Analys
1 Dec, 2019

Veckobrev v49-19

Sista veckan i november och ännu en uppgångsvecka (+0,4-0,8% beroende på vilket index man tittar på) med mängder av nya kursrekord men sällan har väl marknaden känts så tudelad. Den placerare som inte är överviktad fastigheter och underviktad banker har haft svårt att i detta klimat slå index. SHB OMX Bank är i november ned med 6%, vilket summerar till -14% för året medan Carnegies fastighetsindex slutade månaden upp 8% och kan därmed summera till +48% i år !!! Men är småspararna (i vanlig ordning ?) smartare än de stora institutionella placerarna, då de förra under november enligt tidningsuppgifter köpt bankaktier (nu senast SEB) i stora mängder eller är det fortfarande ”the trend is your friend” som gäller?
 

Tillväxten verkar säkrad. Finansinspektionens försök att minska nyutlåningen till hushåll för bostadsköp genom olika typer av lånebegränsningar och amorteringsvillkor verkar, på grundval av den senaste statistiken få effekt.  I oktober ökade nyutlåningen i årstakt med 4,8% - eller med 190 mdr SEK (!!!) i förhållande till oktober förra året. Även om detta med alla mått är en hög takt är det ändå en tillväxttakt som är 0,2 procentenheter lägre än i september och följer trenden från tidigare i år. Framförallt är det hushållens konsumtionslån som ökar (+7,2%) medan bolånen har en lägre ökningstakt. Det är dock mycket troligt att den snabba ökningen av de förra framförallt  beror på förstagångsköpare i bostadsmarknaden, som har behov av att klara av de införda lånebegränsningarna från finansinspektionens och bankernas sida. Detta är en kundgrupp som borde fortsätta att växa i och med att allt fler får problem med de nya villkoren. Till följd av att de stora bankerna i stort sett lämnat walkover vad gäller blancolånen till nischbanker som Nordax, TF-Bank och Collector samt diverse mer eller mindre seriösa finansbolag verkar man inte behöva vara speciellt orolig för tillväxten för dessa – även om flera av dem också gett sig i marknaden för bolån. Om storbankerna kan anklagas för höga marginaler framförallt i en internationell jämförelse (se till exempel Danmark) är det inget mot motsvarande i nischbankerna, där utlåning under 10% är undantag. Visst är risknivån är högre med fler potentiella kreditförluster men det finns nog få länder där förutsättningarna för kostnadseffektiv kredithantering är lika goda med personnummer, kreditupplysningstjänster, effektiv inkasso och indrivning via kronofogden. Dessutom finns Bank ID och Swish som förenklar avtal och utbetalning. Vidare kan nischbankerna tillgodogöra sig billig finansiering med hjälp av den statliga svenska insättningsgarantin. Det skulle inte förvåna mig om dagen närmar sig då de svenska storbankerna, liksom sina danska motsvarigheter, börjar ta betalt för lite större inlåning. Möjligheterna till billig inlåning lär då förbättras ytterligare för nischbankerna. Så åtminstone på kort sikt ser tillväxten ut att vara säkrad för dessa.    

Ännu ett fastighetsbolag noteras. Att K-fastigheters notering skulle bli en succé var jag inte ensam om att tro men en uppgång första dagen med 55% överstiger nog de flestas förväntningar. Det Malmöbaserade fastighetsbolaget Trianon tog i förra veckan med lätthet in över 200 MSEK i en riktad emission till institutionella placerare efter en kursuppgång i år på 60%.  Samtidigt breddades ägandet inför det planerade listbytet till Nasdaq Stockholm. Intresset för fastighetsaktier går det inte att ta fel på. Och förra veckan inleddes teckningsperioden för 24Storage med en värdering på 600 MSEK och som vill ta in 100 MSEK för att sedan noteras på First North. Bolaget är verksamt inom en mycket speciell del av fastighetssektorn – uthyrning av förvaringsutrymmen och magasinering så kallad self storage – och drivs av delvis andra trender än ett traditionellt fastighetsbolag. Efterfrågan på denna typ av lokaler har fullkomligt exploderat i takt med sociala faktorer som skilsmässor och bostadsförhållanden men även av mindre företags behov av lagringsutrymme. Men samtidigt finns det många bolag som gett sig in i branschen varav kanske Shurgard är det mest kända men det finns många fler. 24 Storage grundades 2015 och har med sina 23 förrådsanläggningar - primärt i Storstadsregionerna – etablerat sig som den näststörsta aktören med en marknadsandel på 13% enligt företagsledningens uppgifter. Målsättningen är att öppna 3-5 nya anläggningar per år. Den snabba expansionen med bland annat ett stort antal nyöppnade anläggningar med låg beläggningsgrad gör att det inte är mycket av resultat som bolaget ännu kan visa upp – bortsett från positiva värdeförändringar. Med tanke på att aktierna kommer ut med en premie på drygt 20% i förhållande till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) skulle åtminstone jag vilja se lite mer av utfallet av dessa nya anläggningar innan jag tecknar. Speciellt i ett läge som 24Storage inte verkar vara ensamma om att ha ganska aggressiva tillväxtplaner, vilket ökar risken för överetablering. 

