20 Oct, 2023

Företrädesemission i Crunchfish

Uppdaterad:
31 Jan, 2024
Freträdesemission i Crunchfish

Crunchfish Företrädesemission

Crunchfish är ett mjukvarubolag och kallar sig själva för ett deeptech-bolag. Bolaget utvecklar mjukvara inom digital betalning och levererar en patentsökt Digital Cash-lösning till banker, betaltjänster och riksbanker. Crunchfish utvecklar även geststyrningsteknologi för AR/VR produkter och fordonsindustrin. Bolaget grundades år 2010 och har sitt huvudkontor i Malmö och dotterbolag i Indien. Bolaget består av flera olika grenar. Bland annat Crunchfish Gesture Interaction som är en mjukvara som gör att man kan manövrera program, appar och därigenom diverse elektroniska enheter, bland annat bilar utan att röra skärmen. Ytterligare ett verksamhetsområde där Crunchfish är verksamma är Digital Cash som är en av huvudmarknaderna för bolaget. Främst i Indien har de kommit långt med sitt system för offlinebetalningar. Båda dessa grenar är områden som verkligen har framtiden för sig och ju mer vi läser om bolaget desto mer gillar vi det.

Fakta om bolaget

  • VD: Joachim Samuelsson
  • Börsvärde: 302 Miljoner SEK
  • Ticker: CFISH

Största ägarna:

  • Joachim Samuelsson med bolag och familj 22,7%
  • Corespring Invest 18,1%
  • Paul Lindholm 3,3%
  • Stephan Carlquist med bolag 2,2%

Finansiellt

Crunchfish ökade i och för sig nettoomsättningen första halvåret men de visar fortfarande röda siffror så det kommer behövas mer pengar. Det är därför de genomför emissionen. Just nu genomför Crunchfish en företrädesemission där de avser att ta in 85 miljoner SEK. Garanter och teckningsåtagare tar 60% av emissionen (50/10) och kursen är satt till 7,75kr vilket var en rabatt på ca 15% när emissionen kommunicerades.

Emissionsbeloppet skall användas till 

70 procent kommer att användas för utveckling, marknadsföring och försäljningsinsatser. 

Varav 50 procentenheter fördelas till Crunchfish Digital Cash varav 20 procentenheter till vidareutveckling av Digital Cash-lösningen och cirka 30 procentenheter till marknadsföring och försäljning, huvudsakligen i Indien och mot marknaden för riksbanksvalutor. 20 procentenheter av nettolikviden fördelas till Crunchfish Gesture Interaction jämnt fördelat mellan produktutveckling och marknadsföring och försäljning, främst mot AR/VR och Automotive segmentet. 

30 procent av nettolikviden kommer att användas för rörelsekapital. 

Emissionsvolym 

Erbjudandet omfattar högst 11 013 055 aktier. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 85,4 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs

7,75 SEK per aktie. Inget courtage.

Avstämningsdagar

Avstämningsdag hos Euroclear för rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 16 oktober 2023. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 12 oktober 2023. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 13 oktober 2023. 

Teckningstid 

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 1 november 2023. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 1 november 2023. 

Teckningsrätter 

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Aktiekurs

Idag stängde Crunchfish på 6,58 kr men för den som tror långsiktigt på bolaget så ger det ju bolaget mer om man deltar i företrädesemissionen än om man köper aktier på börsen. Det kommer såklart bli en utspädning också och den är på ca 25% vid fullt utnyttjad företrädesemission.

Våra tankar

Ju mer vi läser om bolaget desto mer gillar vi det. Verksamheten ligger i tiden och det är sannolikt verksamhet som kommer blomstra framöver. De är verksamma inom två branscher som vi tror kan blomstra rejält framöver och vi ser ett bolag som redan etablerat sig på marknaden för just detta. Det krävs dock att man kommer över puckeln som heter lönsamhet för att just detta bolag kommer bli ett av dem som skördar frukterna på den nya ekonomin och där är det såklart svårt att säkert kunna säga något alls egentligen. Vi kommer i alla fall hålla koll på Crunchfish under de aktuella datumen för emissionen för att som om det kommer några möjligheter att investera och tjäna pengar.

Disclaimer

Detta är ett inlägg som ingår som en del i ett samarbete mellan investeringsplattformen Tradevenue och Crunchfish men tankarna, orden och åsikterna är Aktiepappas egna och ingen annans.

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.