Analys
1 Nov, 2020

Veckobrev v45-20

Oktobers rykte som en dålig börsmånad besannades även om det satt hårt inne. Oktobers nedgång i OMX SPI index om 6% var den första månaden som summerade till en nedgång sedan mars och där den sista veckan stod för i stort sett hela nedgången. Som alltid fascineras man över hur en lång tids uppgång snabbt kan raseras och hur ”alla” plötsligt på en gång blir betydligt mer riskaverta. Att det funnits tecken på att pandemin långt ifrån är över och att presidentvalet i USA är en stor osäkerhetsfaktor kan inte ha gått någon förbi men så plötsligt…Hur som helst överlag fortsatt bra rapporter. Förutom SKF fäste jag mig speciellt vid den nätbaserade bygghandlaren BHG (riktigt varför man bytt namn från det inarbetade Bygghemma till en könlös förkortning fattar jag inte) som överträffade högt ställda förväntningar. 
 
Managera förväntningar. En IR-avdelnings främsta uppgift, menar många, är att managera förväntningar. Eller kanske t o m att massera förväntningarna (analytikermassage). Duglighet hos dessa kommunikatörer mäts i låg volatilitet vid kvartalsrapporter. Åtminstone bör det inte uppstå negativ avvikelse, medan positiv avvikelse förstås kan vara bra. Att slå förväntningarna genom att före rapporten ägna sig åt så kallad ”low-balling”, dvs att hjälpa analytikerna att skruva ner sina estimat så mycket att bolaget kan slå förväntningarna, förekommer fortfarande. Har IR-avdelningen gjort sitt jobb ordentligt är det alltså ingen större överraskning för analytikerna/marknaden när väl kvartalsrapporten kommer - även om rapporten skulle vara mycket sämre än samma period föregående år. Millicom, som opererar inom ett område som borde vara opåverkat av pandemin eller t o m gynnas av den, hade ett betydligt sämre resultat i Q3 än motsvarande period förra året. Intäkterna sjönk med ca 7% och rörelseresultatet nära nog halverades. Marknaden jublade dock och handlade upp aktien drygt 4%. Resultatet var ju bättre än förväntat!!! Men var det så lysande? En annan reflektion är bolagets höga räntekostnader (för den som trodde att räntan var avskaffad). Under de första nio månaderna hade man räntekostnader på ca 460 MUSD. Med en nettoskuld på hisnande 5,7 miljarder USD (exkl leasingförpliktelser) är alltså räntesatsen tvåsiffrig. Är obligationsmarknaden smartare än aktiemarknaden? Millicom kan kanske ändå vara en spännande (långsiktig) lottsedel på lite stabilare ekonomi i Central- och Sydamerika. Relativt låg operationell risk, men hög finansiell hävstång. Och någon gång ska väl Emerging Markets bli på modet igen?
 
Lägre försäljningskostnader här för att stanna? Ett bolag som jag skrivit om flera gånger är vattenkranstillverkaren FM Mattsson i Mora. Deras rapport i veckan skäms inte för sig med en 12% organisk tillväxt (!!!) och en rörelsemarginal som förbättrades med tre procentenheter till nästan 13%. Med det bästa tredje kvartalet i bolagets historia och med god efterfrågan på företagets samtliga marknader är det svårt att se några coronaeffekter i resultatet. Snarast då positiva i form av att deras nylanserade beröringsfria kranar verkar komma vid absolut rätt tillfälle, då behovet av ”contactless” fått en ny mening.  Med rätta var aktien en av de få som trotsade den dystra börsstämningen i veckan. Det som jag dock speciellt fäster mig i rapporten är hur företagsledningen beskriver hur FM Mattsson har lyckats ställa om sin kundbearbetning med som företaget skriver ”en kraftig förändring mot allt mer digitala köp av våra produkter”. Visst det går säkert inte att i längden att inte ha en säljkår som besöker existerande och potentiella kunder och att inte delta i internationella mässor med mera. Men det borde finnas utrymme för stora besparingar för fler företag än FM Mattssson när lärdomarna från pandemin ska dras. För ett företag som ovanstående där försäljningskostnaderna förra året uppgick till 19% av omsättningen (hittills i år 16,8%) kan denna typ av utveckling bidra till en ordentlig fortsatt förbättring av marginalerna. 
 
