Analys
27 Sep, 2020

Veckobrev v40-20

Oron inför amerikanska valet och riskerna för att pandemin ska börja lamslå samhällen igen börjar nu på allvar att sätta sig på börskurserna och i volatiliteten. OMX SPI slutade veckan med en nedgång på 2,5% och bröt därmed en lång uppgångsperiod. Uppgifter om misstänkta penningtvättstransaktioner fick bankerna att återigen finnas bland förlorarna och det europeiska bankindexet är nere på den lägsta nivån på 30 år. Att delta i börsintroduktioner har den senaste tiden varit relativt riskfritt med i en hel del fall av fantastisk avkastning. Impanticas notering i veckan med en uppgång på ca 40% är ett sådant exempel. Utvecklingen för haussade börsnykomlingen Readly med en nedgång i veckan på 17% och som därmed är under introduktionskursen kanske är en välbehövlig varningssignal. 
 
Nytt affärsområde för SBB. Vid sidan av förskolor, äldreboenden med mera ska nu Samhällsbyggnadsbolaget SBB (bevakat av TradeVenue) enligt nyheter i veckan börja inrikta sig på försvarsfastigheter och fängelser och startar därför ett nytt affärsområde med denna inriktning. Det kan tyckas som lite märkligt att denna typ av fastigheter i någon större utsträckning ska ägas av privata företag men det var det nog många som tyckte för 10 år sedan vad gäller förskolor och äldreboenden. Men idag är det ingen som reagerar. Om SBB ska nå sina ambitiösa tillväxtplaner – att gå från dagens 70 MdSEK i fastigheter till 125 MdSEK om fem år – måste nog också nya områden adderas till området samhällsfastigheter. Om man nu inte vill göra avkall på direktavkastningen för det verkar inte bara vara SBB som numera är intresserade av området och driver upp priserna. Sedan kan man ju fråga sig vad det är som driver stat och kommuner- som dessutom borde ha den allra lägsta upplåningskostnaden – att acceptera direktavkastningar på 5% i snitt för företag som investerar i dylika fastigheter med långa hyreskontrakt. 
 
Fortsatta nyemissioner. Veckan fortsatte med en mängd annonserade och en del redan genomförda riktade nyemissioner. Bland dessa kan nämnas bolag som XVIVO, Sivers IMA, Enad Global 7 och Clavister. Att framgångsrika XVIVO lyckades få in pengar utan rabatt och till och med få kursen att stiga efter transaktionen visar på marknadens förtroende för bolaget och tro på det senaste förvärvet. För cybersäkerhetsleverantören Clavister blev kursutvecklingen inte lika bra. Före nyheten om fullt garanterade nyemissioner om hela 235 MSEK hade bolaget ett börsvärde om enbart ca 260 MSEK. Det blir alltså fråga om en ordentlig utspädning för existerande aktieägare i Clavister. Och med en teckningskurs på 7 SEK i både företrädes- och den riktade emissionen och en teckningsperiod i företrädesemissionen som först avslutas i mitten av november är det inte omöjligt att kursen sjunker ytterligare (nuvarande kurs 7,5 SEK). Men med ett skuldfritt Clavister och framgångsrika produkter inom ett av de mest heta områdena i världen och med nya aktieägare som Stena framstår det hela som så mycket mer intressant.   
 
Inte bara nya toppkurser. En av de aktier som inte återhämtat sig från coronaraset i mars och har backat nästan 30% i år är fastighetsservicebolaget Coor. En Q2- rapport som i alla fall jag tyckte var förvånansvärt bra har inte hjälpt utan aktien är under den senaste månaden ned med ca 10%. Rapporten visade i och för sig en drygt 10% organisk minskning av försäljningen men ett något förbättrat rörelseresultat och därmed högre rörelsemarginal visar på en förvånansvärt bra förmåga att klara av pandemin (även om resultatet är påverkat av olika typer av permitteringsstöd). Risken för långsiktigt minskad kontorsanvändning och därmed lägre behov av kontorstjänster som serveringar, reception, städning mm verkar vara en bidragande anledning till kurstappet. Utan att ha någon bestämd uppfattning i denna ”10 000 kr fråga” är det enligt min mening ändå märkligt att som jämförelse ägare av kontorsfastigheter som Kungsleden och Fabege som i så fall borde drabbas än värre ”bara” har tappat 15-20% i värde. Ett VD-byte i Coor nyligen kanske kan förklara delar av fallet men med 70-80% av intäkterna i långa avtal borde riskerna vara begränsade. I och med att både Andra AP-fonden och AMF Pension verkar vara på väg ut som storägare i bolaget blir ägarbilden allt mer öppen. En stark marknadsposition i Norden, bra förvärvshistorik kopplat med stabila intäkts- och kassaflöden borde kunna intressera något P/E-bolag.   
 
Uppdelning av Qliro. Den sedan länge förväntade uppdelningen av Qliro i tre delar – Qliro, Nelly och CDON är nu på gång. Beslut fattades i förra veckan på bolagsstämma om att dela ut CDON till aktieägarna och på måndag är det dags att besluta om utdelning av finanstjänstbolaget Qliro. De flesta analyser som jag sett pekar på ett fortsatt klart utrymme för fortsatt värdeuppgång (aktien har stigit över 35% de senaste tre månaderna) när de tre bolagen blir självständiga. Intressant att notera är att Affärsvärlden trots att man enbart sätter ett värde på 180 MSEK på e-handelsbolaget CDON ser en 35% uppsida efter en uppdelning. Det kan jämföras med SEB som i sin analys sätter 750 MSEK i värde på CDON. Trots det tror jag att det är Qliro med sina finanstjänster som kommer att få mest uppmärksamhet och mest varierande riktkurser. Är detta en konkurrent till Klarna på den nordiska marknaden och som i alla fall ska ha någon form av samma värdering eller är Qliro ett av de bolag som kommer att krossas när kreditkriget hårdnar? Jag ska inte ens försöka mig på något svar på den frågan men med tanke på intresset för noteringen av det kinesiska betaltjänstföretaget Ant Group, som ska ta in 30 miljarder USD till en värdering om 200-300 miljarder USD (!!!) verkar det finnas utrymme för fantasifulla värderingar.
 
Två nya bud i förra veckan - om man nu inkluderar budpliktsbudet på Engelska skolan - men fler lär komma.  Sista veckan i kvartalet och snart väntar nya fräscha kvartalsrapporter. Det känns inte så länge sedan sist. Sernekes kapitalmarknadsdag på tisdag lär nog inte enbart dra hårt prövade aktieägare utan många andra intresserade.Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.