Analys
8 Dec, 2019

Veckobrev v50-19

Efter en svag inledning på veckan kom optimismen tillbaka under framförallt fredagen och OMX index slutade nästan 1% upp. Aktiemarknaden världen över fortsätter att leva med ständigt nya utspel i handelskonflikten mellan Kina och USA och i alla fall jag har nått en nivå där man knappt orkar lyssna. Konjunktursignalerna är verkligen blandade med en överraskande bra siffra för inköpschefsindex i Kina men motsatsen i USA (och Sverige) i början av veckan, som följdes av mycket bra arbetslöshetssiffror i USA på fredagen. Det är som vanligt inte lätt att veta vart vi är på väg…

Bud på Opus. Jag har ofta återkommit till att jag tycker att det är konstigt att budaktiviteten varit så låg med tanke på den starka aktiemarknaden och den ”mur av pengar” som sägs finnas hos institutioner och riskkapital. Veckans bud på bilprovningsföretaget Opus, som värderar bolaget till 2,3 mdr SEK och med en 30% premie (ännu högre om man jämför med den genomsnittliga kursen de senaste tre månaderna) är dock en välkommen nyhet som förhoppningsvis följs av fler. Ett av de stora hoten mot Opus har länge varit elbilarnas intåg, som på sikt riskerar att göra de amerikanska delstatliga kontrakten på bilprovning – vilka i sin tur främst omfattar avgaskontroll - mindre intressanta. Budgivaren private equitybolaget Searchlight Capital samt nuvarande VD Lothar Geilen anger som motivering till budet just de kostnader och investeringar denna omställning kan komma att medföra och att detta bäst sker i privat miljö. Riktigt varför man som budgivare inför denna stora ”omställning” är beredd att betala en överkurs på 30% framgår inte och utgör i sig ett skäl att avvakta andra budgivare, vilket huvudaktieägaren RWC (20%) verkar vilja göra. Att dessutom VD som borde vara den som kan bolaget bäst finns bland budgivarna ökar misstänksamheten. 

Fortsatta värdeökningar för Quartiers Properties. Det Marbellabaserade fastighetsbolaget Quartiers Properties (QP bevakat av TradeVenue) presenterade i veckan nya värderingar för sitt fastighetsbestånd. Värdeökningen exklusive de investeringar som har gjorts – främst i Boho Club (se nedan) – har uppgått till 8,4 MEUR eller ca 13% och innebär att bolaget nu har fastigheter i området värderade till över 80 MEUR. Ca hälften av denna värdeökning kommer från bolagets stora investering under året i hotell- och restaurangprojektet Boho Club och innebär en årlig avkastning om 20% på detta projekt. Denna lyckade satsning borde göra att det andra steget med en ökning av antalet hotellrum inte ligger så långt bort, vilket också borde ge en bra utväxling. Den stora potentialen utgörs som tidigare av en eventuellt ny generalplan som skulle kunna fyrdubbla antalet byggrätter på fastigheten. Trots en betydligt kärvare marknad för lägenheter och villor på Solkusten bland annat till följd av det stora utbudet men även faktorer som osäkerheten kring Brexit fortsätter QP att öka substansvärdet per aktie. Vid årsskiftet uppgick substansvärdet (justerat för preferensaktier och beräknad skatt på uppskrivningar) till 7,4 SEK för att nu enligt vår prognos uppgå till ca 8,5 SEK. Det skulle innebära att aktien för närvarande handlas med en ca 40% rabatt i förhållande till aktuellt substansvärde, där då optionen i en ny generalplan inte ä åsatt något värde!!! Visst fastighetsutveckling på Solkusten är inte utan faror men …. Hur som helst med de nya värderingarna och kassaflöden från Boho Club borde förutsättningarna att förbättra den delvis dyra finansieringen med höga amorteringskrav vara goda. Det skulle i sin tur möjliggöra ett bättre kassaflöde som ger möjligheter till nya investeringar. Som ett led i detta emitterar QP nu ytterligare preferensaktier, med företrädesrätt för både stam- och preferensaktieägare om sammanlagt ca 25 MSEK. Dessa ger för närvarande en direktavkastning om hela 10%. 

Stora geografiska skillnader. Veckans rapport från Systemair var trevlig läsning och konfirmerar att bolaget är på rätt väg med i detta kvartal en organisk försäljningstillväxt om drygt 4%, en rörelsemarginal som steg till 7,7% (7,2) och inga extraordinära kostnader eller nedskrivningar (vilket vi sett en del av i Systemairs rapporter tidigare). Det jag speciellt fäster mig vid i rapporten är de stora geografiska skillnaderna i efterfrågan och som kanske har relevans för andra bolag. Ett kvartal är visserligen en kort tid och det kan naturligtvis finnas specifika orsaker men det är ändå intressant att notera att omsättningen i Norden för Systemair backade valutarensat med hela 11% medan regionen Östeuropa och Ryssland ökade med 17%. och den Nord- och sydamerikanska marknaden med nästan lika mycket 16%. 

Sportamore vinstvarnar. Jag har relativt nyligen skrivit positivt i veckobrevet om både Systemair och Sportamore. Om jag får godkänt kursmässigt för Systemair gäller motsatsen för Sportamore, som vinstvarnade i veckan och vars aktiekurs som följd rasade med ca 15% och som nu är ner över 30% i år. En svagare försäljning än förväntat i oktober har enligt ledningen inte kunnat kompensera för en bättre dito i november. Den resultatförbättring som tidigare utlovats för helåret dras därmed tillbaka i och med att skalfördelarna och effektivitetsvinsterna inte blir så stora med lägre volymer än förväntat. Min positiva inställning till aktien grundade sig på Q3-rapporten som jag upplevde var ett klart trendbrott med en ökning av den genomsnittliga orderstorleken och just klara tecken i den på att satsningar på skalbarhet och effektiviseringar började slå igenom men också av att lönsamhetsproblemen för branschens bolag med butiker verkade ha nått en nivå som gör att pristrycket nedåt börjat minska. Om en aktie ska straffas med en nedgång på 15% för en månads dålig försäljning kan väl diskuteras men visar på marknadens obarmhärtighet med de som inte levererar och svårigheten att fånga fallande knivar. Med ett börsvärde på 500 MSEK och en rullande försäljning på 12-månadersbasis om över 1 mdr SEK tillhör Sportamore värderingsmässigt bottengänget bland e-handlarna. Det tycker jag fortfarande är fel.

 

Två veckor kvar till jul och aktiviteten på börsen börjar så sakta att gå ned och ersätts av julluncher och middagar för att fira ännu ett fantastiskt börsår. En mängd nyemissioner avslutas i veckan och blir en bra indikator på risksentimentet. Riksbankssammanträdet (som jag i förra veckobrevet ville ha till förra veckan) lär knappast skaka om aktiemarknaden men kanske ge lite fortsatt draghjälp till den skadeskjutna svenska valutan. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!

 

Claes Vikbladh 

claes@tradevenue.se

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.