Analys
28 Feb, 2021

Veckobrev v9

Efter tre uppgångsveckor började stigande långräntor i USA men även i Sverige till slut började få marknaden oroad. Att det var tillväxtaktier som fick mest stryk framgår av att amerikanska Nasdaq Composie sjönk 5% medan Dow Jones klarade sig med en nedgång på 1,8%. I Sverige var nedgångarna mer måttfulla med -1,1% för OMXSPI och -1,4% för OMXS30. Till följd av den positiva utvecklingen tidigare i månaden blev det ändå en uppgång i februari med hela 3%. Och om jag räknar rätt var det inte mindre än fem mindre bolag från Ecoclime till Impact Coating som i veckan sammanlagt tog in 400 MSEK utan några större rubriker. Till det kommer så Desenio (säljer väggkonst på nätet) som direktnoterades på First North med en värdering på 11 MdSEK och som kunde notera en uppgång på över 20% i förhållande till den placing som genomfördes före noteringen. Än så länge märker i alla fall jag inte av någon större räntefrossa….

När multimiljardärer ska diversifiera sig (I). Veckans stora nyhet var utan tvivel den stora industrisatsningen på fossilfri ståltillverkning i Norrbotten med produktionsstart redan under 2024 under namnet H2 Green Steel. Bakom satsningen som förväntas kosta uppemot 25 MdSEK finns multimiljardärer med namn som Harald Mix, Christina Stenbäck och Daniel Ek (en av Spotifys grundare). Utan att ha någon åsikt om det realistiska i projektet är det dock enligt min mening ett rätt udda val av bransch att gå in i med tanke på stålindustrins historia – fossilfri eller inte.  Men det är ändå ett verkligt hälsotecken att personer som ovanstående är beredda att ställa upp med riskpengar för denna typ av framtidssatsningar. Det skiljer sig på ett oerhört positivt sätt från uttalanden från ”dotcom-erans” pappersmiljardärer i början på 2000-talet, där till exempel Jonas Svensson på Spray ville ”tjäna så mycket pengar att jag kan köpa SKF. För att sedan lägga ner det”. 

När multimiljardärer ska diversifiera sig (II). En annan multimiljardär med pengar från Spotify som uppenbarligen vill diversifiera sig är Martin Lorentzon. Mer i skymundan har han som huvudägare i bolaget Cervantes Capital under den senaste veckan gjort två större aktieförvärv - dels Micro Systemation (MSAB) och dels Christian Berner Tech Trade (CBTT). Även om dessa investeringar inte alls har samma penningmässiga dignitet är det ändå intressant att följa vad människor med obegränsat med pengar gör för investeringar. Och kanske lättare att ha någon åsikt om!!! Vad gäller MSAB, där Cervantes tagit en position om 6%, uppgår börsvärdet blott till drygt 600 MSEK så det är i dessa sammanhang med de flesta mått mätt en liten investering. MSAB som utvecklar och säljer system som säkrar innehållet i beslagtagna mobiltelefoner med mera åt brottsbekämpande myndigheter och är ett av två världsledande företag har efter initialt stora framgångar inom detta expansiva och minst sagt spännande område under de senaste åren av olika skäl haft en ganska ojämn utveckling. Omsättningen steg marginellt under förra året – med USA som det stora sänket medan försäljningen i Europa ökade snabbt – med en rörelsemarginal som i och för sig förbättrades kraftigt till 9,1% (2,0) men kanske inte på den nivå som man väntar sig av ett globalt mjukvaruföretag. Q4 rapporten bröt emellertid den positiva trenden under året med en 15% nedgång i försäljningen (i lokala valutor) och en förlust. Och även början på 2021 verkar bli tufft när effekterna av pandemin på nyförsäljning fortsätter att påverka negativt. Av Cervantes pressmeddelande med anledning av förvärvet framgår att de inte avser vara någon passiv aktieägare utan stödja bolaget i dess utveckling och pekar på skalbarheten och den stora utvecklingspotential som finns i bolaget med bland annat återkommande intäkter i licensaffären. Här kommer det med stor sannolikhet att hända saker.

