Emissioner
16 Jun, 2023
Nyemission PolyPlank 2023

Nyemission PolyPlank 2023

Uppdaterad:
16 Jun, 2023

Idag, den 16 juni 2023, inleds teckningsperioden för den tidigare annonserade företrädesemission om ca 12 MSEK i PolyPlank som pågår fram till och med fredagen den 30 juni 2023. Handel med teckningsrätterna äger rum på First North från och med idag till torsdagen den 27 juni 2023.

Miljöteknikbolaget PolyPlank reser nytt tillväxtkapital för att svara till en växande orderstock. Trots utmaningar under de senaste åren, inklusive pandemin, Ukrainakriget och ett stort maskinhaveri, tyder mycket på att företaget befinner sig i en vändpunkt där aktuell emissionen gör det möjligt att bygga för framtiden. 

PolyPlank Nyemission

Potentiellt turnaround-case

Motiv & bakgrund

De aviserade 12 MSEK kommer främst att användas för att möta det ökade behovet av rörelsekapital från en snabbt växande orderstock, samt för att säkerställa nödvändiga maskininvesteringar. Det blir alltmer tydligt att företag inser fördelarna med att bedriva verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och tillverka produkter utan negativ miljöpåverkan. Det nuvarande affärsmomentumet är ett tydligt tecken på detta där emissionen förväntas möjliggöra en lönsam rörelse i närtid.

Under föregående år genomförde företaget betydande investeringar på 10 MSEK, vilket har gett goda resultat. I Q1 2023 rapporterade bolaget sitt första positiva EBITDA-resultat, vilket tydligt indikerar dess stigande lönsamhet. Dessutom säkrade bolaget under samma period ett betydande tvåårsavtal för leveranser av hylpluggar, med ett värde uppskattat till 28-30 MSEK. Denna betydande affär visar företagets konkurrenskraft och förmåga att attrahera långsiktiga partnerskap. Vidare har bolaget också imponerat genom att bygga upp den största orderstocken någonsin, vilken uppskattas till cirka 30 MSEK. Trots utmaningar på makroekonomisk nivå och vissa förseningar i bygglovshantering har efterfrågan på företagets produkter och tjänster aldrig varit större. Dessa framsteg understryker företagets tillväxtstrategi och dess förmåga att attrahera intresse och förtroende från marknaden.

Cay Strandén
Cay Strandén
VD för PolyPlank

Att vi är ett bolag med goda framtidsutsikter har vi sagt tidigare, men det gäller verkligen nu mer än någonsin.

Miljömedvetenheten hos våra kunder har ökat och pandemin har lett till att man gärna köper inhemskt.

Bred produktkatalog

PolyPlank har utvecklat en unik metod för att tillverka träkompositer av hög kvalitet som är helt återvinningsbara. Detta material har många fördelar och kan användas på olika sätt inom fastighetssektorn, såsom bullerreduktion och som hylspluggar, samt i flera andra tillämpningsområden. 

Det som verkligen utmärker PolyPlanks värdeerbjudande är kombinationen av materialets miljövänliga egenskaper, dess exceptionella prestanda och dess breda användningsområden. Detta bekräftas av att ledande industribolag som Stora Enso, NCC, Skanska och Riksbyggen har placerat utökade order, vilket visar att materialet uppfyller höga krav och möter behoven hos olika aktörer inom branschen.

Cay Strandén
Cay Strandén
VD för PolyPlank

Allt fler inser fördelarna med att driva verksamhet miljömässigt hållbart och att produkterna måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv så kan vi påvisa att våra produkter förutom den positiva miljöaspekten också rent ekonomiskt är ett fördelaktigt val. Våra produkter är också ur design och estetiskt perspektiv tilltalande vilket borgar för att fler och fler kommer att välja våra produkter i framtiden. Vi har trimmat organisationen och har breddat vårt tjänsteerbjudande, och kan även bistå kunderna med planering och ritningar för bygglov m.m.

PolyPlank har bra kapacitet i befintliga lokaler och med den femåriga investeringsplanen som finns, en möjlighet att växa organiskt med 100% så det är en fantastisk potential i företaget.

emission PolyPlank 2023

PolyPlanks företrädesemission i sammandrag

  • Bruttolikvid: Cirka 12 MSEK
  • Villkor: Varje befintlig aktie i PolyPlank ger rätt till en (1) teckningsrätt, varav fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget
  • Teckningsperiod: 16 juni – 30 juni 2023
  • Teckningskurs: 0,05 SEK per aktie
  • Garanti- och teckningsförbindelser: 72,0 procent
  • Utspädningseffekt: 37,5 procent
     
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.