Analys
22 Nov, 2020

Veckobrev v48-20

Ännu en vecka med stigande kurser på Stockholmsbörsen med ett OMX SPI index som steg med 1,4%. Vår statsministers föga hoppingivande budskap om ”att det kommer bli värre” verkar vara något som marknaden inte riktigt tar till sig. Utvecklingen på de amerikanska börserna var dock lite mer blandad. Trots en mycket bra rapport från Nibe föll kursen men ett P/E-tal kring 50x årets vinst ställer ju vissa krav!! Detsamma gäller ett antal kapitalmarknadsdagar i veckan som enligt min mening generellt hade ett positivt budskap men som fick ett negativt mottagande. Den gamla regeln att köpa inför en kapitalmarknadsdag och sälja precis innan bekräftades därmed återigen.  Bland det mer intressanta kom i veckan enligt min mening från råvarumarknaderna, där kopparn fortsatte sin positiva trend och steg med 3,5%. Kopparpriset har därmed stigit med 22% i år. Sedan priset bottnade i månadsskiftet mars/april är utvecklingen som ett streck rakt uppåt och är nu nära att tangera toppnivåerna från juni 2018 !!!  Om man tror på ”Dr Copper” kommer ”det att bli bättre” och pandemin samt bristande efterfrågan snart inte vara problemet…
 
Övertygande från Björn Borg. Bland veckans rapporter tycker jag att Björn Borgs Q3-rapport sticker ut. Efter en trög start på året i pandemins spår var omsättningen i kvartalet i stort sett oförändrad i lokala valutor. Detta tack vara en e-handel (egen och i andras regi) som steg med 17% men också ett antal så kallade ”pop-up” affärer som etablerades under sommarmånaderna, vilket kunde kompensera för en fortsatt svag försäljning via butiksnätet. Bruttomarginalen sjönk något i kvartalet till följd av ökade rabatter men genom minskade rörelsekostnader kunde Björn Borg redovisa ett marginellt bättre rörelseresultat än motsvarande kvartal förra året om 33 MSEK (33) och en rörelsemarginal som steg till 14,9% (14,3). Det är då också att beakta att rörelseresultatet är belastat med nästan 9 MSEK i avskrivningar (varav huvudparten på varumärket Björn Borg) som inte är kassaflödespåverkande. Positivt i rapporten är även att VD anger att bolaget behåller sitt marknadsledarskap inom kalsonger och att satsningen på sportkläder både försäljnings- och resultatmässigt utvecklas väl. Björn Borg verkar komma ur krisen som i ännu högre grad ett e-handelsföretag än tidigare, där butikernas betydelse ytterligare reducerats (antalet butiker är nu nere i 28) och de kvarvarande allt mer förvandlas till ”showrooms”. Trots veckans positiva kursreaktion är aktien fortsatt ned 30% i år och det är långt ifrån någon e-handelsvärdering på aktien med ett börsvärde på drygt 400 MSEK. 
 
Fastator delar ut. Fastighetsbolaget Fastator (bevakat av TradeVenue) kommer att föreslå en bolagsstämma i december att betala en utdelning om 3 SEK per aktie men också göra en så kallad sakutdelning, som innebär att för var tredje aktie får man en aktie i Offentliga Hus. Med den nuvarande kursen i den aktien motsvarar det en utdelning om 4,20 SEK. Sammanlagt alltå en utdelning om drygt 7 SEK per aktie. Att dela ut en tillgång som man som aktieägare redan äger kan inte jämställas med en ordinarie utdelning men visar ändå på att Fastators styrelse inte känner något behov av att bygga ett stort fastighetsimperium. Sedan behöver det kanske i det utdelade bolagets aktie inte alltid vara så bra åtgärd kortsiktigt när aktiekursen tyngs av ett överhäng av nya aktieägare (jämför Kinneviks utdelning av aktier i Millicom). Genom den senare åtgärden minskas Fastators ägarandel i Offentliga Hus med 7 procentenheter till strax över 20% och kan därmed fortfarande betraktas som ett intressebolag. 
 
