Analys
24 Jan, 2021

Veckobrev v4

Ännu en vecka med stigande kurser med ett index som steg ca 1,6% och till och med omfattade Telia – ett av börsens stora sänken. Men det relativt försiktiga mottagandet av Sandviks fina rapport visar att förväntningarna är högt satta. De första utdelningsförslagen borde inte bara glädja utdelningshungriga rentierer på Östermalm utan även alla de institutioner och stiftelser som ägnar sig åt att bidra till vetenskap och forskning. Vi får hoppas att alla politiker förstår detta. Optimismen om allt Biden ska göra som president verkar inte ha några gränser. Det vill till att han levererar de närmaste månaderna för annars finns det stort utrymme för besvikelser.
 
Omvända vinstvarningarna fortsätter. Bland veckans omvända vinstvarningar fäste jag mig vid konsultföretaget Semcon som trots ett omsättningstapp i Q4 på nästan 20% lyckades komma in med ett oförändrat rörelseresultat i förhållande till motsvarande period förra året, vilket var ca 35% högre än marknadens förväntningar. Det innebär att rörelsemarginalen i kvartalet nådde hela 12,1% (10,0), delvis beroende på försäljningen av den indiska lågmarginalverksamheten men ändå ett klart hälsotecken när man klarar en sämre konjunktur på detta vis. Fordonsberoendet som nu minskat till 34% och till stor del ingår i det höglönsamma segmentet med produktinformation (rörelsemarginal kring 15%) har historiskt varit betydligt större (så sent som 2015 hela 66% av omsättningen) och lett till en stor volatilitet i resultatet. Samtidigt har kundgrupper inom Övrig Industri, Life Science och Energi ökat i betydelse. Även om aktien stigit med 30% på tolv månader (inklusive veckans uppgång) verkar fordonsberoendet fortfarande sitta djupt i marknadens värdering av aktien. Baserat på det gångna årets resultat handlas aktien i ett P/E tal om uppskattningsvis 14-15x men räknar man utifrån EV/EBIT (vilket är det riktiga enligt min mening med tanke på en stor nettokassa och innehav av egna aktier) sjunker talet till runt 10x. Detta är långt under multiplar som andra konsultföretag värderas till, såsom till exempel Sweco och ÅF Pöyry. Båda har uppenbarligen lyckats bli etiketterade som ESG-bolag (hållbarhet och miljö) och handlas nu till P/E-tal på ca 35x.
 
Omvända konsultvärderingar. På tal om ovanstående fanns det en tid då konsulter på börsen absolut ville etikettera sig som IT-konsulter, snarare än teknikkonsulter, vilket var naturligt givet den stora värderingsskillnaden. Nu är situationen omvänd. Ovan nämnda Sweco och ÅF Pöyry värderas till multiplar man inte trodde var möjliga för sektorn, medan IT-konsulten HiQ, som traditionellt varit det mest lönsamma och högst värderade konsultbolaget i branschen nyligen kunde plockas ut från börsen till en rimlig värdering. Runt 2000 skulle IT-konsulterna växa till himlen och idag är det teknikkonsulter som ska göra det, åtminstone om de andas ESG. Eller så är det bara s k hållbara fonder som har för mycket pengar och slut på investeringsalternativ och tvingas handla upp existerande bolag allt högre? Vi har sett det förut! Enjoy it while while it lasts... 
 
Avdelning oväntade affärer. I veckan meddelades att en fusion föreslås ske mellan de First North-noterade bolagen ArcAroma (börsvärde ca 350 MSEK) och OptiFreeze (börsvärde 730 MSEK).  I och med att OptiFreeze är en avknoppning från ArcAroma och det senare bolaget så sent som under hösten sålde sina sista aktier är jag nog inte ensam om att överraskas över affären. ArcAromas patenterade teknik för att optimera olika biologiska processer och som hittills främst applicerats inom livsmedel för ökad extraktion ur råvaran, förlänga hållbarheten och förbättra kvaliteteten har ännu inte fått det kommersiella genombrottet. Inriktningen mot pandemidrabbade olivoljeproducenter i södra Europa har utan tvivel bidragit negativt. OptiFreeze har med sin patenterade teknik för att förlänga hållbarheten på grönsaker, frukt och snittblommor kommit längre - bland annat genom avtal med Syngenta - mot att få kommersiella intäkter. Det har också avspeglat sig i att OptiFreeze har haft en betydligt bättre kursutveckling och är en storfavorit bland mindre investerare (över 5000 aktieägare enbart på Avanza). Som vanligt vid samgåenden talas det mycket om synergier och kostnadsbesparingar och de gamla argumenten för avknoppning är glömda. Men huvudargumentet kanske är att man nu blir ett större bolag och byter lista till Small Cap och kan få en släng av ESG-påsen från de stora fonderna. 
 
