Analys
25 Aug, 2019

Veckobrev v35

Stockholmsbörsen lyckades i veckan hålla sig över nollan efter ett antal ganska volatila dagar, då Donald Trumps tweets skickat världens börser upp och ned. Det hela börjar enligt min mening bli allt mer surrealistiskt. Eftersom oberäkneligheten i hans uttalanden snarast tilltar är det skönt att få gräva ned sig i den stora mängd av Q2-rapporter som fortfarande kommer och slippa ha alltför många åsikter om de stora frågorna. Det finns det redan så många andra som har. 

 

Fallen ängel. Tidigare börsfavoriter vars börskurser kraschat finns det många av i år. En av dem utgörs av MicroSystemation (MSAB) vars aktiekurs under ett år sjunkit med nästan 60% och i år drygt 40% (då har aktien ändå återhämtat sig en del från bottennivåerna i augusti). MSAB som utvecklar och säljer system som säkrar innehållet i beslagtagna mobiltelefoner, handdatorer mm åt brottsutredande myndigheter världen över tillhör ett av de två ledande företagen i branschen och kan glädja sig åt stora framgångar.  Att Carl Bildt satt sig i styrelsen har också varit en fjäder i hatten för företaget. Bevis från beslagtagna mobiltelefoner har på relativt kort tid blivit en av de viktigaste källorna för polisutredningar och efterfrågan på system har stadigt ökat. Men de senaste fyra kvartalen (med den senaste rapporten som en riktig kalldusch) har inte varit någon munter läsning för bolagets aktieägare. Den tidigare så höga organiska tillväxten har förbytts i sin motsats (-4% i Q2) samtidigt som kostnaderna stigit kraftigt till följd av olika satsningar, vilket bland annat fört med sig att personalstyrkan på ett år ökat med 20%. Detta ledde till en rörelseförlust i senaste kvartalet på drygt 11 MSEK på en omsättning om 64 MSEK. Även om MSABs omsättning och resultat mellan kvartalen alltid varit ganska volatila till följd av enstaka orders påverkan är ett negativt resultat av denna storleksordning uppseendeväckande. Företagsledningen förklarar det dåliga resultatet i Q2 på att företagets satsningar för att kunna använda systemet längre ned i polisorganisationen ännu inte burit frukt, en stor priskonkurrens på området och  en organisation som skalats upp för en ny nivå. Att fånga fallande knivar är kanske generellt inget att rekommendera men med tanke på branschens tillväxt, MSABs marknadsställning (med stora licensintäkter) och höga inträdesbarriärer i branschen tror jag ändå att det är sannolikt att aktien bottnade i augusti när börsvärdet var nere i 500 MSEK. Insiderköp från ordföranden och en annan styrelseledamot nyligen styrker den tron. Även om vändningen låter vänta på sig ytterligare något kvartal och kanske tvingar bolaget till en nyemission (likviditeten är fortfarande bra men soliditeten enbart 20%) borde intresset för att komma in i branschen från andra aktörer vara betydande och vara något av ett skyddsnät för aktien.

 

Rising star. Om Carl Bildt inte fört med sig någon vidare tur till MSAB som styrelsemedlem verkar det motsatta vara fallet i det relativt okända fastighetsbolaget Fastator (bevakat av TradeVenue) där han också är styrelsemedlem. Aktiekursen har enbart i år stigit med 55% och de senaste tolv månaderna mer än fördubblats. Även för den heta fastighetssektorn torde detta vara något av ett rekord. Bolagets snåriga struktur med både helägda fastigheter och innehav i delägda fastighetsbolag gör dock att bolaget inte är helt lättanalyserat och jämförbart med andra fastighetsbolag. Bolagets största innehav utgörs av 50% av aktierna i Offentliga Hus med fastigheter för 5,8 mdr SEK (inklusive ej tillträdda fastigheter). Precis som Samhällsbyggnadsbolaget har Offentliga Hus inriktat sig på att äga och förvalta samhällsfastigheter som hyrs ut på långa hyreskontrakt – en sektor som drar till sig allt fler investerare.  Intressant att notera är att Fastator också börjar få ett allt större 100% ägt fastighetsbestånd, vilket förbättrar kassaflöde och vidare expansion. En stor del av dessa förvärv har skett via nystartade Point Properties som specialiserat sig på centrumfastigheter i små- och medelstora städer, ofta vid städernas torg. Under 2019 har Fastators substansvärde – enligt bolagets redovisade värden - stigit med 18% (före utspädning) och hela 40% de senaste 12 månaderna. Årets kursuppgång enligt ovan gör att substansvärderabatten har minskat men den uppgår fortfarande till ca 20% och är en av de högsta i fastighetssektorn. En separatnotering av Offentliga Hus som aviserats om 1-2 år, vilket fullt ut synliggör bolagets värde skulle kunna utgöra en trigger för en fortsatt minskning av rabatten. Den förväntade flytten av Fastator till Small Cap-listan borde också vara kurshöjande. 

