26 Nov, 2023

Företrädesemission i Medimi

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Företrädesemission i Medimi

TradeVenue har ett samarbete med bolaget Medimi AB som tar in pengar via en emission som pågår fram till 7 december. Vid fullteckning kommer företaget att erhålla cirka 22 MSEK efter emissionskostnader. Som del i samarbetet har även jag tittat på bolaget.

Medimi är listat på Spotlight Stockmarket och har ett börsvärde på cirka 50 miljoner. Bolaget har för närvarande ungefär 2 750 aktieägare på Avanza.

Det finns några saker som fångade mitt intresse vad gäller Medimi. Dels är det ganska lätt att förstå deras produkt som går ut på att hjälpa människor att ta rätt medicin, vid rätt dos, vid rätt tillfälle. Det hela sker genom en läkemedelsrobot för hemmabruk som portionerar ut läkemedel när man ska ta det. Systemet klarar även oregelbunden och tillfällig medicinering vid tex smärtlindring eller ångestdämpande medicin. Det här med att ta sin medicin på rätt sätt tror jag är ett problem och oro som de flesta som har haft äldre släktingar eller andra sjuka i sin närhet kan relatera till. Systemet ger bättre kontroll för vårdgivaren och bättre följsamhet från vårdtagaren.

emission medimi

Jag reagerade också på ett känt namn när det kommer till bolagets ordförande i form av Anders Haskel. En känd aktieinvesterare som bland annat skrivit den utmärkta boken ”Bli grymt rik på aktier”. Det känns alltid bra med något namn man känner igen och har positiv bild av i ägarled och ledning i mindre bolag. Med det sagt så ska man så klart alltid göra sin egen hemläxa utan förutfattade meningar kring bolaget.

Sista punkten jag vill lyfta fram är att bolaget är igång och har en försäljning med god tillväxt under de senaste två åren i ryggen. Det är alltså inte tal om något rent förhoppningsbolag med en fantastisk uppfinning som ännu ingen varit villig att betala för. Det är visserligen en bit kvar till lönsamhet men under årets första 9 månader växte omsättningen med 79% jämfört med 2022 och sedan början av 2021 är försäljningen upp 300%. Målet för helåret 2023 är en försäljningstillväxt på 100% vilket skulle ge en försäljning på 4 miljoner kronor. Bolaget har även berättat att det uttalade målet för 2024 är en tillväxt på ytterligare 100% och därmed nå en omsättning på 8 miljoner. Verksamheten är igång och rullar främst i Danmark och från 2024 kommer Medimi vara verksamt i samtliga fem Danska regioner. Idag (28/11) kom även nyheten att man i en av de danska regionerna går från närvaro i 3 kommuner till närvaro i samtliga 19 kommuner. 

I Sverige, Norge och Finland är man i uppstartsfas, men med flera pilotprojekt igång. 

Affärsmodellen bygger på att utrustningen hyrs ut vilket möjliggör stor tillväxt i befintliga kommuner samtidigt som nya tillkommer. Bolaget säger att på längre sikt kan även expansion ske utanför Norden då det finns många länder med liknande förutsättningar vad gäller demografi, äldrevård och apoteksverksamhet som liknar den nordiska.

För den som vill lära sig lite mer om bolaget så rekommenderar jag den mycket färska presentationen av deras Q3 som även avslutas med all info om den kommande emissionen. Presentationen görs av bolagets VD Johan Wiesel.

Om emissionen

Vid fullteckning kommer som sagt företaget att erhålla ca 22 MSEK. Detta ska främst användas till marknads- och försäljningsarbete på de nordiska marknaderna och till produktion och operationell verksamhet. Då bolaget växer snabbt behöver det tillverkas fler enheter för att öka lagret och möta efterfrågan.

I samband med företrädesemissionen har Medimi erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande ca 11 MSEK (41%) av företrädesemissionen från styrelsen, ledningen, befintliga aktieägare och externa investerare.

Sammanfattning av teckningserbjudande

Villkor: Varje person som är registrerad i aktieboken den 21 november 2023 har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. För varje aktie erhålls en (1) teckningsrätt där nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) nya aktier.

  • Teckningsperiod: 23 november - 7 december 2023
  • Handel med teckningsrätter: 23 november - 4 december 2023
  • Emissionsbelopp före emissionskostnader: 26,5 MSEK
  • Emissionsbelopp efter emissionskostnader: 22,1 MSEK
  • Antal aktier före emission: 567 991 634
  • Antal aktier efter emission: 1 451 534 168
  • Utspädning: ca 61% vid 100% fulltecknande:
  • Garantiåtaganden samt teckningsförbindelser från bland annat styrelsen och ledningen om ungefär 11 MSEK
  • Teckningskurs: 0,03 SEK per aktie
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.