Analys
25 Oct, 2020

Veckobrev v44-20

Att det inte räcker med att komma in ”som förväntat” med sin kvartalsrapport fick vi talrika exempel på i veckan. Samtidigt är det enligt min mening ett styrketecken att aktiemarknaderna klarade av den ökade smittspridningen i Europa och riskerna för en ”doubble dip” på ett så kontrollerat sätt. Detta kopplat med osäkerheten inför det amerikanska valet!! En nedgång i veckan på ca 1% i veckan på de flesta index tyder inte på någon större oro. Det var också en vecka där anmälningarna till Aftonbladets aktietävling gick ut – fenomen som elaka tungor brukar säga brukar förebåda en aktiekrasch på samma sätt som när taxichaufförer börjar fråga efter aktietips.
 
Börsdebutanter på minus. Jag skrev i förra veckan om två aktuella börsintroduktioner – Nordic Paper och Offentliga Hus. När de så i veckan noterades slutade de bägge under introduktionskursen, vilket inte tillhör vanligheterna på sistone. Detta trots att introduktionskursen i bägge aktierna hamnade i det absolut lägsta delen av det mycket breda kursintervallet och sedvanligt försvarande av kursen. Uppenbarligen har dessa två företag och dess rådgivare varit lite för ”greedy” och överskattat efterfrågan. Jag tror att man inte ska underskatta effekten av att en aktie får en negativ start på börsen, då investerare som tecknat sig för aktien vräker ut den för att undvika ytterligare förlust och därmed späder på kursnedgången. Men allvarligare är kanske att det försvårar framtida kapitalanskaffning om det har lämnat en sur eftersmak hos investerare.  
 
Tillväxt - kontra värdeaktier. Att tillväxtaktier med marginal slagit så kallade värdeaktier under de senaste åren är ingen nyhet. Nästan obefintliga räntor har fått allting som visar tillväxt att få enorma värderingar med många kända exempel på kursdubblingar men också vad som i alla fall historiskt är extremt höga värderingar. Många aktiestrateger har under hösten signalerat att det nu är dags för en vändning i och med att de låga räntorna till fullo har prisats in i många aktier. Men än så länge har i alla fall jag svårt att se någon sådan vindkantring. När jag tittade på innehaven, som olika småbolagsfonder har, föll blickarna på den nordiska småbolagsfonden Odin Small Cap. Fonden startades i början på året och har sedan dess haft en mycket bra utveckling – hela +22% - vilket är klart över jämförelseindex. Småbolagsfonder är intressanta såtillvida att utvecklingen ofta skiljer sig betydligt mer än mellan storbolagsfonder, då de senare har ett stort mått av indexering i sig medan en småbolagsförvaltare har ett mycket bredare spektrum att välja mellan. Hur som helst bland de 10 största innehaven finns åtminstone fem stycken som definitivt kan inrangeras inom den grupp av tillväxtaktier som varit de stora vinnarna under året som Sdiptech, Sinch, MIPS, Vitec och Lime Technologies. Det största innehavet utgörs av just Lime Technologies, som i år har stigit över 120% och har bidragit till den positiva utvecklingen. Men det vill till att marknadens kärlek till denna typ av tillväxtaktier består för i och med värderingen av Lime med ett P/S tal om 10x och ett P/E-tal om ca 60x på årets vinst har man enligt min mening tagit ut en hel del. Det kanske också ska anmärkas att fondbolaget Odin en gång i tiden just marknadsförde sig med att inrikta sig på värdeaktier… 
 
På tal om värdeaktier. Studsvik är en aktie som under årens lopp haft en tendens att locka värdeinvesterare men som i de flesta fall fram till i år lett till stor besvikelse. Trots en teknologi i världsklass har bolaget haft svårt att kapitalisera på denna och generera någon avkastning att tala om. Visst kärnkraften är till följd av politiska beslut under utfasning i länder som Tyskland men nyinvesteringarna är betydande i andra länder som USA och Sydöstasien. Den historiskt dåliga resultatutvecklingen har gjort att Studsvik länge handlats under eget kapital och med en marginell omsättning i aktien. Men i år har det verkligen lossnat för Studsvik. Om det enbart är till följd av en ny ledning i form av VD Camilla Hoflund eller beror på ett antal samverkande faktorer kan jag inte bedöma. Till saken hör att flera på pappret duktiga företagsledare inklusive den nu så hyllade Essity VDn Magnus Groth gått bet på uppgiften att vända Studsviks utveckling. Hur som helst alla kvartalsrapporter under året inklusive veckans Q3-rapport har varit över förväntningarna och de gamla förlusthärdarna i Tyskland och konsultrörelsen har nu vänt till positiva resultat. Viktiga order har också säkrats i Norge, Kina och Sydkorea. Med tanke på den ryckiga försäljningen i Scandpower ska man kanske inte lägga ut linjalen men det är ändå intressant att notera att rörelsemarginalen i kvartalet nådde över 12% och att alla fyra delar av verksamheten bidrog till resultatet. Något som man inte kunnat redovisa på mycket länge. Med årets utveckling i ryggen (där rörelsemarginalen redan efter tre kvartal är uppe i över 8% bortsett från coronaeffekter) framstår bolagets gamla marginalmål om 8% som mycket försiktigt. Visst aktien har i år fördubblats i värde men ett börsvärde på strax under 500 MSEK och en marginell nettoskuld ska ställas i relation till ett rörelseresultat redan i år som åtminstone borde hamna på 60 MSEK.
 
