Nyhet
22 Mar, 2024

VIBROSENSE: BESLUTAT OM FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 26 MLN KR

Uppdaterad:
22 Mar, 2024

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vibrosense Dynamics har beslutat om en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna som vid full teckning tillför bolaget 26,1 miljoner kronor.

Varje unit består av en B-aktie och en teckningsoption, och teckningskursen har fastställts till 1:50 kronor per unit motsvararande 1:50 kronor per B-aktie. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 50 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Styrelsens beslut om företrädesemissionen är villkorat av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 12 april 2024.

Emissionslikviden är primärt avsedd att finansiera Vibrosense fortsatta försäljning inom diabetes, onkologi och HAVS.TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.