Analys
21 Oct, 2018

Veckobrev v43

Som väntat skedde försök till en rekyl på aktiemarknaderna under den gångna veckan efter förförra veckans ränteturbulens och kursfall.  Stockholmsbörsen slutade dock i stort sett plus minus noll efter en rad positiva vinstrapporter (med något undantag som Atlas Copco) men som inte kunde kompensera för ett antal ”våta filtar” som lade sig över flera storbolag.

Betydligt svårare att räkna på. I veckan kom samtliga svenska storbanker (utom Handelsbanken) att få sin beskärda del av beskyllningar om allvarliga överträdelser av lagstiftningen med mycket svåröverskådliga finansiella effekter. Att Swedbank som största bank i Baltikum till skillnad från Danske Bank inte skulle gjort sig skyldig till någon typ av rysk penningtvätt är det allt fler som betvivlar och som nu börjat sätta sig i aktiekursen.  Nordea anklagas i ett antal mycket detaljerade fall för just sådan penningtvätt och SEB för att ha varit medhjälplig till europeisk skatteflykt. Det är inte bara bankerna som efter veckans rapporter kommer att ha en våt filt över aktiekurserna under en lång tid framåt. Det gäller nu också Volvo som i början av veckan tvangs offentliggöra att problem i en komponent i lastbilarnas avgassystem kan leda till ”betydande kostnader”.  Samma sak gäller Ericsson som i veckan lämnat över sin egen utredning om mutor, som enligt ledningen kan leda till ”betydande” korruptionsböter. Även Getinge, som i veckan meddelade att man riskerar skadestånd på 1,8 mdr SEK i ett amerikanskt dotterbolag kan väl inrangeras bland våta filt bolagsgruppen. Även om företagsledningen i Getinge har satt en siffra på vad de uppskattar att det kommer att kosta är nog de flesta investerare efter bl a ABBs enorma asbetsskadestånd i dotterbolaget Combustion Engineering i början av 2000-talet beredda att vara lite skeptiska till slutnotan. Hur som helst har till analytikernas vardag med spreadsheets och avancerade intäkts- och kostnadskalkyler tillkommit i ett flertal bolag betydligt svårare saker att räkna på. Och för investerare några bolag att helt undvika till följd av osäkerheten.

Reflektioner kring byggbolagens nedskrivningar.  NCC meddelade i veckan nedskrivningar i olika projekt och verksamheter på 1,8 mdr SEK, vilket är den tredje vinstvarningen på ett år och Skanska följde efter senare i veckan med en vinstvarning som bl a innehöll nedskrivningar på 1,3 mdr SEK i ett par amerikanska projekt. I Skanskas fall var det sjätte kvartalet i rad med nedskrivningar i USA.   Att det i stora och komplexa projekt som byggbolagen håller på med, hela tiden tillstöter saker som är svåra att förutse är väl en sak. Men med tanke på att denna typ nedskrivningar i byggprojekt som suddar ut flera års vinster inte är något nytt under solen borde det leda till ett nytänkande av kraven på marginaler vid offertgivande men också hur redovisningsstandarden av pågående byggprojekt sker. Betydligt större säkerhetsmarginaler måste byggas in i redovisningen, där det finns avsättningar för oförutsedda händelser och att vinstavräkningen flyttas framåt i tiden. Även om en sådan redovisningsändring naturligtvis i sig inte förbättrar den dåliga lönsamheten generellt i branschen framträder den då i mer öppen dager vilket förhoppningsvis utlöser andra åtgärder.

Fortsatt uppåt för fastighetsbolagen. Om det inte rapportmässigt var byggbolagens vecka på börsen var det motsatsen för de fyra stora rapporterande fastighetsbolagen – Atrium Ljungberg, Castellum, Fabege och Klövern. Hyrorna ökar som bekant i de flesta sektorer och bolagen kan fortsätta njuta av låga räntor. Fabege med sin tonvikt på kontorsfastigheter i Stockholmsområdet var som förväntat det bolag som kunde visa på den största ökningen i förvaltningsresultat (+22%) och en substansvärdeökning på hela 25%. Men även de andra tre kunde redovisa bra ökningstal i alla sina nyckeltal och de rapporterade utsikterna är unisont goda. Det som stör friden och som gör att fastighetsbolagen efter en mycket bra kursutveckling i år fram till september fått se sina kurser backa är den internationella ränteoron. Kursvinnarna bland bolagen kommer man kanske att finna bland dem som idag har längst räntebindningstider. Men det är intressant att vid en genom gång av de fyra bolagens räntebindningstider kunna konstatera hur de alla tagit höjd för en potentiellt högre ränta men att spridningen är stor. Atrium Ljungberg (bevakat av Trade Venue) har en räntebindningstid på hela 4,2 år medan Castellum i botten har på enbart 2,3 år och de övriga två någonstans där i mellan.  Eventuella räntehöjningar kommer resultatmässigt således att först slå igenom på sikt.

 

Det som gör aktiemarknaden så spännande är just oförutsägbarheten.  Förra veckan var det dock kanske lite väl mycket av händelser som även den skickligaste placerare inte hade kunnat förutse. Vi får hoppas på lite mindre av sådant denna nästa intensiva  rapportvecka. Välkommen till en ny och spännande vecka !!!

 

Claes Vikbladh

claes.vikbladh@tradevenue.se

 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.