Något som är dyrt kan bli dyrare. Medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra tillhör med rätta ett av Stockholmsbörsens mest omhuldade bolag med högteknologiska produkter inom expansiva områden och med långa kontrakt. Att som Sectra kunna koppla ihop kunnandet inom IT-säkerhet med medicinsk IT gör Sectra unikt. Men många inklusive undertecknad har nog upplevt att prislappen på Sectra känts väl hög, speciellt som verksamheten resultatmässigt varit ganska slagig. 2019 har emellertid visat att något som kan upplevas som dyrt kan bli ännu dyrare. Aktiekursen har i år mer än fördubblats (+110%) samtidigt som vinstutsikterna för innevarande år om något har skruvats ned. Vid årsskiftet var vår prognos att Sectra avseende räkenskapsåret 2019/20 (slutar 30/4 nästa år) skulle ha en vinst per aktie om 5,7 SEK, vilket på den då aktuella kursen gav ett P/E-tal om 32x. Första kvartalets resultat var något av en kalldusch medan veckans rapport för det andra kvartalet var betydligt bättre med framförallt en orderingång som steg 21% och företagsledningen signalerar också att andra delen av räkenskapsåret kommer att bli betydligt bättre. Det måste dock till en ordentlig vinstförbättring under de resterande två kvartalen för att nå min vinstprognos från årets början i och med att vinst per aktie hittills i år uppgår till enbart ca 1,5 SEK. Även om denna vinstprognos för 2019/20 skulle infrias innebär det att P/E-talet under året har mer än fördubblats till ca 65x. Det är möjligt att de områden som Sectra bearbetar har blivit ännu hetare och långsiktigt ännu mer expansiva men motsvarar det verkligen årets multipelexpansion?  

Informationsgivningens dilemma. För två veckor sedan börsstoppades Christian Berner sedan aktiekursen börjat rusa, utan att någon speciell information kommunicerats. Många med mig trodde nog då att det var dags för huvudägaren att köpa ut bolaget från börsen. I stället visade det sig att dotterbolaget Zander & Ingeström hade pågående förhandlingar om en större order inom värmeteknik uppgående till ca 200 MSEK (vilket kan jämföras med en prognostiserad omsättning i år för koncernen på knappt 700 MSEK) med planerad leverans år 2020.  Ryktena och den nya informationen fick aktien att stiga sammanlagt med ca 20%. I fredags tvangs emellertid företagsledningen gå ut med information om att motparten tillfälligt pausat dialogen med Zander & Ingeström om ovanstående order och att det är oklart när aktiviteterna återupptas. Ingen skugga på Christian Berners företagsledning, som har skött allt enligt regelboken, men det fäster verkligen blicken på svårigheten att på ett korrekt och transparent sätt kommunicera med aktiemarknaden. Med den risk för läckage som alltid finns kan det vara för sent att rapportera när en order är signerad. På den positiva sidan ska sägas att aktien efter fredagens meddelande verkar få behålla hälften av kursuppgången och det verkar som om fler fått upp ögonen för detta intressanta industrihandelsbolag.    

Riksbanksbesked och rapporter från bland annat Clas Ohlson och Systemair tillhör veckans agenda. Vi går nu in i december som i år är en ovanligt arbetstagarvänlig månad till förfång för konsultbolag och andra med många anställda i Sverige. Men fastighetsbolagen behöver inte bry sig om det – hyran är lika hög varje månad. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!

 

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.