Analys
20 Sep, 2020

Veckobrev v39-20

Vi lägger bakom oss en vecka med ett antal omvända vinstvarningar inklusive från H&M, där många företag demonstrerat en imponerande resistens mot viruset. Annars tycker jag nog att nyheten att Klarna, som aldrig tjänat några pengar fått en prislapp på över 90 MdSEK toppar avdelning intressanta nyheter. Detta samtidigt som Handelsbanken med nästan 150 år på nacken och en modern historia att klara lågkonjunkturer på ett imponerande sätt utan större kreditförluster fick se sitt börsvärde minska med 15 MdSEK. Klarna har nu ett börsvärde som är 60% av Handelsbankens!!! Historisk framgång inom finansvärlden verkar inte stå högt i kurs för närvarande. Den svenska marknaden fortsatte även denna vecka att utvecklas bättre än den i New York, trots att banksektorn fortsätter att agera bottensänke. Medan OMXSPI steg med 2,5% sjönk Dow Jones, Nasdaq och S&P 500 alla med ca 1%. 
 
Offentliga Hus mot notering. I veckan offentliggjorde Offentliga Hus en extra delårsrapport för tiden januari – augusti och den sedan länge väntade noteringen i oktober. Under året har en hög aktivitet pågått för att dels strömlinjeforma bolaget men också höja lönsamheten. Såsom framgår av delårsrapporten har en fortsatt renodling av verksamheten skett och samhällsfastigheter uppgår nu till 83% av hyresintäkterna samtidigt som den löpande intjäningsförmågan stigit med 26%.  Enligt en nyligen publicerad rapport från fastighetsrådgivningsfirman Newsec håller samhällsfastigheter att bli allt hetare i spåren av pandemin, där risker för konkurser bland hyresgäster eller tomma lokaler (i alla fall på kort sikt) framhålls som extremt liten. Med kontrakterade årshyror på 580 MSEK och ett fastighetsvärde på 8,6 MdSEK kommer Offentliga Hus att bli ett intressant tillskott till den växande skaran av fastighetsbolag på börsen. Det betydligt större Samhällsbyggnadsbolaget SBB (bevakat av TradeVenue) får också en ”peer” inom sin nisch. Att introduktionen kommer att innefatta en större nyemission för att få spridning av aktien framgår av pressmeddelandet. Men det kommer att bli intressant att se om Fastator (bevakat av TradeVenue), som för närvarande äger 50%, kommer att vara lockade att sälja delar av sitt innehav. 
 
Readlys nyintroduktion. Veckans mest emotsedda notering var utan tvivel Readly, som säljer digitala magasinsprenumerationer. Efter att Aller Media och Bonnier News strax innan noteringen tillkännagav att de inte skulle erbjuda sina tidningar via Readly blev den förväntade succén i noteringen mer av en öppen fråga. Detta trots en överteckning på 10 gånger. Men de åtta tunga ankarinvesterarna och 26 000 nya aktieägarna (!!!) behövde inte vara oroliga - aktien steg 10% på första handelsdagen. Det enorma intresset för nyemissionen och att Readly nu har ett börsvärde på 2,4 MdSEK (med en omsättning förra året på under 300 MSEK och stora förluster) säger lite om intresset för bolag med digitala affärsmodeller. Om det sedan finns möjlighet att få lönsamhet på det verkar vara en mer sekundär fråga. Men räkna med att fler mer eller mindre seriösa företag kommer att försöka rida på den digitala vågen med sina börsintroduktioner.
 
Ursprungliga Seamless på väg tillbaka. I veckans våg av tillkännagivanden av planerade nyemissioner från mindre bolag fastnar jag för Seamless Distribution Systems SDS, som ska ta in ca 25 MSEK (med en rabatt om 10%) för att bredda aktieägarbasen. Namnet Seamless får nog många att sluta läsa eftersom SDS tidigare moderbolag med snarlikt namn gick i konkurs för något år sedan efter storvulna planer att revolutionera inte bara den svenska utan även internationella betalningsmarknaden. I SDS finns den ursprungliga verksamheten kvar med innovativa lösningar för digital distribution av samtalstid och mobildata främst genom mobiloperatörer, vilken i stort sett alltid varit lönsam. Bolaget är verksamt i 50 länder och hanterar mer än 15 miljarder transaktioner årligen och når 500 miljoner abonnenter. I år verkar det ha lossnat - efter ett besvärligt 2018 och 2019 - och omsättningen ökade under första halvåret med nästan 50% (delvis via förvärv men ändå) till 156 MSEK och rörelsemarginalen steg till 8,4% (under Q2 separat var marginalen hela 10%). Då var ändå verksamheten enligt företagsledningen under kvartalet negativt påverkad av pandemin. Vändningen i SDS har inte gått marknaden förbi och aktien är i år upp 50% men ett börsvärde på 370 MSEK och en nettoskuld på ca 50 MSEK är inte högt i jämförelse med hur marknaden värderar framgångsrika mjukvaruföretag. Eventuell kurspress från emissionen kan vara en intressant möjlighet att komma in i bolaget. 
 
Anonyma Xano Industrier. Av Svolders rapport i veckan (där man i vanlig ordning lyckades öka substansvärdet bättre än sina jämförelseindex i kvartalet) framgick att den enda investering man gjort under perioden är att man ökat innehavet i Xano Industrier, i vilket man nu äger 6%. Med tanke på Svolders förmåga att hitta börsvinnare (nåja några plumpar i protokollet finns) kan det kanske vara på sin plats att titta lite närmare på denna anonyma småländska verkstadskoncern. Speciellt som aktien inte hämtat sig efter Coronaraset och fortsatt är ner ca 10% från årets början. Med ett börsvärde på 3 MdSEK och framgångsrikt uppbyggt under årens lopp genom förvärv av bolag inom diverse nischer av verkstadsindustrin är bolaget relativt anonymt. Till följd av den diversifierade verksamheten och att ca 50% av omsättningen kommer från verksamheter relaterade till livsmedels- och förpackningsindustrin samt medicinteknik klarade Xano Industrier Q2 mycket väl med en omsättningsminskning på enbart 5% och ett tapp i rörelseresultatet som blev 13%.  En rörelsemarginal på 11,6% - under ett kvartal när många verkstadsindustrier blödde – visar på koncernens kvalitet. Med en orderingång som under första halvåret översteg motsvarande under samma period 2019 och en fordonsindustri som åter börjar rulla (vilket för Xano var det största problemet under Q2) finns förutsättningar enligt min mening att resultattappet under första halvåret tas igen med råge och förra årets resultat per aktie om 6 SEK per aktie överskrids. Kanske inte direkt billigt med P/E 17x (i alla fall inte hur man brukade bedöma aktier före coronan) men en kassa på 600 MSEK och en bra förvärvshistorik lockar.
 
Ska den svenska börsen orka fortsätta att ”outperforma” de flesta utländska? Då gäller det nog att de omvända vinstvarningarna kommer. Första dag för handel med ”hypade” Implantica på måndag tycker jag ska bli intressant att följa. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.