 

Trotsar svag marknad (I). Electragruppen (bevakat av TradeVenue), som arbetar med logistik, it mm inte bara till de egna butikskedjorna inom hemelekronik drivna på franchisebasis utan även åt tredjepartskunder, har under de senaste åren arbetat i hård motvind. Det är inte bara detaljhandelns generella problem och den hårda konkurrensen inom försäljningen av hemelektronik utan också förändringar i hela logistikkedjan som ligger bakom utmaningarna. Efter en försäljningsnedgång på 3% under första kvartalet tilltog tappet för koncernen under Q2 med en nedgång på 6%. Detta är till stor del förorsakat av en markant lägre försäljning av mobiltelefoner och en produktförskjutning mot enklare modeller. Bägge segmenten inom Electra drabbas av denna utveckling. För segmentet Logistik & IT - som hanterar tredjepartslogistik åt bland annat mobiloperatörer som Halebop och Net1 - var utvecklingen sämst med en omsättning som minskade med nästan 12%. Men även det andra större segmentet Retail, som hanterar varuförsörjningen till anslutna butiker (Audio Video och Digitalbutikerna) och e-handelskunder fick vidkännas en mindre försäljningsnedgång. Glädjande är dock att Electra i detta klimat under året lyckats med konststycket att i båda segmenten förbättra resultatet något och därmed också den lövtunna rörelsemarginalen, där satsningarna på att öka tjänsteinnehållet verkar få effekt.  Det är också intressant att hälften av Electras omsättning nu genereras via e-handelskanalen. Det gäller också för Electra att bredda verksamheten utanför hemelektronikbranschen. Förra året köptes möbelkedjan Em-Homes med 32 franchisebutiker (fyra butiker har tillkommit sedan övertagandet) och från och med i höst kommer Electra att erbjuda Em-kedjans medlemmar varuförsörjning från ett centralt lager i Växjö. Kostnaderna för detta har löpande belastat Electras resultat men i och med att lagret i höst kör igång kommer också intäkterna öka. Minst lika viktigt utgör det samarbetsavtal som Electra slöt med vitvarukedjan Elon under våren, som innebär att Electras detaljhandelskedjor kommer verka under varumärket Elon Ljud & Bild men också att delar av Elons butiksbestånd förväntas ansluta sig till kedjesamarbetet för att få tillgång till Electras sortiment. Electra har till följd av avtalet redan börjat sälja produkter till Elon i Norge. Även om mobilförsäljningen fortsätter minska och Sverige får en svag konsumtionsutveckling generellt, som inte bara drabbar den traditionella detaljhandeln men även e-handeln räknar vi med i vår resultatuppdatering (publicerad 23/8) att försäljningen stiger något nästa år till följd av ovan nämnda breddning av verksamheten. Det senare borde också ha en positiv effekt på marginalerna. Detta skulle enligt vår prognos möjliggöra en återgång till rörelseresultat- och vinst per aktienivån från 2015. Baserat på vår prognos för 2020 handlas aktien i EV/EBIT om 7x.

 

Trotsar svag marknad (II). Ett annat företag som inte direkt gynnas av utvecklingen på den marknad man är verksam på och som ändå kan visa upp ett betydligt bättre resultat i Q2 är FM Mattson. Den sjunkande takten i svensk nybyggnation – framförallt när det gäller bostäder – slår nu igenom på FM Mattssons kranförsäljning och försäljningen minskade i Q2 organiskt med 6%. Trots detta kan bolaget redovisa det bästa Q2-resultatet någonsin med ett rörelseresultat som stiger till 32 MSEK (22) och en rörelsemarginal om 9,2% (7,0). Då är ändå kostnader i samband med förvärvet av nederländska Hotbath om ca 4 MSEK belastade resultatet samtidigt som goodwillavskrivningarna har ökat kraftigt. Bakom den stora resultatförbättringen ligger till stor del just förvärvet av Hotbath som ökade koncernens omsättning med ca 50 MSEK med bra marginaler. Förvärvet kommer inte bara förstärka koncernens ställning utanför Norden men också ge tillgång till fler varumärken och ge ökade volymer på inköpssidan. Det borde alltså dessutom vara upplagt för synergivinster som ännu inte är realiserade. Men resultatförbättringen är inte bara en effekt av förvärvet utan beror också på en gynnsam produktmix och en högre produktionseffektivitet i kvartalet. Med Johnny Alvarsson som styrelseordförande (tidigare framgångsrik VD i Indutrade vars hela affärsidé just är att förvärva företag) och en nettoskuld som även efter förvärvet bara uppgår till 140 MSEK lär dock inte Hotbath vara det sista internationella förvärvet. Även om aktiekursen återhämtat sig från förra årets kursslakt av allting som var byggrelaterat är aktiekursen inte långt från introduktionspriset våren 2017. Med ett börsvärde på ca 1,3 mdr SEK  (EV/EBIT i år uppskattningsvis 12 x) kanske inte värderingen sticker ut, framförallt inte bland andra av marknaden byggpestsmittade aktier. Men med något framgångsrikt förvärv till kan beroendet av Sverige minska avsevärt och bilden framträda av en framgångsrik förvärvare och konsoliderare av branschen och då väntar en helt annan värdering.

 

 

Med tanke på fredagen stängning i New York ska det nog till rätt mycket för att den nya veckan ska öppna uppåt men är det något marknaden varit duktig på under året har det varit att skaka av sig allehanda tråkigheter. Fortfarande återstår det några Q2-rapporter i veckan men sedan är det bara att sätta sig och vänta på Q3-rapporterna. Välkommen till en ny spännande aktievecka.

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.