Oberoende analyser. Banker och fondkommissionärer får som bekant inte komma ut med analyser i samband med att det egna företaget är inblandad i någon typ av introduktion eller emission. Däremot är det efter en månad fritt fram och det är ibland som att ställa in en klocka när de första (köp)analyserna ska komma på ett nyintroducerat bolag. I veckan kom så för säkerhets skull på samma dag analyser med köprekommendationer på nyintroducerade Readly från både ABG och Handelsbanken, vilka var de två institut som gjorde emissionen. Detta är inget nytt men i fråga om betalanalys ifrågasätts det ofta för närvarande hur pass oberoende denna analys är. Men kan inte samma fråga med rätta ställas avseende denna typ av analyser?
 
Ännu några rader om Nordic Paper.  Jag återkommer ännu en gång till nyintroducerade Nordic Paper, som har fått en minst sagt dålig start som börsbolag med en aktiekurs som sedan noteringen är ned 8%. Delårsrapporten för Q3 i veckan visade på en 20% nedgång i omsättningen påverkat av både lägre volymer och priser. Rörelseresultatet backade från129 MSEK motsvarande kvartal förra året till en förlust i år på 40 MSEK. Detta resultat är då belastat med 10 MSEK i noteringskostnader och 79 MSEK till följd av underhållsstopp vid Bäckhammars bruk (ytterligare kostnader om 9 MSEK för detta stopp tas i Q4). Det underliggande resultatet var alltså långtifrån så dåligt som det först kan tyckas men innebär ändå en resultatförsämring med hela 80 MSEK. Att det andra halvåret delvis till följd av pandemin skulle bli utmanande framgick av prospektet men jag tror att få räknade med en så stor resultatförsämring. Det som jag också fäster mig vid i rapporten är att underhållsstoppet kostade nästan 50% (28 MSEK) mer än vad som angavs i prospektet, som publicerades så sent som den 12 oktober!! Visst allting kan hända men prognosförmågan verkar inte ha varit den bästa. Det ska bli intressant att se vad de ”oberoende analyserna” från de inblandade instituten ABG, Nordea, Citic Securities och DNB har att säga i saken när de kommer om några veckor.
 
Säkerhetsläcka på ett säkerhetsbolag. I veckan var det nog många som i likhet med mig höjde på ögonbrynen när de fick veta om den s k säkerhetsläckan hos Gunnebo. Flera svenska börsbolag har drabbats av allvarliga dataintrång, men extra känsligt i Gunnebos fall är förstås att man etiketterar sig som ett säkerhetsbolag. Dessutom synes den information som utpressarna kommit över och släppt ut på nätet vara kritisk. Bland annat rör det sig om detaljerad information om kunders säkerhetsinstallationer. Med kunder över hela världen, och också i skadeståndsglada USA, kan naturligtvis de rent ekonomiska effekterna (utöver renomméförfall) bli betydande. Nu råkar Gunnebo var under uppköp och marknaden räknar med att budgivarna honorerar budet på 25 kr per aktie. Men kan man vara säker? 
 
En vecka har gått utan nyheter från Samhällsbyggnadsbolaget (bevakat av TradeVenue) men på tisdag är det slut på friden, för då kommer deras delårsrapport. SBB är inte ensamma om att släppa rapport för i veckan kommer sammanlagt över 100 rapporter (!!!) om man nu räknar in bolagsrapporterna från alla listor. Men det är knappast resultatrapporter som kommer att vara i marknadens fokus denna vecka. Jag är nog inte ensam om att hoppas på en klar valutgång på tisdag – oavsett vem som vinner - som minskar den nuvarande osäkerheten och att vidtagna åtgärder för att minska pandemin börjar få effekt. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.