Stålpriserna stiger. I spåren av stigande stålpriser har SSABs aktiekurs vaknat till liv. Enligt Dagens Industri har stålpriserna ökat med mellan 30-130% under den senaste tiden, vilket bland annat ligger bakom kursuppgången. Ett annat bolag som har fått se sin aktiekurs stiga är stålgrossisten BE Group. Aktien har under de senaste tre månaderna ökat med 20%, vilket innebär att aktien står 8% högre än för ett år sedan. Under förra året var efterfrågan svag i många segment och under de första nio månaderna sjönk omsättningen med 17% och volymerna med 12%. Men bortsett från lagerförluster på 23 MSEK och extraordinära kostnader till följd av centraliseringen av den svenska rörelsen till Norrköping och omstruktureringar i Baltikum om sammanlagt 40 MSEK var rörelseresultatet i stort sett oförändrat om 84 MSEK (85). Lite hjälpt av statliga permitteringsstöd men ändå!! I och med årets omstrukturering och tidigare års dito torde bolaget ha en bättre struktur än på länge inför 2021. Skulle sedan pandemin börja släppa sitt grepp finns förutsättningar för en markant högre efterfrågan och stålpriser som fortsätter att stiga. Med ett antagande om att omsättningen når 2019 års nivå och med den underliggande rörelsemarginalen från 2020 års första tre kvartal skulle rörelseresultat hamna på 130 MSEK. Även om lagervinster av sin natur är extraordinära lär det också bli en del av den varan. Med en svag start på 2021 kanske omsättningsantagandet blir tufft att nå redan i år men å andra sidan borde rörelsemarginalen ha förutsättningar att bli än bättre efter ovanstående nämnda centralisering. Börsvärdet uppgår enbart till drygt 530 MSEK men en nettoskuld om 250 MSEK (exklusive hyresåtaganden) bör i rättvisans namn tas hänsyn till. Det skulle ge ett EV/EBIT om 6x på denna frihandsprognos. BE Group ska inte ha någon hög värdering med sin cykliska verksamhet och en relativt svag finansiell ställning (trots en avsevärd förbättring under senare år) men för den som tror på en rivstart i konjunkturen i norra Europa borde det finnas mer att hämta. En av de två huvudägarna – Traction – stärkte så sent som i december sin ställning i bolaget. 
 
Populär riktad nyemission. Antalet bolag med behov av kapital tycks oändligt och redan nu i början på säsongen har de riktade emissionerna kommit igång. Den som fångar mitt intresse är First North noterade Surgical Science som i veckan lyckades ta in 320 MSEK med en kurs 1% över den rådande – i stället för att som vanligt få ge en rabatt om 5-10%. De har dessutom lyckats få in ett antal namnkunniga fonder som investerare genom emissionen och belönades efter emissionen med en kursuppgång på nästan 20%. Bolaget som utvecklar VR-simulatorer för träning och personlig utveckling hos kirurger är inne på ett verksamhetsområde som tillhör ett av de allra mest heta för närvarande - robotkirurgi. Aktien har på tre år mer än femdubblats och har nu ett börsvärde på 4,4 MdSEK!!! Försäljningen förra året hölls i och för sig tillbaka av pandemin men uppgick enbart till uppskattningsvis ca 100 MSEK. Även om omsättningen under - ett förhoppningsvis pandemifritt 2022 - blir betydligt högre har en hel del enligt min mening intecknats i nuvarande värdering. Men ska aktien fortsätta värderas upp måste trenden från 2020 fortsätta dvs att allt som är högt värderat blir högre värderat om man är inne på områden med vad som upplevs kommer att ha en extrem tillväxt som till exempel robotkirurgi. Kan man också kan öka denna genom att göra förvärv i branschen långt under den egna värderingen (vilket Surgical Science gjorde i höstas) blir det ännu bättre.  
 
Nästa vecka börjar så den riktiga rapportfloden. Bland rapporterna återfinns många av storbolagen men även ovan nämnda BE Group. De fortsatta utdelningsförslagen från de rapporterande bolagen blir intressant att ta del av, speciellt gäller det enligt mening vad gäller SEBs förslag. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.