19 Mar, 2024

Spiltan - Utmaning!

Uppdaterad:
19 Mar, 2024

Spiltans rabatt kommer sjunka när de byter lista!

I dagsläget handlas investmentbolaget Spiltan till en rabatt på ca 27% vilket vi hävdar till stor del grundas i att de inte är noterade på en av de bävanliga börserna utan istället på en speciallista där de endast handlas en gång per vecka (tisdagar). Detta ska dock ändras enligt bolaget och under 2024 ska de noteras på en “riktig” börs.  

I och med detta inlägg vill vi sticka ut hakan och hävda att denna rabatt kommer minska betydligt så snart de noteras på den nya handelsplatsen. Vi är så självsäkra att vi är beredda att ta upp ett bet på detta. I potten lägger vi 10 st av våra 500 Spiltanaktier och vi hoppas att Spiltans starke man Per H Börjesson vågar satsa emot. Per har tidigare hävdat att rabatten inte har med handelsplatsen eller de lite annorlunda reglerna att göra. 

Regler

Rabatten är idag 27,08% och om den rabatten är lika mycket eller mer efter 30 dagars handel så har Aktiepappa förlorat. Om den däremot är mindre anser vi det bevisat att rabatten härrörde från handelsplatsen och de udda handelsreglerna. Vi kommer nu att söka kontakt med Spiltan och Per H för att se om utmaningen accepteras. Stay tuned!

 

Läs mer om Spiltan

Investmentrabatt (IB index)

 

Spiltan notering
TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.