Bolagsrapporter
4 Sep, 2023

White Pearl Technology Group AB: Korrigering: White Pearl Technology Group, delårsrapport, januari till juni 2023

Uppdaterad:
4 Sep, 2023

White Pearl Technology Group har korrigerat delårsrapporten för januari till juni 2023 som publicerades den 31 augusti klockan 9.50. Korrigeringarna är av redaktionell art och innehåller förtydligandena kring vilka perioder som avses i redovisningen.

Inga siffror som tidigare lämnats har korrigerats från det att rapporten publicerades den 31 augusti.

Läs den korrigerade delårsrapporten januari-juni 2023 som pdf här, eller på vår Investor web (https://whitepearltech.com/news/financial-reports-wptg/)

Denna information är sådan information som White Pearl Technology Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2023 klockan 9.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marco Marangoni, VD, White Pearl Technology Group,

E-mail: ir@whitepearltech.com,Telefon: +598 93 370 044

Jenny Öijermark, IR-Manager, White Pearl Technology Group,

E-mail: jenny.oijermark@whitepearltech.com,Telefon +46 0707 340 804

White Pearl Technology Group's certified Adviser är Swedish North Point Securities AB.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.