Medimi

Medimi

Översikt

Medimi AB är ett medicinteknikbolag som har utvecklat ett helhetssystem för administrering av medicin i tablettform. Företagets patenterade produkt Medimi®Smart är en unik lösning som dispenserar medicin utifrån tidsscheman i enlighet med läkarens ordination. Tekniken har en rad olika fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar som bygger på dospåsar. Detta då den bland annat möjliggör att vårdtagarens dosering kan ändras digitalt istället för att vårdpersonalen behöver träffa patienten. Exempelvis effektiviseras läkemedelshanteringen och risken för feldosering minskar, vilket i slutändan förbättrar tillvaron för patienten samt minskar samhällskostnaderna.
Lista
-
Sektor
Medicinsk utrustning
VD
Johan Wiesel
Ordförande
Anders Haskel

Medimi företrädesemission 2023

Den 23 november 2023 inleds teckningsperioden för Medimi och fortsätter fram till den 7 december. TradeVenue kommer att bevaka och producera material under hela emissionsperioden. Ni finner allt material på denna sida. 

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.