När multimiljardärer ska diversifiera sig (III). Cervantes Capitals andra förvärv bestod av aktier motsvarande ca 9% av teknikhandelskoncernen CBTT med börsvärde på 600 MSEK. I och med detta har bolaget på kort tid fått in två nya uttalat långsiktiga aktieägare. Förutom Cervantes förvärvade Concejo (namnändrat från Consilium och bevakat av TradeVenue och med en stor kassa för förvärv) i januari 10,3%. Familjen Berners makt är i och för sig ohotad genom sitt innehav av A-aktier men det är intressant att notera att två så kapitalstarka grupper har hittat detta bolag. Till skillnad från de betydligt större industrihandelskoncernerna såsom Indutrade och Addtech har CBTT inte utvecklats till någon större förvärvsmaskin. Förutom det stora förvärvet av Zander & Ingeström (som varit ett kanonförvärv) har bolaget inte riktigt hängt med i det som alla ska göra för närvarande: FÖRVÄRVA. Q4 rapporten i veckan var i alla fall ytligt sett ingen höjdare med en omsättning som sjönk nästan 10%, en oförändrad ebitmarginal på under 5% och en svag orderingång. Utan ett mycket starkt bidrag från Zander & Ingeström hade utvecklingen också sett ännu sämre ut. Det ska dock anmärkas att om man lägger tillbaka engångskostnader och osedvanligt höga koncerngemensamma kostnader var resultatet betydligt bättre än vad som framgår av ovan. Dessutom har bolaget under hösten gjort några mindre förvärv, som borde bidra under året.  Hur som helst har den magra utvecklingen satt sig i värderingen. En försiktig vinstprognos (vilken borde vara under potentialen) för året ger ett P/E-tal kring15x. Med värderingar på över 40x värderas ovan nämnda förvärvsmaskiner i en annan liga. Vad Cervantes vill ha med sitt intåg framgår också klart av ”att man ser en stor marginal- och tillväxtpotential … såväl organiskt som via en intensifierad förvärvsagenda”.

Hatten av för FM Mattsson. Av veckans rapporter imponeras kanske jag mest av den från FM Mattson. Trots högt ställda förväntningar överraskade bolaget rejält i Q4 med en organisk tillväxt på över 17% (för helåret med ca 10%) och ett rörelseresultat som steg till 60,5 MSEK (14,1). Hög försäljning, bra produktivitet och internationella förvärv som gav ett ordentligt tillskott till resultatet förklarar framgången och innebär att man kan redovisa en rörelsemarginal om hela 15,3 % (4,1). Att pandemin med ökat ”hemmafixande” som följd har gynnat FM Mattsson är helt klart och avtagande isolering hemma riskerar därför hämma försäljningen. Men ökade hygienkrav lär å andra sidan om något öka och gynna deras beröringsfria kranar. Samtidigt som deras produkter ligger i framkant vad avser funktioner för mindre vatten- och energiförbrukning. Att förvärvade Hotbath varit en framgång framgår om inte annat av att den förväntade tilläggsköpeskillingen skrivs upp kraftigt. Rensat för den uppskrivna tilläggsköpeskillingen var resultatet per aktie 10,7 SEK. Ett nytt köp annonserades i fredags då brittiska Aqualla med en omsättning motsvarande knappt 100 MSEK adderades. Visserligen har aktien i det närmaste fördubblats på ett år och handlas därmed på historisk vinst på ett P/E-tal om 18x. Men för ett företag som verkligen kan anses ingå i miljösegmentet och som hittills lyckats med sin internationella företagsexpansion (enbart köpet av Aqualla väntas på utspädd basis öka vinst per aktie med 1,3 SEK per aktie) och där fler lär komma framstår det i förhållande till mycket annat enligt min mening som inte speciellt utmanande.

Stockholm på sportlov med strålande sol och med överfulla icke pandemikorrekta tåg och flyg på väg till Åre gör att det kanske blir en lite lugnare vecka. På rapport- och emissionsfronten verkar det också bli en lugn vecka och uppmärksamheten kan helt koncentreras kring hur de amerikanska långräntorna utvecklas. Välkommen till en ny och spännande aktievecka!!!  

 

Claes Vikbladh

Claes.vikbladh@tradevenue.se

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.