Havsbaserad vindkraft. I veckan meddelade EU-kommissionen en strategi för hur Europa ska kunna femdubbla sin kapacitet av vindkraft till havs fram till år 2030 och sedan femdubbla den igen till år 2050. Allt till en kostnad av 8 000 MdSEK!!! Man kan tycka vad man vill när stater eller som i det här fallet överstatliga myndigheter genom bidrag och subventioner ska försöka styra utvecklingen men den politiska viljan i Europa att satsa på grön förnybar energi inom detta område går inte att missta sig på. Med en produktion till havs som i genomsnitt uppges generera 25% mer energi än landbaserad vindkraft och färre lokala veton att ta hänsyn till är det inte svårt att se intresset. Hur som helst för nyligen särnoterade Aker Offshore Wind kunde nyheten knappast vara bättre med flera stora projekt i ryggen och Akerkoncernens offshorekunnande i ryggen. Aktien har fått en kanonstart på den norska Merkurlistan och steg med 70% i veckan. De två stora svenska vindkraftbolagen Arise och Eolus saknar ju för närvarande havsbaserade projekt (Eolus stora havsprojekt via Blekinge Offshore har i alla fall för tillfället stoppats av försvarsmakten). Men bland de mindre kända noterade svenska bolagen finns det åtminstone två stycken – Minesto och SeaTwirl– som med sin teknik kan bli stora vinnare på dessa satsningar.  Minesto (tidigare del av Saab) med ett börsvärde på 3,6 MdSEK är i och för sig inriktad på en teknik för att via långsamma havsströmmar producera el ur havet men kan säkert också få ”en släng av sleven” av det intresse som ovanstående satsningar skapar. Seatwirl är värdemässigt ett betydligt mindre bolag (350 MSEK) som utvecklar flytande vindkraftverk baserade på en turbin som placeras djupt under vattenytan. Trots en pågående företrädesemission om ca 50 MSEK steg aktien i veckan med 25% men står fortfarande lägre än vid årsskiftet. Ett annat bolag att hålla ögonen på är Hexicon, som designar halvsänkbara plattformar för vindkraft som ger möjlighet till vindkraft till havs som normalt inte kan utnyttjas till följd av djup eller bottenförhållanden. Bolaget fick nyligen avtal med oljejätten Shell om en planerad jättepark för flytande vindkraft i Sydkraft. Hexicon har via spridningsemissioner fått en ganska vid ägarkrets och en notering ska enligt uppgift ske under våren 2021. Det är nog inte det sista bolaget inom detta område som vill noteras och som vill ha pengar. 
 
Ibland får man fel och ibland rätt. I mars skrev jag att en konsekvens av pandemin kunde bli att ”gröna investeringar” fick stryka på foten när pandemins ekonomiska återverkningar fått fullt genomslag. Det skulle helt enkelt inte finnas pengar till det. Så fel jag fick!! Detta visar om inte annat ovanstående och pengar verkar inte vara något problem. För att i någon mån revanschera mig i mina läsares ögon skulle jag vilja skriva några rader om en av veckans kursvinnare Pricer. Aktien steg 20% efter att ha fått en stor order från Carrefour och aktien har nu ett börsvärde på över 4 MdSEK. Annat var det för 10-15 år sedan då Pricer var en aktie, som helt hade kollapsat (aktiekursen är fortfarande lägre än den var i slutet av 1990-talet) efter felslagna prognoser, en ifrågasatt teknologi och ett stort antal nyemissioner. I något offentligt sammanhang nämnde jag vid den tidpunkten aktien som köpvärd. Publiken applåderade artigt men efteråt kom en ilsken man fram till mig och sa att jag var välkommen till Pricers miljonärsklubb och där skulle jag inte få samma trevliga bemötande. Miljonärsklubben bestod av ett antal luttrade investerare, som träffades en gång i månaden. De hade investerat miljoner i Pricer men det enda sätt som de nu var miljonärer i Pricer var i antal aktier!!! Aktiens resa från ca 5 öre (motsvarar 5 kr efter omvänd split) som den stod i vid det tillfället har varit långtifrån spikrak och är i alla fall för mig en lärdom över hur lång tid det tar och hur mycket pengar som behövs för att en ny teknologi ska få genomslag och man också kan tjäna pengar på det.  
 
Ännu några kapitalmarknadsdagar (Epiroc och Alfa Laval) följer i veckan och på rapportfronten är det inte helt tyst heller med både Sectra och Elekta på kalendern. Nordnets emission stänger på måndag och det ska bli intressant att se hur stort intresset har varit – vilket kanske inte speglas av hur många gånger den är övertecknad utan var priset hamnar i det breda prisintervallet. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!! 
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.