PolyPlank

PolyPlank

Översikt

PolyPlank är ett tillverkningsföretag som har skapat en egen patentbelagd tillverkningsmetod för att producera ett material baserat på polymer och fiberkomposit, vilket även kallas Wood-Plastic Composite (WPC). Materialet används som grund för olika typer av profiler. Exempel på produkter som företaget tillverkar inkluderar staket, miljöhus, balkonger och bullerplank. Företaget grundades år 1994.
Lista
-
Sektor
Material
VD
Marina Abrahamsson
Ordförande
Annika Fernlund

Nyemission PolyPlank 2023

PolyPlank tillkännager den 1 juni 2023 att de har beslutat att utföra en nyemission av aktier enligt fullmakten från årsstämman 2023. I denna emission kommer allmänheten att ha möjlighet att delta. Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer bolaget att tillföras 12 MSEK före kostnader för emissionen. 

Inför företrädesemissionen har befintliga aktieägare förbundit sig att teckna aktier för totalt 4,6 MSEK, vilket motsvarar 38 procent av den totala emissionsvolymen. Dessutom har PolyPlank ingått avtal om garantier för totalt 4 MSEK, vilket motsvarar 33 procent av emissionsvolymen. Sammantaget har bolaget nu erhållit teckningsförbindelser och garantier motsvarande 72 procent av emissionsvolymen. 

PolyPlank har också i samband med emissionen ingått ett avtal med Buntel om ett brygglån på 5 MSEK till "marknadsmässiga villkor".

Teckningsperioden för PolyPlanks nyemission pågår mellan 16 juni och fram till 30 juni. TradeVenue kommer att bevaka och producera material om PolyPlank under hela teckningsperioden. Ni finner allt material samlat på denna sida.  

PolyPlanks företrädesemission i sammandrag

  • Emissionsbelopp: Cirka 12 MSEK
  • Villkor: Varje befintlig aktie i PolyPlank ger rätt till en (1) teckningsrätt, varav fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget
  • Teckningsperiod: 16 juni – 30 juni 2023
  • Teckningskurs: 0,05 SEK per aktie
  • Garanti- och teckningsförbindelser: 72,0 procent
  • Utspädningseffekt: 37,5 procent
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.