17 Jul, 2021

Bravida, Castellum och Investor Q2 rapporter.

I veckan släppte 3 stora innehav Castellum, Investor och Bravida sina Q2 rapporter som var väldigt bra, men syntes inte i kurserna. Det visar bara på att kurserna ligger i sådana nivåer att förväntningarna är höga. 

Castellum

Jag tittar mycket på förvaltningsresultatet / aktie när det gäller fastigheter och i det fallet så var Castellums Q2 rapport svagt i den benämningen. Läs VDs ord.

"Förvaltningsresultatet minskade med 5%, vilket är helt beroende på de stora avyttringarna om totalt 10 mdkr i början av året. Under resten av året kommer de nyförvärvade fastigheterna att bidra positivt. Substansvärdet har på ett år ökat med 28 kr per aktie till 227kr och belåningsgraden har under samma tid minskat till 38,6% (41,8)."

Det blir allt dyrare värdering i Castellum både när det gäller förvaltningsresultatet och Substansvärdet som nu handlas med premie. Se även det här inlägget.

 

 

 

Investor

Investor substansvärde fortsätter att stiga och det gör även kursen, men substansrabatten minska för varje dag. Se bilden nedan som är från Ibindex. Investor handlar jag helst på rabatt, men rabatten kanske inte består för alltid. Det får vi se framöver och jag kommer inte ha några problem till att fortsätta köpa Investor, däremot kommer det säkert ta emot för mig att handla det på premie. För att göra en rättvis värdering bör man kolla hur de underliggande innehaven ligger till. 

 

  

Några punkter från rapporten.

  • Mölnlycke (12% av Investor) rapporterade organisk omsättningstillväxt om 18 procent i konstant valuta.EBITA-marginalen förbättrades med 1 procentenhet.
  • Skuldsättningsgraden uppgick till 2,1 procent per den 30 juni 2021 (4,1 procent per den 31 december 2020).

 

Bravida

Bravida fortsätter att växa genom förvärv, där den organiska tillväxten är svag. Aktien är uppe i rekordnivåer och har ett P/E=26 och enligt mina beräkningar ett PEG tal på ca 5 om inte mer, vilket är väldigt högt. Se mina köp/sälj för Bravida.

 

Punkter från kvartalsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 10 803 (10 783) MSEK 
EBITA ökade med 1 % och uppgick till 593 (589) MSEK 
EBITA-marginalen uppgick till 5,5 (5,5) % 
Resultat efter skatt uppgick till 448 (433) MSEK 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 461 (1 288) MSEK 
Nio förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en omsättning på cirka 574 MSEK 
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,25 (2,14) SEK 

 

 

 

 

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.