Jens Engwall slutar med flaggan i topp.  Nyfosa (bevakat av TradeVenue) har under sin tvååriga existens som börsnoterat företag lyckats med konststycket att inte bara växa kraftigt och öka förvaltningsresultatet (före värdeförändringar och andelar i joint ventures) varje kvartal i förhållande till motsvarande period föregående år utan även i relation till kvartalet innan (med ett undantag). Det tredje kvartalet – som publicerades i veckan - var inget undantag utan snarare ett utropstecken med ett förvaltningsresultat (se ovanstående definition) som steg till 288 MSEK (161) men även var betydligt bättre än Q2 då resultatet uppgick till 212 MSEK. Under kvartalet tillträddes fastigheter för ca 4,6 MdSEK och förklarar en hel del av det ökade förvaltningsresultatet men det är ändå intressant att notera att överskottsgraden i kvartalet stigit till hela 70,0% (65,8). Och några djupare spår av pandemin är i alla fall (än så länge måste man kanske tillägga) svåra att se i denna ganska breda fastighetsportfölj. Den snabba utvecklingen har visserligen skett till priset av en något förhöjd belåningsgrad men den nuvarande nivån på strax under 60% är inte uppseende väckande hög och under bolagets eget mål att inte överskrida 65%. Nyfosa har också befäst sin ställning som ett av de absolut mest transaktionsintensiva bolagen och som vågar gå mot förhärskande trender i fastighetsmarknaden när man nu till exempel lämnar logistikmarknaden. Samtidigt som ovanstående stora portfölj tillkom under kvartalet avyttrades fastigheter under kvartalet för 3,1 MdSEK i två olika transaktioner och i veckan meddelades att man köpt en fastighetsportfölj med ett värde på 2,5 MdSEK. Det går undan!!! När nyheten kom för några veckor sedan att Jens Engwall skulle sluta som VD sjönk börskursen men med tanke på att efterträdaren Stina Lindh Hök haft den viktigaste posten på Nyfosa – transaktionschef – känner i alla fall jag mig trygg. Att Jens Engwall är kvar i styrelsen och har kvar sitt ägande borde också minska eventuell oro. 
 
Permitteringsstöd och utdelningsförbud. Utan att alltför mycket ge mig in på politikens område kan jag inte låta bli att citera VD Peter Stillströms svavelosande kommentarer i Tractions Q3-rapport rörande nuvarande debatt om permitteringsstödet med efterföljande debatt om utdelningsförbud. Han menar att det är en gåta att samhället först ger stöd till företagen så att dessa inte ska varsla sin personal (där stödet är utformat så att det är riktat till de anställda som med relativt marginell lönesänkning kunnat behålla sina anställningar och primärt inte är till arbetsgivaren). När sedan dessa permitteringsstöd är utbetalade har det som bekant uppstått oklarhet i om företag i framtiden ska kunna dela ut upparbetade medel. Han fortsätter sedan: ”Vi (Traction) har tidigare värdesatt starka balansräkningar och företag utan betydande skuldsättning. Trots att detta inneburit lägre hävstång för aktieägarna, större trygghet för de anställda samt högre skatteintäkter för staten. Vår lärdom av den politiska hanteringen är att vi behöver se över kapitalstrukturen i alla våra innehav och aktivt verka för väsentligt högre skuldsättning och därmed mer sårbara företag …Men vi kan inte som ägare leva med osäkerheten att inte ha full rådighet över det kapital som upparbetats; där en tidigare återhållsam utdelningspolitik nu riskerar att straffas”. Det är ord och inga visor!!  
 
En något avkortad vecka tar sin början med Alla helgons afton på fredag och som också innebär månadsavslutning. Rapporterna fortsätter att komma och jag noterar att bland annat börsaktuella Nordic Paper kommer med sin rapport. Varför kunde man inte väntat några veckor och låtit marknaden se den före introduktionen? Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.