Analys
13 Sep, 2020

Veckobrev v38-20

En vecka har gått som bland annat handlade om finkalibrering av kursen i Tesla, stora insiderförsäljningar i en rad bolag och fortsatt stor emissionsaktivitet bland de mindre bolagen. När ett av världens börsvärdemässigt största bolag ena dagen kan sjunka 20% på nyheten att aktien inte kommer in i ett index för att sedan under de närmaste två dagarna stiga med 15% visar på att volatiliteten verkar vara tillbaka. Combon av stora insiderförsäljningar parat med emissioner i mindre bolag som går åt som glass i solsken på Stockholmsbörsen brukar inte heller vara något bra börstecken. Men OMXSPI slutade ändå upp nästan 3% medan New York hade en tråkigare utveckling framförallt vad gäller Nasdaq som föll med 4% (men är fortsatt upp 30% i år!!!).
 
Det rör på sig i fastighetssektorn. Fastighetssektorn var veckans vinnare med en uppgång på ca 10% och tappet från årsskiftet är nu bara 13%. Den alltmer spridda uppfattningen att räntorna aldrig mer kommer att stiga verkar vara en drivande faktor. Det är också intressant att notera att några av de mindre fastighetsbolagen Amasten, (bevakat av TradeVenue) Fastator och Brinova i veckan tog in pengar via riktade nyemissioner utan några större rabatter och med stort intresse från institutionerna. Till och med ”utbombade” Hufvudstaden har börjat röra på sig och steg i veckan med drygt 10%. Besked om återköp av aktier under veckan bidrog delvis. Men även den uppmärksammade försäljningen av en kontorsfastighet på Kornhamnstorg (Forexhuset) till ett rekordpris (över 200 000 sek/kvadratmetern) bidrog nog och är kanske ett tecken på att kontorsmarknaden i Stockholms innerstad långtifrån är död.
 
Som var dag var den sista. Mäklarfirmorna har haft mycket att göra de senaste veckorna. Vågen av riktade nyemissioner i främst mindre bolag fortsätter med oförändrad styrka. Emissionsbeloppen är i och för sig små men den avoghet som institutioner historiskt haft att gå in i mindre bolag verkar vara som bortblåst och nya kapitalförvaltande aktörer med intresse för småbolag dyker hela tiden upp. Det är inte bara ovanstående tre fastighetsbolag som i veckan hämtat in pengar via marknaden genom riktade nyemissioner och fått nya institutionella ägare utan ett flertal mindre bolag som aFerroamp, Sensys Gatso, Azelio och Zvipe Den transaktion som jag kanske fäster mig mest vid är Sensys Gatso, som först kommunicerade att de ville ta in 50 MSEK men där ”intresset var så stort” att det utökades till 75 MSEK med en rabatt på ”enbart” 10%. Vad beträffar nyintroduktioner är det också intressant att notera att omdiskuterade Readlys emission enligt uppgift övertecknades redan efter en timme, trots att åtminstone två tidningar varit uttryckligen negativa. 
 
Stort antal insiderförsäljningar. Antalet insiderförsäljningarna fortsätter också att vara på en hög nivå och veckan var inget undantag med stora försäljningar i kursraketer som Instalco, Sdiptech och Balder. Att en insider säljer delar av sitt innehav behöver i och för sig inte vara ett negativt tecken utan bara ett sätt att minska sin skuldsättning eller få en mer diversifierad portfölj för personen ifråga. Det måste också vara lockande i ett bolag som Sdiptech som på 12 månader nästan stigit 200% att ta hem en del av vinsten. Men min erfarenhet är ändå att det är påfallande ofta som just insiderförsäljningar sammanfaller med åtminstone tillfälliga toppar i aktiekursen. Vi får hoppas att det är annorlunda den här gången!!! 
 
Att göra något hett ännu hetare. Att många företag som ligger i framkant av ”den gröna omställningen” har utvecklats väl på aktiemarknaden de senaste åren finns som bekant många bevis på. Regeringen och samarbetspartiernas förslag i veckan att satsa ytterligare 50 MdSEK på gröna kreditgarantier de närmaste tre åren lär göra något hett ännu hetare. Bland bolagen med uttalad profil inom området har jag fastnat för elfordonsföretaget Inzile (men tyvärr inte investerat i). Marknaden för ellastfordon – där Inzile är verksam -utvecklas bland annat i spåren av e-handelns utveckling i de stora städerna enormt snabbt. Intressanta att notera är att speditionsföretaget Bring är både ägare och kund hos Inzile. Inziles aktiekurs har pressats hårt av en optionsinlösen i augusti, som tillförde bolaget drygt 30 MSEK. Detta efter att tidigare under kvartalet gjort en nyemission på 35 MSEK. Den senaste månaden är därför aktiekursen ned drygt 20% men det framstår ändå bara som en krusning på ytan för den som har varit med på aktierallyt de senaste 12 månaderna som ändå uppgår till 360%!!!! Trots den senaste månadens nedgång har bolaget ett börsvärde på över 700 MSEK och än så länge marginella intäkter. Förväntningarna är således inte små!! Men i Q2 kom de första intäkterna in när bolaget började leverera serietillverkade fordon till alla fyra kundsegmenten och under hösten kommer tillverkningen igång på allvar. En annan märkeshändelse var förra veckans besked att bolaget valts ut av Energimyndigheten att delta i en förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem. Området saknar inte konkurrens med ett antal företag med ännu mer välfyllda plånböcker än vad Inzile har och beskyllningarna mot det amerikanska elfordonsföretaget Nikola visar risken för att mindre seriösa företag ger sig in i branschen. Men för den som är beredd att ta lite risk och utnyttja aktiens ”relativa” svaghet kanske det är ett bra tillfälle.
 
Fortsatt tyst på rapportfronten i Sverige men H&Ms försäljningssiffror på tisdag lär dra till sig en del intresse. Det enda som saknas för en riktig haussemarknad är att aktiebuden börjar komma men det kanske blir denna vecka. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.