Analys
8 Nov, 2020

Veckobrev v46-20

Även om det kanske låg i korten att aktiemarknaderna stod inför en rekyl efter tidigare kraftiga nedgångar tror jag inte jag är ensam om att ha svårt att förklara veckans stora uppställ på de flesta aktiemarknader. En pandemi som får allt fler företagsledare att darra på manschetten i sina prognoser samt ett USA-val som blev så jämnt som kunde befaras och öppnar för mycket osäkerhet slutade för den svenska aktiemarknadens del med en uppgång på 6%. Mycket av raset i veckan innan är därmed återhämtat. Antingen tvingas man konstatera att ”marknadens vägar äro outgrundliga” eller är det så att investerare ser ännu mer statliga stimulanser i spåren av den uppblossade pandemin? Men veckan fortsätter att visa att det finns bolag som klarar denna miljö på ett fantastiskt sätt. Till exempel lyckades kursraketen Sinch överträffa mycket högt ställda förväntningar med råge.

New Wave ökar rörelsemarginalen i pandemin. Bland veckans många positiva bolagsrapporter tycker jag också att New Wave står ut. I ett för bolaget negativt klimat där alla stora events ställts in både inom idrott och musik och profilkäder knappast är högsta prioritet hos många företag fortsätter koncernen att utvecklas fantastiskt väl. Omsättningen minskade visserligen med 9% i lokala valutor i Q3 men en rörelsemarginal som ökade med drygt fyra procentenheter till 12% är imponerande. Visserligen ingår i rörelseresultatet statliga stöd i samband med pandemin, som reducerar marginalen till uppskattningsvis 10 -11% (vilket kanske kunde framgått lite tydligare i rapporten) men ändå!!! Stora neddragningar i personal och andra kostnadsbesparingar ledde till att de externa kostnaderna minskade med så mycket som en tredjedel i kvartalet och då har ändå valutakurserna inneburit en motvind. Om ett svagt kassaflöde och stora varulager historiskt varit orosmomentet i New Wave – framförallt i kristider – visar utvecklingen under året att man varit extremt snabba på att minska varulager och beställningar samt driva in rörelsefordringar. Detta har inneburit att den räntebärande nettoskulden är nere i 1,6 MdSEK (2,4) och soliditeten uppgår till 49% (44). Att New Wave i denna kris ökar sina marginaler, tar marknadsandelar och står finansiellt starkare än någonsin har enligt min mening inte fått utslag i aktiekursen. Även efter fredagens uppställ står aktien ca 20% lägre än vid årets början

Är oljebolagen dömda att dö sotdöden? På samma sätt som teknikbolag för närvarande är ”darlings” på börsen verkar oljebolagen vara förpassade till börsens bakgård. Av börsens värdering att döma kommer trycket på att skapa en ”fossilfri värld” göra att efterfrågan på olja kommer minska radikalt med fortsatt press på oljepriset långt efter att pandemin gett vika. De låga oljepriserna ackompanjeras för närvarande också av att allt fler institutioner av etiska skäl väljer att inte investera i sektorn. Utan att själv ens försöka att ha en åsikt på vilken nivå och när oljepriserna vänder är det ändå intressant att notera hur fel konsensus kan ha när det gäller energipriser. Hur många var det som för något år sedan trodde att vi i Sverige skulle notera negativa elpriser i november? Visserligen nattetid men det borde ändå stämma till viss eftertanke. Dagens låga oljepriser gör också att prospekteringsaktiviteterna successivt sjunker och riskerar leda till ett betydligt lägre utbud. Dessutom kan det väl sägas att utvecklingen under året visat att fonder som haft allt för höga etisk nivå på sina investeringar inneburit att man stått utanför kursraketer i år som Swedish Match och flera av spelbolagen.

Men här flockas fonderna. Om aktier i oljebolag inte tillhör de mest populära bland fonder för närvarande tillhör allt som är förnybart det som attraherar pengar. Ett bolag som borde passa den trenden är New Cell som gör textilråvara av kläder lämnade för återvinning och som nu ska notera sig på First North. Bolaget är enligt egen uppgift först i världen med att kunna erbjuda en så kallad dissolvingmassa tillverkad av 100% återvunnen textil vilken ersätter resursintensiva material som bomull eller oljebaserade material för textilproduktion. En noteringsemission på 800 MSEK med möjlig överteckning som kan tillföra ytterligare 120 MSEK ska nu göras. Med flera stora fonder samt H&M Fashion bland förhandstecknarna lär intresset för emissionen bli stort nästan oavsett vad som står i prospektet som kommer på fredag eller det faktum att fabriken för reguljär produktion först blir klar under första kvartalet 2022.

Fler fastighetsbolag till börsen. Om jag räknar rätt finns det för närvarande det drygt 25 noterade fastighetsbolag – detta exklusive enfastighetsbolagen och de renodlade fastighetsutvecklarna. Och trots att Offentliga Hus - den senaste nykomlingen – inte blev den initiala succé som många hoppats på verkar fastighetsbolagslistan fortsätta växa.  I veckan meddelades att Stenhus Fastigheter – ett bolag med tio fastigheter med ett värde på 1,4 MdSEK – är på väg mot en notering. Med en värdering som enligt min mening inte sticker ut åt något håll men med Balder och Länsförsäkringars fastighetsfond i ryggen som ankarinvesterare lär denna emission bli fylld i nuvarande klimat. Om knappt två veckor är det så dags för Fortinova Fastigheter – verksamt främst inom hyresfastigheter – att göra sin premiär. Inklusive kapitaltillskottet i emissionen om 700 MSEK kommer bolaget att få ett börsvärde på ca 2 MdSEK. Att Peab ska dela ut ett fastighetsbestånd till sina aktieägare med ett värde på drygt 3 MdSEK under namnet Annehem Fastigheter har varit klart sedan länge. Det verkar nu bli av i Q4 eller början på nästa år.  Genom det omvända förvärvet av den havererade bostadsutvecklaren Prime Living kommer Studentbostäder i Sverige att få en notering. Med fastigheter för ca 900 MSEK och med flera kända fastighetsbolag bakom som SBB, Fastator och Amasten samt med ambitionen att bli Sveriges största studentbostadsbolag ska det bli ett intressant aktie att följa. Men jag är nog inte ensam om att fråga mig hur alla dessa relativt små bolag ska nå fram med sitt budskap och attrahera kapital, framförallt den dag sektorn blir mindre het. För övrigt har Stockholm Corporate Finance sitt sjätte årliga fastighetsseminarium i veckan – ett evenemang för närvarande uppdelat på två dagar men som i framtiden kan komma att behöva utsträckas till en vecka om samma andel av fastighetsbolagen ska få möjlighet att presentera sig!!!

Rättelse. Jag skrev i förra veckan om Nordic Paper att underhållsstoppet kostade nästan 50% mer än vad som angavs i prospektet. Det var fel. Det skulle vara i förhållande till de ursprungligt beräknade kostnaderna.

Att valet i USA kommer att fortsätta dominera nyhetsflödet i veckan är nog en lågoddsare men viktigare ändå är kanske för börsens del att det inte kommer signaler om att pandemin fortsätter eskalera med fler nedstängningar som följd. En mängd rapporter återstår där jag i veckan tycker att det ska bli speciellt intressant att följa den förvärvsdrivna installationskoncernen Instalcos och Storytels utveckling. Med drygt sex veckor kvar till julafton kanske också HUIs julprognos i veckan intresserar någon. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!

 

Claes Vikbladh                                                                                

claes@tradevenue.se

 

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.