Analys
6 Sep, 2020

Veckobrev v37-20

Det amerikanska techraset – med den sämsta börsdagen i torsdags sedan i juni – fick  påverkan även på den svenska marknaden. En nedgång på ca 1% i OMX-index i veckan är ju dock bara en krusning på ytan i förhållande till de senaste månadernas uppgång men visar ändå hur snabbt sentimentet kan ändras. Annars verkar allt fler bolag rapportera om en normalisering av efterfrågan – inklusive den viktiga fordonsindustrin – när nu hjulen drar igång efter sommaren.
 
Anonyma bolag. Två av aktiemarknadens mer anonyma bolag – Mertiva och Arbona (bägge noterade på NGM) – lämnade sina rapporter i veckan. Mertiva kom till vid en avknoppning av Diamyd Medical och har med den kassa som blev kvar utvecklats till ett investmentbolag för både noterade och onoterade innehav. Arbona är ett investeringsföretag som köper rörelsedrivande bolag i olika branscher.  Mertiva med ett börsvärde på knappt1,1 MdSEK är via ett aktieutbyte under uppköp av det mindre bolaget Arbona med ett börsvärde på strax under 200 MSEK. Förlustavdrag på över 1 MdSEK i Arbona tillhör en av attraktionerna i samgåendet. Fusionen beräknas slutföras under året. Gemensamt för de bägge bolagen är att de har Håkan Blomdahl och en krets kring honom som stora ägare. Med en kursuppgång i Mertiva de senaste tre åren på nästan 70% och en påfallande god förmåga att hitta ”valuecase” har aktien blivit mycket populär bland småsparare. 2020 har däremot varit magrare med en oförändrad kurs. Av veckans rapport framgår att de noterade innehaven vid utgången av Q2 uppgick till ca 850 MSEK. De tre största noterade innehaven utgörs av Eastnine, Pricer och Investor. Baserat på de noterade innehaven framstår kanske inte värderingen som speciellt attraktiv men ett par onoterade innehav gör att det finns en rabatt. Om den är tillräckligt stor för att locka till köp tycker jag är svårt att avgöra med den minst sagt magra informationsgivningen från bolaget. 
 
Stort ”negativt” värde på kvarvarande rörelse i Consilium. Jag har flera gånger skrivit om Consilium (bevakat av TradeVenue) som efter försäljningen av sitt största affärsområde Marine & Safety har en stor nettokassa som överstiger börsvärdet. Man får alltså för närvarande den kvarvarande rörelsen gratis och kan dessutom dela ut stora belopp. Av delårsrapporten som publicerades i veckan framgår att likvida medel och kortfristiga placeringar (ännu så länge i huvudsak investerade i statsobligationer) uppgår till ca 1,35 MdSEK. Det kan jämföras med att bolaget har ett marknadsvärde på ca 900 MSEK. Den resterande verksamheten är i huvudsak verksam inom brandbekämpning i högriskmiljöer. Bland bolagen i gruppen ingår bland annat Optronics Technology som utvecklar optiska gasdetektorer, som bygger på en unik kiselteknologi. Bolaget räknar med att ha sin första produkt klar att lanseras under slutet av 2020.  Effekterna av lägre oljepriser på potentiella kunders vilja att göra investeringar har under senare år drabbat de ingående bolagen hårt och de har alla gått med förlust. Pandemin och vårens oljeprisfall har inte gjort saken bättre och förlusterna har accelererat. Under Q2 visade det ”nya” Consilium (som ska byta namn) en rörelseförlust på ca 45 MSEK på en omsättning på ca 75 MSEK. Även om man rensar för en realisationsförlust och betydligt högre administrationskostnader än normalt var förlusten enligt min beräkning ca 15 MSEK. Det är kanske svårt att se någon snar vändning i resultatutvecklingen men är det befogat med ett negativt värde av denna storleksordning? För huvudägaren familjen Rosenblad borde det vara lockande att ta bort bolaget från börsen.
 
Introduktioner och emissioner. Förväntningarna om en het börshöst verkar inte komma på skam. I veckan meddelades att inte bara Nordnet är på väg att till börsen. Också bolag som ES Energy Save, LifeClean, GPX Medical, Curasight, Prostatype Genomics, Readly och Implantica är på väg att introduceras. Även om det är utanför mitt kompetensområde tycker jag att just Implantica med en emission på ca1,3 MdSEK (prospekt 7/9) verkar mycket spännande. Sortera Group – ett bolag inom recycling – med ett värde på ca 3 MdSEK ryktas också vara på väg. Om jag räknar rätt var det dessutom 12 nyemissioner (!!!) på de mindre listorna som skedde eller var på gång förra veckan. Mest uppseendeväckande kanske var relativt okända men högintressanta Bimobject (noterat på First North), som tog in drygt 300 MSEK från svenska och internationella investerare med en marginell rabatt och som sedan belönades med en uppgång på 20%. Det verkar inte vara något fel på riskaptiten!!! 
 
Från tryckpapper till avsalumassa. I samband med SCAs beslut att avveckla sin tryckpapperstillverkning (vilket jag tycker har fått alltför liten massmedial uppmärksamhet med tanke på den betydelse som tryckpapper haft för Sveriges utveckling) meddelades att man investerar nästan 1,5 MdSEK för att höja kapaciteten med 300 000 ton CTMP-massa i samma anläggning. Att ett framgångsrikt bolag som SCA investerar nya pengar i massatillverkning för försäljning på den öppna marknaden och inte räds den volatilitet som historiskt har omgärdat området borde vara goda nyheter för fristående producenter som Rottneros (bevakat av TradeVenue). En annan reflektion är att Rottneros hårt pressade aktie borde fått någon typ av värderingsgolv med denna nyhet med en kapacitet på drygt 400 000 ton massa (inklusive en stor andel CTMP-massa) och en värdering på skuldfri basis med råge under SCAs tilltänkta investering. Positivt är också att marknadsledande Södra i veckan höjde priset på den långfibriga marknadsmassan med 40 USD/ton till 880 USD. I och med dollarutvecklingen blir dock denna höjning för svenska producenter i stort sett bara en kompensation för valutautvecklingen men med tanke på lagersituationen och återhämtningen i Kina borde det komma fler höjningar.
 
Två månader kvar till det amerikanska valet och det vore inte konstigt om volatiliteten ökar på världens börser. Tyst på rapportfronten i Sverige förutom från Clas Ohlson och Oasmia på onsdag. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.