SBB

SBB

Översikt

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (SBB) affärsidé bygger på att långsiktigt äga, förvalta och utveckla bostads- och samhällsfastigheter samt driva detaljplansprocesser för bostadsfastigheter. SBBs fastigheter återfinns i svenska och norska städer med underliggande tillväxt, generellt är fastigheterna belägna i när anslutning till ortens centrum med goda kommunikationer.
Lista
-
Sektor
Samhällsfastigheter
VD
Leiv Synnes
Ordförande
Lennart Sten

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i norden fokuserar främst på fastigheter inom två segment: bostäder och samhällsfastigheter. Portföljen innehåller även till viss del andra typer av fastigheter där avsikten primärt är att driva detaljplan för att utveckla bostadsfastigheter. Strategin är att delar av fastighetsbeståndet ska bestå av kassaflödesfastigheter med identifierad utvecklingspotential. Bolaget förvärvar aldrig råmark, utan utvecklar enbart detaljplan på kassaflödesgenererande fastigheter.

Samhällsfastigheter inkluderar bland annat skolor, äldreomsorg, statliga och kommunala verk samt myndigheter. Majoriteten av hyresgästerna är direkt eller indirekt skattefinansierade.

Samhällsbyggnadsbolaget i nordens bostadsfastigheter består främst av hyreshus i form av lägenheter samt radhus. Strategin är att fokusera på städer med underliggande befolkningstillväxt. Bolaget har en geografisk spridning med fastigheter från Malmö till Sundsvall i norr. Majoriteten av fastigheterna ligger i Sveriges storstadsregioner, medan resterande ligger i små och mellanstora städer i Norden.

Varför ska man investera i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden?

  • Ett expansivt och beslutsamt fastighetsbolag
  • Fokus på bostäder och samhällsfastigheter i tillväxtkommuner
  • Diversifierad kapitalstruktur

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden affärsmodell

Samhällsbyggnadsbolaget i nordens affärsmodell är förvaltning av fastigheter med fokus på trygga kassaflöden och social infrastruktur. Fastighetsförvaltningen kompletteras sedan av fastighets- och projektutveckling, renoveringar, om- och tillbyggnader samt fastighetstransaktioner. 

SBB Aktie samhällsbyggnadsbolaget

Marknad för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden exponeras likt andra fastighetsbolag mot övergripande globala trender och utmaningar inom digitalisering och urbanisering. Vidare påverkas sektorn av räntenivåerna då börsnoterade fastighetsbolag tenderar att ha en soliditet kring 50-60 procent, något som ofta kommenteras i bolagets målsättning/riskhantering. Som namnet antyder är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden differentierat mot marknaden för samhällsfastigheter. Fastigheter i detta segment kännetecknas generellt sett av låg risk, givet att statliga förvaltningar har hög kreditvärdighet med längre hyreskontrakt.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden analys

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden aktie

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden noterades den 12de november 2014 på First North men handlas sedan den 20de september 2019 på Nasdaq Stockholm Large cap. SBB har utestående aktier av serie B och D under kortnamnen SBB B och SBB D respektive.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden aktier kan handlas på bland annat Avanza och Nordnet.

Laddar TradingView Widget
Följ alla marknader på TradingView

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden analys

Med bakgrund av Samhällsbyggnadsbolaget i Nordens transaktionsintensiva historik innebär detta en svårighet i prognostiseringen. I den senaste analysen på bolagets tredje kvartalsrapport berör vi en stigande överskottsgrad, höjda vinstprognoser samt dynamiken i en koncern i ständig förändring. 

Sbb analys

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden strategi

SBBs strategi är att med ett långsiktigt perspektiv äga, förvalta och utveckla bostäder och samhällsfastigheter i norden. Vidare ska SBB aktivt utveckla de fastigheter där kassaflödesfastigheter kan omvandlas till byggrätter för bostäder.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden riktkurs

Riktkursen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden är den estimering som man tror att företaget och aktien kommer att ha sett till bolagets utsikter. TradeVenue ger inte ut någon riktkurs men sett till de multiplar och den tillväxt som estimeras kan man få en indikation av värderingsintervallet. En viktig indikator för aktievärdet är SBBs substansvärde/substansvärde per aktie. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.