15 Mar, 2024

Atrium Ljungberg mina köp och sälj

Uppdaterad:
16 Mar, 2024
Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg


Som småsparare och investerare har jag gjort väldigt många transaktioner genom åren, men det är med Atrium Ljungberg som jag har “prickat” in med bra köp och sälj tillfällen. På något sätt har jag lyckats köpa bra vid dippar och sålt vid toppar, utom några större analyser. 

Många kanske höjer ögonbrynen över förvaltningsavgifter med ovan bild, men lugn jag har stenkoll på det och den är låg. 
 

Atrium Ljungberg


Atrium Ljungberg är en av Sveriges ledande fastighetsbolag, med fokus på att utveckla attraktiva och hållbara stadsmiljöer. Deras portfölj av fastigheter är imponerande och sträcker sig över många av Stockholms mest eftertraktade områden, där finns bland annat Sickla i Stockholm.

Genom åren har Atrium Ljungberg kontinuerligt levererat på utdelningsfronten. Bolagets utdelningar har varit stabila och har höjts i över 14år, men sänktes tyvärr i år med 34 procent till 3,50kr.

Utdelningspolicy från Atrium Ljungberg

"De senaste åren har bolaget haft en utdelningspolicy innebärande att minst 50% av resultatet före värdeförändringar, efter nominell skatt, ska delas ut såvida inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar annat. Utdelningsandelen har de senaste 10 åren uppgått till 48–59% av förvaltningsresultatet där bolaget legat i det övre intervallet de senaste åren. Mot bakgrund av ökad investeringstakt i stadsutvecklingsprojekten bedömer styrelsen att en lägre utdelningsandel är lämplig och har därför beslutat om en ny utdelningspolicy.

Den nya formuleringen lyder ”Bolagets utdelningspolicy innebär att ca en tredjedel av förvaltningsresultatet delas ut, såvida inte investeringar eller bolagets finansiella ställning i övrigt motiverar annat. Därutöver kan styrelsen föreslå att vinster av engångskaraktär kan föras över till ägarna.” Den nya utdelningspolicyn kommer att tillämpas på föreslagen utdelning för räkenskapsåret 2023."

TradeVenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.