Redaktionen
22 Jun, 2023
 Investera i miljöteknik

Investera i miljöteknik - PolyPlank reser 12 MSEK i tillväxtkapital

Uppdaterad:
22 Jun, 2023

PolyPlank är ett miljöteknikbolag specialiserat på tillverkning, försäljning och montering av kompositmaterial. Just nu genomför de en kapitalanskaffning för att ta sin verksamhet till nya höjder. 

PolyPlank utmärker sig genom att använda en unik och patentbelagd lösning där kompositmaterial skapas genom att kombinera återvunnen plast med kutterspån. Resultatet är en bred produktkatalog bestående av 100% återvinningsbara material som är mångsidigt anvädningsbara inom bygg- och konstruktionsområdet och erbjuder exceptionella egenskaper som ljudabsorbenter.

Det är drygt en vecka kvar innan perioden för teckningserbjudandet avslutas, och många funderar på varför de bör investera. I detta inlägg delar TradeVenue sin syn på varför de anser att PolyPlank kan vara en intressant investeringsmöjlighet.

investera i polyplank

Framtidsutsikterna för PolyPlank börjar klarna upp sig

Efter en lång och utmanande period som har kantats av Coronapandemi, Ukrainakrig och ett större maskinhaveri har PolyPlank rustat för framtiden och klarat sig relativt väl. Detta tillskrivs bland annat ett omfattande omstruktureringsarbete mot konjunkturoberoende affärer som bullerplank till offentligsektor. Andra satsningar med positiva bidrag inkluderar investeringar om ca 10 MSEK som fastställdes under fjolåret och som Q1 2023 lade grunden för ett positivt EBITDA om ca 0,1 MSEK (-0,5). Därtill kan man redovisa en rekordstor orderstock om 30,0 MSEK, vilket utgör en god försäljningsgrund och förhoppningsvis kommer att flyta in i räkenskaperna det kommande året.

Miljöintresset växer

Den ökande miljömedvetenheten hos kunder, tillsammans med en pandemieffekt som gynnar bolag med inhemsk produktion, skapar bättre förutsättningar för bolagets hållbara affär. Detta bekräftas av den befintliga orderstocken och de långt gångna förhandlingarna med välrenommerade industrijättar, vilket tyder på en ökad efterfrågan och hög kvalitet på bolagets lösningar. Med en miljömässigt hållbar och attraktiv produkt, både ekonomiskt och designmässigt, talar mycket för produktkatalogen. Det utökade tjänsteutbudet förväntas också öka försäljningsvolymerna och skapa förutsättningar för långsiktiga affärsrelationer och återkommande kunduppdrag.

polyplank emission

Välpositionerade för expansion

Med stöd från genomförda organisatoriska förändringar och möjligheten att dra nytta av befintliga produktionslokaler har bolaget skapat en solid grund för fortsatt organisk tillväxt på upp till 100% utan ytterligare kapitalinvesteringar. Kostnadsstrukturen kan därmed förbli relativt konstant samtidigt som en ihållande tillväxttakt ger utslag i förbättrade marginaler. Dessutom stärker den kommande emissionen på 12 MSEK bolagets finansiella flexibiltet för att ta vara på nuvarande affärsmomentum och på allvar vända den historiskt negativa trenden.

Konkurransfördelar i fokus

PolyPlanks produkter och material utgör ett högkvalitativt alternativ till tryckimpregnerat virke och har flera konkurrensfördelar. Dessa inkluderar rötresistens, 100 procent återvinningsbarhet och möjligheten att bearbetas med vanliga träverktyg som hammare, såg och skruv, vilket skiljer dem från andra kompositer. Produktkatalogen talar till en ökad kravbild mot livscykelanalyser och det växande området för hållbara upphandlingar där tidigare kunder i sina upphandlingsprocesser kan visa på betydande miljö- och klimatvinster vid användning av företagets produkter.

På grund av sina konkurrensfördelar har efterfrågan på produkterna ökat inom flera av PolyPlanks verksamhetsområden, inklusive fastighetssektorn (miljöhus, förråd, terrassavskiljare, avskärmningar, garage osv.), bullerreduktion (skärmar och plank för att minska buller från vägar och järnvägar), hylspluggar (fysiska ändstöd i hylsor som används inom pappersindustrin) samt andra tillämpningar såsom profiler för vidareförädling och BeachPlank® för terrassgolv.

emission polyplank

Före sin tid

PolyPlank har varit en pionjär inom att se spill som en resurs långt innan det blivit mer allmänt införlivat i den kommersiella sektorn. Idag är företaget en förebild inom svensk produktionsindustri och bidrar genom sin kunskapsspridning och forskning till en mer klimatsmart och resurseffektiv omställning. Ambitionen är att hjälpa kunderna att nå sina miljömål för att skydda planeten. Fram till 30 juni 2023 går det att bli en del av detta arbete genom att investera i bolagets företrädesemission om ca 12 MSEK.

Av emissionsbeloppet kommer ca 25% användas för att investera i maskiner för att garantera kapacitet och kvalitet, medan ca 75% kommer att användas för att täcka det ökade behovet av rörelsekapital på grund av förväntad betydande orderökning.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.