Analys
31 Jan, 2021

Veckobrev v5

En mycket volatil vecka är slut och för bägge OMX-indexen slutade det med en nedgång på nästan 2% efter fyra raka plusveckor. Även om kurserna hämtade sig under torsdagen visade det kraftiga fallet i mitten av veckan på New Yorkbörsen hur snabbt humöret kan förändras. Turerna kring Gamestop och andra hårt blankade aktier och hur mindre investerare fått stora hedgefonder att täcka sina positioner med enorma förluster - för de senare som följd - tillhör utan tvivel veckans mest omdiskuterade. Det finns kanske inte så mycket att tillägga men transaktionsstorleken bakom det inträffade tyder på att mer erfarna aktörer varit inblandade men aktiemarknadernas rykte har väl inte förbättrats genom detta. Det för väl mer tankarna till ett kasino och visar om något storleken på det spekulativa kapital som för närvarande finns på marknaderna. Att vaccinationerna riskerar att försenas i Europa har seglat upp som ett av orosmomenten på aktiemarknaden.  Med tanke på Riksbankens beräkning, att varje månads väntan på vaccin (bortsett från den samhällsekonomiska notan) enbart för Sverige innebär en kostnad på 25 MdSEK är det fullt förståeligt.  
 
Omvända vinstvarningarna fortsätter. Av veckans omvända vinstvarningar fäster jag mig vid den från butiksinredningsföretaget Itab. Bolaget gav i somras en prognos för helåret om ett EBITDA-resultat på 380-420 MSEK men räknar nu med ett motsvarande resultat om 575 MSEK. Även om man samtidigt passar på att höja strukturkostnaderna för året med 100 MSEK måste det betraktas som ett klart framsteg.  Med tanke på de enorma problem de flesta butikskedjor haft under förra året (förutom för dagligvaruhandeln som i och för sig för ITAB är en mycket viktig del av marknaden) är det en bra prestation att överhuvudtaget ha ett positivt resultat och dessutom ett bättre resultat än 2019.  Enligt företagsledningen har högre försäljning och besparingsåtgärderna fått effekt snabbare än förväntat vilket lyft marginalerna.  Det är goda nyheter inför den stora nyemission om 770 MSEK (som ska jämföras med ett aktuellt börsvärde om ca 1,7 MdSEK) och som är planerad till februari. Emissionen ska bland annat användas för att banta en nettoskuld som vid utgången av Q3 uppgick till ca 1,4 MdSEK (exkl leasingskuld) men även en fortsatt omstrukturering av verksamheten.  Även om emissionen nästan i sin helhet är garanterad (94%) riskerade denna annars att leda till en stor kurspress. För den norske skeppsredaren John Fredriksen som nu kommit in som storägare innebär det en bra start på investeringen. Sedan gäller ju det bara att investeringarna i detaljhandeln kommer tillbaka…Men det är ju intressant att notera att trots allt kommer H&M i butiksdödens år 2021 öppna 100 nya butiker – så helt dött är det ju inte!!!
 
Bud på Handicare. Veckans bud på Handicare, som tillverkar bland annat trapphissar för funktionsnedsatta kommer minst sagt oväntat enligt min mening. Bolaget har sedan noteringen i oktober 2017 inte alls utvecklats enligt de optimistiska prognoserna i prospektet, vilket också milt sagt visat sig i aktiekursutvecklingen. Men de åtgärder som satts in verkade få effekt under förra året. Samtidigt har pandemin enligt bolaget haft en klart negativ påverkan på efterfrågan och det hade varit intressant att se hur försäljning och marginaler utvecklas i ett annat marknadsklimat. En ny VD, som skulle tillträda under Q1 i år, annonserades också så sent som i oktober. Men hur som helst Nordic Capital (som satte bolaget på börsen och fortsatt äger 60%) har accepterat budet från kanadensiska Savaria. Och med en 20% premie är kanske minoritetsaktieägarna bara glada att komma ur äventyret med pengarna i behåll. För budet motsvarar enbart teckningskursen om 50 SEK för drygt två år sedan. För Nordic Capital är det ännu en i raden av mindre lyckade erbjudanden till marknaden.  
 
Nimbus till börsen. Att tillverka och sälja fritidsbåtar är en cyklisk verksamhet. 50% av volymen sålda fritidsbåtar i Europa försvann till exempel i samband med finanskrisen 2008. Detta framgår också klart om man studerar Nimbus utveckling under de senaste decennierna med bland annat en konkurs under 2012. Men utvecklingen för fritidsmotorbåtsmarknaden i Europa har sedan 2013 (vilket är det årtal Nimbus väljer att mäta ifrån)  i Europa i genomsnitt ökat med 7,6% fram till idag. Detta förklaras av stigande bostadspriser (som möjliggjort finansiering) och sjunkande räntor men också ett ökat intresse för ett rörligt fritidsliv (jämför Dometic). Nimbus har på denna marknad haft en spikrak utveckling till följd av omstruktureringar och breddning av sortimentet genom förvärv av andra båtmärken (sju profilerade och välkända båtmärken ingår nu). Omsättningen har sedan 2017 i det närmaste tredubblats och uppgår nu till ca 1 MdSEK och rörelseresultatet har under samma period gått från 9 MSEK till 60 MSEK under de första nio månaderna förra året. Att fritidsmotorbåtsmarknaden - drivet av pandemin - var exceptionell inte bara i Sverige förra året framgår däremot kanske inte av prislappen om 800 MSEK (före nyemission). För att försvara den måste man enligt min mening tro på att efterfrågan fortsätter öka och att marginalen kan öka från dagens drygt 7% till målet om 10%. Men med ett prospekt som kom i fredags och där första handelsdag på First North är redan den 9/2 verkar oron för att få in pengarna (nyemission om ca 200 MSEK + befintliga aktier om ca 250 MSEK exklusive övertilldelningsoption) liten. Ett antal välrenommerade fonder och investerare som garanter för en stor del av erbjudandet (290 MSEK) bidrar också till att erbjudandet med stor sannolikhet övertecknas. Till det ska läggas det privata intresse som i alla fall huvuddelen av den manliga investerarkretsen torde ha för sektorn. Däremot måste det nog till en del tankemöda för att förstå prospektets obligatoriska harang om hållbarhet och miljö.   
 
Så är vid då inne i februari med en fortsatt rapportflod att se fram emot. Fredagens dystra stängning i USA tyder på att volatiliteten lär fortsätta. Volvos rapport på onsdag är den naturliga höjdpunkten. Det vill till att den blir bra med tanke på de förväntningar som omgärdar aktien och börsens mottagande hittills av rapporter som bara varit OK.  Vi här på TradeVenue bevakar naturligtvis Rottneros, vars rapport kommer på torsdag och se i vad mån stigande massapriser kan börja kompensera för valutautvecklingen.  Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  
 
Claes Vikbladh
 
 
Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.