1 hade ju som bekant pandemin börjat få effekter och i Kopparbergs fall med stängda pubar och restauranger på den viktiga engelska marknaden (största exportmarknaden), en kraftigt fallande försäljning till den svenska restaurangmarknaden och en mer eller mindre avstängd gränshandel. Trots det lyckades man under Q1 redovisa en försäljningsökning på 4% (exkl dryckesskatt) och ett rörelseresultat som steg med nästan 40%. Prestationen under Q2, då man lidit av ovanstående problem under en större andel av kvartalet är än mer imponerande enligt min mening med en försäljning som steg med 26% och ett rörelseresultat som steg till 180 MSEK (122). En rörelsemarginal (exkl dryckesskatt) om 23% (20) skäms inte för sig. Resultatutvecklingen ska också ses i ljuset av en lägre genomsnittlig pundkurs under Q2 än för motsvarande period för ett år sedan. Enligt företagsledningen har Kopparbergs lyckats med konststycket att öka försäljningen och därmed marknadsandelarna i Storbritannien, trots de hårda restriktionerna. Även i Sverige har den ökade försäljningen på Systembolaget kunnat kompensera för en minskande restaurangförsäljning och gränshandel. Det är inte bara ciderförsäljningen som visar på en mycket god utveckling utan även produkter som Kopparberg Rum och Pink Gin. Intressant att notera är att bolaget nu gått in i ett helt nytt produktsegment Hard Seltzer, en vattenklar lågkaloriprodukt med en alkoholhalt på 5%. Även om många restriktioner kvarstår på flera marknader avseende möjligheterna att dricka alkohol utanför hemmet finns förutsättningar för en ännu bättre utveckling när nu de flesta samhällen öppnat upp. Aktiekursen är enbart marginellt upp i år och baserat på förra årets vinst per aktie uppgår P/E-talet till 18x och kanske 14-15x årets vinst. Det borde finnas mer utrymme för kursuppgång, speciellt om företaget bestämmer sig för att ändra noteringsplats och gå in på Stockholmsbörsen och ge lite mer fylliga delårsrapporter.      
 
Mindre väntade effekter av pandemin. Att hemmabyggandet skulle få ett stort uppsving av pandemin när ett stort antal började arbeta hemifrån eller blev permitterade och fick mer fritid, var det kanske inte så många som trodde i mars när krisen blev akut. Men alla byggmaterialleverantörer har som bekant fått ett ordentligt uppsving under våren. En annan mindre rapporterad utveckling har varit att hemelektronikbranschen har fått en välbehövlig draghjälp. Electragruppen (bevakat av TradeVenue) rapporterar i sin rapport i veckan om att anslutna butiker (inom framförallt Elon Ljud & Bild) haft en klart ökad efterfrågan i spåren av ökade krav på hemarbetsplatsen (där TV-apparaten blir en allt viktigare del) och kommunikationsteknik (mobiltelefoner) men även att delar av de pengar som inte kan användas till resor har styrts om mot det egna hemmets teknik. Gruppen som med sina koncept både kan erbjuda e-handel via sina samarbetspartners men även fysiska butiker som kan addera en hög grad av service och kunskap, lyckades under kvartalet ta marknadsandelar på denna växande marknad.  Med en stark efterfrågan även inom segmentet Logistik & IT, där uppdragsgivarnas distributionsvolymer inom bland annat mobiltelefoner växte kunde Electragruppen rapportera en omsättningsökning om 7% i kvartalet och en marginalförbättring. Med signaler om hemarbete resten av året lär marknaden fortsätta vara stark för gruppen. Com Hems beslut att upphöra med analoga utsändningar i september lär också öka trycket på köp av nya TV-apparater under hösten. Vår prognos för helåret ger ett P/E-tal på 9x och en EV/EBIT-multipel om ungefär lika mycket och med dessa trender intakta och andra åtgärder borde nästa år kunna bli bättre. Resultatutvecklingen och en mycket stark finansiell ställning (obetydlig nettoskuld) tillhör Electragruppen de bolag som mycket väl skulle kunna besluta om att under hösten dela ut den tidigare föreslagna utdelningen om 3,25 SEK. Det skulle ge en direktavkastning om över 8% !!!
 
En säker omvärld. I spåren av pandemins inverkan på ekonomin har jag och troligen många andra analytiker ännu en gång tvingats konstatera att antalet bolag som lever i en säker omvärld är väldigt få. Ett bolag där det dock är svårt att se att omvärlden ska förändras till det negativa är Railcare, där pilarna bara pekar åt ett håll (men man har ju fått fel förr !!!). Alla politiker i Europa med någon typ av sjävbevarelsedrift propagerar emellertid för ökade satsningar på järnvägen, vilket inte bara kräver utbyggnad men lika mycket att den faktiskt fungerar och kan hålla tiderna. Railcare har med sin teknik och kunnande visat att man har en viktig uppgift att fylla på detta område. I Sverige har som bekant Trafikverket aviserat stora satsningar på järnvägsunderhåll med en plan som sträcker sig 10 år framåt. Regeringens beslut i maj att tilldela Trafikverket drygt 700 MSEK extra för utökade underhållsarbeten är säkert inte det sista för att förbättra framkomlighet och punktlighet. Och i många andra europeiska länder är tongångarna desamma inklusive den för Railcare så viktiga marknaden i Storbritannien. Veckans kvartalsrapport andas också en mycket stor tillförsikt efter en 20% ökning av omsättningen och ett rörelseresultat som under det traditionellt svaga Q2 steg till 14,3 MSEK (3,4). För det lönsamhetsmässigt viktigaste området Entreprenad Sverige uppges beläggningen för nästa år redan vara god och i Entreprenad Utland (läs Storbritannien) kommer ”beställningarna in kontinuerligt” inför nästa år. Aktien fick en välförtjänt uppgång i veckan (+15%) men är i stort sett oförändrad sedan årsskiftet. Med ett rörelseresultat som hittills i år är i nivå med hela förra årets finns förutsättningar för en dubbling av resultatet till 2 SEK per aktie. Ett P/E-tal på 13-14x i dagens marknad för ett bolag med denna säkra omvärld och en klar potential för ökad maskinförsäljning i sin senaste innovation Multi Purpose Vehicle framstår värderingen enligt min mening inte som utmanande.
 
Den som trodde att rapportsäsongen för Q2 var över och blickarna måste inriktas på Q3 måste tänka om för denna vecka bjuder på mängder med rapporter från bolag som Academedia, Lundbergs och Hufvudstaden. Inom parentes kan man fråga sig varför Sveriges mest välrenommerade fastighetsbolag behöver nästan två månader för att plocka ihop sin rapport när ett bolag som FastPartner kan göra det på en vecka. Hur som helst välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.